Advanced

Koncentration och aktieavkastning

Veisland, Jörgen LU and Rahmqvist, Johan LU (2010) NEKK01 20101
Department of Economics
Abstract (Swedish)
SAMMANFATTNING
Titel: Ägarkoncentration och aktieavkastning
Författare: Johan Rahmqvist, Jörgen Veisland
Handledare: Erik Norrman
Nivå: Kandidatnivå
Nyckelord: Aktieavkastning, Herrelösa Bolag, Ägarstruktur, Ägarkoncentration, Riskjusterade Avkastningsmått
Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det föreligger statistiskt signifikanta skillnader i aktieavkastningen mellan företag med koncentrerat respektive utspritt ägande över tidsperioden 2004-2009.
Metod: Vi har genom tre olika riskjusterade avkastningsmått försökt svara på syftet. De tre måtten är Treynors index, Jensens alfa samt Sharpekvoten. De olika ägarstrukturerna är indelade i två kategorier: koncentrerat ägande samt utspritt ägande, så att två portföljer... (More)
SAMMANFATTNING
Titel: Ägarkoncentration och aktieavkastning
Författare: Johan Rahmqvist, Jörgen Veisland
Handledare: Erik Norrman
Nivå: Kandidatnivå
Nyckelord: Aktieavkastning, Herrelösa Bolag, Ägarstruktur, Ägarkoncentration, Riskjusterade Avkastningsmått
Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det föreligger statistiskt signifikanta skillnader i aktieavkastningen mellan företag med koncentrerat respektive utspritt ägande över tidsperioden 2004-2009.
Metod: Vi har genom tre olika riskjusterade avkastningsmått försökt svara på syftet. De tre måtten är Treynors index, Jensens alfa samt Sharpekvoten. De olika ägarstrukturerna är indelade i två kategorier: koncentrerat ägande samt utspritt ägande, så att två portföljer skapas som innehåller företag från respektive ägarstruktur.
För att statistiskt kunna uttala sig om eventuella skillnader har vi delat in tidsperioden i två stycken treårs perioder, där vi sedan har räknat ut dessa mått månadsvis så att varje portfölj har 36 observationer. De olika portföljerna har sedan hypotestestats mot varandra. Med tanke på den mängd data som har behandlats är det en kvantitativ studie som har genomförts.
Resultat: För våra hypotesprövningar hittade vi inte någon statistisk signifikans för någon av de undersökta tidsperioderna. Dock tycker vi oss kunna urskilja ett mönster, då de koncentrerade bolagen enligt vår mening presterade bättre under större delen av perioden. Baserat på detta kan vi inte dra några direkta slutsatser, men det ger oss en grund för att spekulera kring förhållandet mellan ägarstruktur och aktieavkastning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Veisland, Jörgen LU and Rahmqvist, Johan LU
supervisor
organization
course
NEKK01 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Aktieavkastning, Herrelösa Bolag, Ägarstruktur, Ägarkoncentration, Riskjusterade Avkastningsmått
language
Swedish
id
1624925
date added to LUP
2010-06-29 11:32:08
date last changed
2010-06-29 11:32:08
@misc{1624925,
 abstract   = {SAMMANFATTNING 
Titel: Ägarkoncentration och aktieavkastning 
Författare: Johan Rahmqvist, Jörgen Veisland 
Handledare: Erik Norrman 
Nivå: Kandidatnivå
Nyckelord: Aktieavkastning, Herrelösa Bolag, Ägarstruktur, Ägarkoncentration, Riskjusterade Avkastningsmått
Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det föreligger statistiskt signifikanta skillnader i aktieavkastningen mellan företag med koncentrerat respektive utspritt ägande över tidsperioden 2004-2009. 
Metod: Vi har genom tre olika riskjusterade avkastningsmått försökt svara på syftet. De tre måtten är Treynors index, Jensens alfa samt Sharpekvoten. De olika ägarstrukturerna är indelade i två kategorier: koncentrerat ägande samt utspritt ägande, så att två portföljer skapas som innehåller företag från respektive ägarstruktur. 
För att statistiskt kunna uttala sig om eventuella skillnader har vi delat in tidsperioden i två stycken treårs perioder, där vi sedan har räknat ut dessa mått månadsvis så att varje portfölj har 36 observationer. De olika portföljerna har sedan hypotestestats mot varandra. Med tanke på den mängd data som har behandlats är det en kvantitativ studie som har genomförts. 
Resultat: För våra hypotesprövningar hittade vi inte någon statistisk signifikans för någon av de undersökta tidsperioderna. Dock tycker vi oss kunna urskilja ett mönster, då de koncentrerade bolagen enligt vår mening presterade bättre under större delen av perioden. Baserat på detta kan vi inte dra några direkta slutsatser, men det ger oss en grund för att spekulera kring förhållandet mellan ägarstruktur och aktieavkastning.},
 author    = {Veisland, Jörgen and Rahmqvist, Johan},
 keyword   = {Aktieavkastning,Herrelösa Bolag,Ägarstruktur,Ägarkoncentration,Riskjusterade Avkastningsmått},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Koncentration och aktieavkastning},
 year     = {2010},
}