Advanced

Möjligheter och svårigheter att arbeta användarcentrerat i en agil systemutvecklingsprocess

Carlzon, Linda LU (2010) INFM02 20101
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Undersökningar visar att effektiv användarmedverkan är en kritisk framgångsfaktor för lyckade systemutvecklingsprojekt. Att involvera användare i systemutvecklingsprocessen kan göra systemet mer användbart och dessutom underlätta införandet av det nya systemet.
Jag vill undersöka vilka möjligheter och svårigheter interaktionsdesigners upplever med att arbeta användarcentrerat då systemutvecklingsmetoden är agil. Frågan jag vill få svar på är: Hur kan användarcentrerad design kombineras med en agil systemutvecklingsprocess?

Mitt empiriska material består av intervjuer med fyra interaktionsdesigners. Analysen av intervjuerna leder fram till ett resonemang om kommunikationen mellan interaktionsdesigner och utvecklares betydelse för att... (More)
Undersökningar visar att effektiv användarmedverkan är en kritisk framgångsfaktor för lyckade systemutvecklingsprojekt. Att involvera användare i systemutvecklingsprocessen kan göra systemet mer användbart och dessutom underlätta införandet av det nya systemet.
Jag vill undersöka vilka möjligheter och svårigheter interaktionsdesigners upplever med att arbeta användarcentrerat då systemutvecklingsmetoden är agil. Frågan jag vill få svar på är: Hur kan användarcentrerad design kombineras med en agil systemutvecklingsprocess?

Mitt empiriska material består av intervjuer med fyra interaktionsdesigners. Analysen av intervjuerna leder fram till ett resonemang om kommunikationen mellan interaktionsdesigner och utvecklares betydelse för att kombinationen ska bli fruktbar.

Undersökningens resultat pekar på att det, eftersom designfrågor behöver diskuteras och motiveras, är avgörande att interaktionsdesignern sitter tillsammans med teamet under projektet. För att hantera agila metoders flexibilitet i kraven bör snabba användningstester ske löpande. Vidare pekar undersökningen på att det agila arbetssättet med korta iterationer och hög kommunikationsnivå leder till att teammedlemmarna får en ökad respekt för varandras kompetenser. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Carlzon, Linda LU
supervisor
organization
course
INFM02 20101
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
user experience, Agile Development, usability, Scrum, användbarhet och gruppsykologi., UCD, usability engineering
report number
INF10-038
language
Swedish
id
1627035
date added to LUP
2010-08-25 13:40:46
date last changed
2010-08-25 13:40:46
@misc{1627035,
 abstract   = {Undersökningar visar att effektiv användarmedverkan är en kritisk framgångsfaktor för lyckade systemutvecklingsprojekt. Att involvera användare i systemutvecklingsprocessen kan göra systemet mer användbart och dessutom underlätta införandet av det nya systemet.
Jag vill undersöka vilka möjligheter och svårigheter interaktionsdesigners upplever med att arbeta användarcentrerat då systemutvecklingsmetoden är agil. Frågan jag vill få svar på är: Hur kan användarcentrerad design kombineras med en agil systemutvecklingsprocess?

Mitt empiriska material består av intervjuer med fyra interaktionsdesigners. Analysen av intervjuerna leder fram till ett resonemang om kommunikationen mellan interaktionsdesigner och utvecklares betydelse för att kombinationen ska bli fruktbar.

Undersökningens resultat pekar på att det, eftersom designfrågor behöver diskuteras och motiveras, är avgörande att interaktionsdesignern sitter tillsammans med teamet under projektet. För att hantera agila metoders flexibilitet i kraven bör snabba användningstester ske löpande. Vidare pekar undersökningen på att det agila arbetssättet med korta iterationer och hög kommunikationsnivå leder till att teammedlemmarna får en ökad respekt för varandras kompetenser.},
 author    = {Carlzon, Linda},
 keyword   = {user experience,Agile Development,usability,Scrum,användbarhet och gruppsykologi.,UCD,usability engineering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Möjligheter och svårigheter att arbeta användarcentrerat i en agil systemutvecklingsprocess},
 year     = {2010},
}