Advanced

Hedgefonder- med eller utan systematisk risk

Fransson, Cecilia LU (2010) NEKK01 20101
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Titel: Hedgefonder – med eller utan systematisk risk. En jämförelse av svenskbaserade aktie- hedgefonder med marknadsindex 2007-2009.
Författare: Cecilia Fransson
Handledare: Erik Norrman
Nivå: Kandidatnivå
Syfte: Syftet med uppsatsen är att göra en enkel regressionsanalys, uppställd efter Single- Index Modellen, för ett antal utvalda hedgefonders avkastningsserier under perioden 2007-2009 för att undersöka om det existerar någon systematisk risk. En hypotesprövning görs genom att testa nollhypotesen, H0, att det inte existerar systematisk risk för var och en av de utvalda hedgefonderna, med andra ord ska betavärdet vara lika med noll. Alternativhypotesen, H1, påstår att det existerar systematisk risk vilket innebär ett... (More)
Sammanfattning
Titel: Hedgefonder – med eller utan systematisk risk. En jämförelse av svenskbaserade aktie- hedgefonder med marknadsindex 2007-2009.
Författare: Cecilia Fransson
Handledare: Erik Norrman
Nivå: Kandidatnivå
Syfte: Syftet med uppsatsen är att göra en enkel regressionsanalys, uppställd efter Single- Index Modellen, för ett antal utvalda hedgefonders avkastningsserier under perioden 2007-2009 för att undersöka om det existerar någon systematisk risk. En hypotesprövning görs genom att testa nollhypotesen, H0, att det inte existerar systematisk risk för var och en av de utvalda hedgefonderna, med andra ord ska betavärdet vara lika med noll. Alternativhypotesen, H1, påstår att det existerar systematisk risk vilket innebär ett betavärde som är signifikant skilt från noll. Alternativhypotesen antas vara sann om nollhypotesen förkastas.
Metod: En kvantitativ metod användes då undersökningen krävde mycket datainsamling för att få fram avkastningsserierna för varje utvald hedgefond. Den statistiska metoden innebar att en enkel regressionsanalys ställdes upp för varje hedgefond där ett representativt marknadsindex motsvarade den förklarande variabeln. Efter att regressionerna utförts genomfördes test för normalitet, förklaringsgrad, heteroskedasticitet och autokorrelation för att undersöka hur tillförlitligt resultatet från regressionen var.
Resultat: Tre av de tretton utvalda hedgefonderna uppvisade normalfördelade residualer samt ett betavärde som var signifikant skiljt från noll. Detta innebär att systematisk risk existerade för dessa två hedgefonder under denna period. Detta innebär dock inte att det inte existerar systematisk risk för de återstående elva hedgefonderna då verkligheten är allt för komplicerad för att kunna förklaras enbart med hjälp av den enkla regressionsmodellen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fransson, Cecilia LU
supervisor
organization
alternative title
En jämförelse av svenskbaserade aktiehedgefonder med marknadsindex 2007-2009
course
NEKK01 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Hedgefonder systematisk risk betavärde
language
Swedish
id
1627702
date added to LUP
2010-07-08 08:39:24
date last changed
2010-07-08 08:39:24
@misc{1627702,
 abstract   = {Sammanfattning
Titel: Hedgefonder – med eller utan systematisk risk. En jämförelse av svenskbaserade aktie- hedgefonder med marknadsindex 2007-2009.
Författare: Cecilia Fransson
Handledare: Erik Norrman
Nivå: Kandidatnivå
Syfte: Syftet med uppsatsen är att göra en enkel regressionsanalys, uppställd efter Single- Index Modellen, för ett antal utvalda hedgefonders avkastningsserier under perioden 2007-2009 för att undersöka om det existerar någon systematisk risk. En hypotesprövning görs genom att testa nollhypotesen, H0, att det inte existerar systematisk risk för var och en av de utvalda hedgefonderna, med andra ord ska betavärdet vara lika med noll. Alternativhypotesen, H1, påstår att det existerar systematisk risk vilket innebär ett betavärde som är signifikant skilt från noll. Alternativhypotesen antas vara sann om nollhypotesen förkastas.
Metod: En kvantitativ metod användes då undersökningen krävde mycket datainsamling för att få fram avkastningsserierna för varje utvald hedgefond. Den statistiska metoden innebar att en enkel regressionsanalys ställdes upp för varje hedgefond där ett representativt marknadsindex motsvarade den förklarande variabeln. Efter att regressionerna utförts genomfördes test för normalitet, förklaringsgrad, heteroskedasticitet och autokorrelation för att undersöka hur tillförlitligt resultatet från regressionen var.
Resultat: Tre av de tretton utvalda hedgefonderna uppvisade normalfördelade residualer samt ett betavärde som var signifikant skiljt från noll. Detta innebär att systematisk risk existerade för dessa två hedgefonder under denna period. Detta innebär dock inte att det inte existerar systematisk risk för de återstående elva hedgefonderna då verkligheten är allt för komplicerad för att kunna förklaras enbart med hjälp av den enkla regressionsmodellen.},
 author    = {Fransson, Cecilia},
 keyword   = {Hedgefonder systematisk risk betavärde},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hedgefonder- med eller utan systematisk risk},
 year     = {2010},
}