Advanced

Institutioner och ekonomisk tillväxt

Jansson, Erik LU (2010) NEKK01 20101
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Varför är vissa länder rika och varför är andra fattiga, är en vanligt förekommande frågeställning inom utvecklingsekonomin. Jag har i denna uppsats valt att undersöka vilken roll institutioner spelar för att ett land ska kunna tillgodogöra sig ekonomisk tillväxt. Som
mått på institutioner har the Heritage Foundation`s index över ägandrätter använts. Genom att se på ett fyra afrikanska länders respektive index och deras ekonomiska tillväkt efter
ländernas självständighet så har jag undersökt om det finns ett samband mellan stabila äganderätter och ekonomisk tillväxt. De utvalda länderna är Angola, Botswana, Namibia och Sydafrika. Tillsammans med detta så har även en litteraturgenomgång av den institutionella
teorin med fokus på afrika... (More)
Varför är vissa länder rika och varför är andra fattiga, är en vanligt förekommande frågeställning inom utvecklingsekonomin. Jag har i denna uppsats valt att undersöka vilken roll institutioner spelar för att ett land ska kunna tillgodogöra sig ekonomisk tillväxt. Som
mått på institutioner har the Heritage Foundation`s index över ägandrätter använts. Genom att se på ett fyra afrikanska länders respektive index och deras ekonomiska tillväkt efter
ländernas självständighet så har jag undersökt om det finns ett samband mellan stabila äganderätter och ekonomisk tillväxt. De utvalda länderna är Angola, Botswana, Namibia och Sydafrika. Tillsammans med detta så har även en litteraturgenomgång av den institutionella
teorin med fokus på afrika genomförts för att se på olika förklaringar och även för att ta in alternativa modeller och kritik mot institutioners påverkan på ekonomisk tillväxt. Resultatet blev att Botswanas tillväxt kan ha en förklaring i de stabila äganderätterna som finns i landet,
och på samma sätt kan Sydafrikas, relativt till Botswana, svagare tillväxt kan förklaras av brister i landets institutioner. Angola, som hade det lägsta indexet men under 2000-talet haft den högsta tillväxten förklaras av att landet funnit en ny oljekälla och inte av dess institutioner. Namibia har under 2000-talet haft en ökning av tillväxten, trots att deras index kraftigt försämrats, vilket kan förklaras av nyfunna naturtillgångar som har en stor påverkan på landets tillväxt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jansson, Erik LU
supervisor
organization
alternative title
En afrikansk överblick
course
NEKK01 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Ekonomisk tillväxt, institutioner, Afrika.
language
Swedish
id
1627223
date added to LUP
2010-07-08 08:39:29
date last changed
2010-07-08 08:39:29
@misc{1627223,
 abstract   = {Varför är vissa länder rika och varför är andra fattiga, är en vanligt förekommande frågeställning inom utvecklingsekonomin. Jag har i denna uppsats valt att undersöka vilken roll institutioner spelar för att ett land ska kunna tillgodogöra sig ekonomisk tillväxt. Som
mått på institutioner har the Heritage Foundation`s index över ägandrätter använts. Genom att se på ett fyra afrikanska länders respektive index och deras ekonomiska tillväkt efter
ländernas självständighet så har jag undersökt om det finns ett samband mellan stabila äganderätter och ekonomisk tillväxt. De utvalda länderna är Angola, Botswana, Namibia och Sydafrika. Tillsammans med detta så har även en litteraturgenomgång av den institutionella
teorin med fokus på afrika genomförts för att se på olika förklaringar och även för att ta in alternativa modeller och kritik mot institutioners påverkan på ekonomisk tillväxt. Resultatet blev att Botswanas tillväxt kan ha en förklaring i de stabila äganderätterna som finns i landet,
och på samma sätt kan Sydafrikas, relativt till Botswana, svagare tillväxt kan förklaras av brister i landets institutioner. Angola, som hade det lägsta indexet men under 2000-talet haft den högsta tillväxten förklaras av att landet funnit en ny oljekälla och inte av dess institutioner. Namibia har under 2000-talet haft en ökning av tillväxten, trots att deras index kraftigt försämrats, vilket kan förklaras av nyfunna naturtillgångar som har en stor påverkan på landets tillväxt.},
 author    = {Jansson, Erik},
 keyword   = {Ekonomisk tillväxt,institutioner,Afrika.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Institutioner och ekonomisk tillväxt},
 year     = {2010},
}