Advanced

The dos and dont's of arbitration clauses

Mattsson, Erik LU (2010) JURM01 20101
Department of Law
Abstract
In the world of dispute resolution, arbitration has throughout history been an increasingly popular alternative to the litigation process. The major features of arbitration provide contracting parties with many advantages such as discreetness, efficiency and lower costs; making it preferable in a various number of branches and industries where such features are crucial. Furthermore, the arbitration process offer contracting parties’ greater flexibility as to the composition of the deciding tribunal for their conflict, allowing the possibility to ensure the competence needed or desired in order to efficiently solve the dispute at hand.

The flexibility and adaptive nature of international arbitration, hovering over national regulations... (More)
In the world of dispute resolution, arbitration has throughout history been an increasingly popular alternative to the litigation process. The major features of arbitration provide contracting parties with many advantages such as discreetness, efficiency and lower costs; making it preferable in a various number of branches and industries where such features are crucial. Furthermore, the arbitration process offer contracting parties’ greater flexibility as to the composition of the deciding tribunal for their conflict, allowing the possibility to ensure the competence needed or desired in order to efficiently solve the dispute at hand.

The flexibility and adaptive nature of international arbitration, hovering over national regulations without explicitly being bound by the laws or regulations of the places directly related to the contracting parties, has raised the demands for arbitration institutions, rules and frameworks providing global guidance and support for parties wishing to use international arbitration. The UNCITRAL Model Law example clause, originated in 1985 has been, and still must be considered to be, the basis for an endless number of arbitration clauses and agreements; providing a number of essential aspects contracting parties need to consider in order to make their arbitration agreement valid and efficient. Throughout the years, principles deriving from the clause, books, judicial articles and journals, failed and successful agreements and case law have provided parties with guidance as to how to adapt the clause to their need.

However, after 25 years of usage, it the time has come to take a more critical look at the example clause, in order to ascertain whether or not it, and the rules that accompanies it, are in need of an update. This thesis breaks up the different aspects of the example clause, takes a closer look on the current developments and takes into account considerations that should be made by contracting parties when assessing them. Furthermore, this thesis recognizes a number of aspects not included in the example clause in order to evaluate their importance, relevance to the agreement and the potential ramifications of parties’ negligence to address them when constructing their arbitration clause or agreement.

This thesis also focuses on the closely related aspect of the separability of the arbitration agreement. The widely discussed doctrines of separability and the principle of Kompetenz-Kompetenz must be considered to have had a large impact on the arbitral procedure and the abilities and limits of arbitrators versus the national courts. This thesis addresses the evolution of the doctrines, focusing on the most recent developments from a global view and their implications on reviews of arbitration agreement. (Less)
Abstract (Swedish)
Inom området för tvistelösning, har skiljedom genom historien blivit ett allt populärare alternativ till rättstvistprocessen. De viktigaste inslagen i skiljedom ger avtalsparterna med många fördelar såsom diskretion, effektivitet och lägre kostnader, genom att göra det smidigare i ett antal olika forum och branscher där dessa aspekter är avgörande. Dessutom kan skiljedomsförfarandet erbjuda avtalsparterna större flexibilitet i sammansättningen av den beslutande tribunalen för deras konflikt, därigenom förstärkandes möjlighet att säkerställa att den kompetens som krävs eller önskas för att effektivt lösa den aktuella.

Den flexibla och anpassningsbara formen på internationell skiljedom, som svävar ovanför nationell lagstiftning utan att... (More)
Inom området för tvistelösning, har skiljedom genom historien blivit ett allt populärare alternativ till rättstvistprocessen. De viktigaste inslagen i skiljedom ger avtalsparterna med många fördelar såsom diskretion, effektivitet och lägre kostnader, genom att göra det smidigare i ett antal olika forum och branscher där dessa aspekter är avgörande. Dessutom kan skiljedomsförfarandet erbjuda avtalsparterna större flexibilitet i sammansättningen av den beslutande tribunalen för deras konflikt, därigenom förstärkandes möjlighet att säkerställa att den kompetens som krävs eller önskas för att effektivt lösa den aktuella.

Den flexibla och anpassningsbara formen på internationell skiljedom, som svävar ovanför nationell lagstiftning utan att uttryckligen vara bunden av lagar och andra författningar på platser med direkt anknytning till de avtalsslutande parterna, har höjt efterfrågan på skiljedomsinstitutioner, regler och ramar för global vägledning och stöd för parter som önskar använda sig av internationella skiljeförfaranden. UNCITRAL:s exempelklausul, ursprungligen från 1985 har varit, och måste fortfarande anses vara, grunden för ett oändligt antal skiljedomsklausuler och avtal, som ger ett antal viktiga aspekter för avtalsslutande parter att överväga för att göra skiljedomsavtalet giltigt och effektivt. Under åren har principer som följer av exempelklausulen, böcker, rättsliga artiklar och tidskrifter, misslyckade och framgångsrika avtal samt rättspraxis bistått parter med vägledning om hur man ska anpassa klausulen till deras behov.

Men efter 25 års användning, kan det anses dags att ta en mer kritisk titt på exempelklausulen, för att avgöra om den, och de regler som åtföljer den, är i behov av en uppdatering. Denna avhandling bryter ut olika aspekter av exempleklausulen, tar en närmare titt på den aktuella utvecklingen och bemöter faktorer som bör behandlas av avtalsparterna vid bedömningen av dem. Dessutom behandlar denna avhandling ett antal aspekter som inte ingår i exempelklausulen i syfte att bedöma deras betydelse, relevans för avtalet och de potentiella konsekvenserna av parternas oaktsamhet att bemöta dem när de bygger sin skiljedomsklausul eller sitt avtal.

Denna avhandling fokuserar också på den närbesläktade aspekten om avskiljbarhet av skiljeavtalet. Den omdebatterade doktrinen om avskiljbarhet och principen om Kompetenz-Kompetenz måste anses ha haft en stor inverkan på skiljedomsförfarandet samt dess förmågor och begränsningar gentemot mot de nationella domstolarna. Denna avhandling behandlar utvecklingen av doktrinen, med fokus på den senaste utvecklingen ur ett globalt perspektiv och dess konsekvenser på processer av skiljeavtal. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mattsson, Erik LU
supervisor
organization
course
JURM01 20101
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Internationell privaträtt
language
English
id
1628134
date added to LUP
2010-07-13 20:14:00
date last changed
2010-07-13 20:14:00
@misc{1628134,
 abstract   = {In the world of dispute resolution, arbitration has throughout history been an increasingly popular alternative to the litigation process. The major features of arbitration provide contracting parties with many advantages such as discreetness, efficiency and lower costs; making it preferable in a various number of branches and industries where such features are crucial. Furthermore, the arbitration process offer contracting parties’ greater flexibility as to the composition of the deciding tribunal for their conflict, allowing the possibility to ensure the competence needed or desired in order to efficiently solve the dispute at hand.

The flexibility and adaptive nature of international arbitration, hovering over national regulations without explicitly being bound by the laws or regulations of the places directly related to the contracting parties, has raised the demands for arbitration institutions, rules and frameworks providing global guidance and support for parties wishing to use international arbitration. The UNCITRAL Model Law example clause, originated in 1985 has been, and still must be considered to be, the basis for an endless number of arbitration clauses and agreements; providing a number of essential aspects contracting parties need to consider in order to make their arbitration agreement valid and efficient. Throughout the years, principles deriving from the clause, books, judicial articles and journals, failed and successful agreements and case law have provided parties with guidance as to how to adapt the clause to their need. 

However, after 25 years of usage, it the time has come to take a more critical look at the example clause, in order to ascertain whether or not it, and the rules that accompanies it, are in need of an update. This thesis breaks up the different aspects of the example clause, takes a closer look on the current developments and takes into account considerations that should be made by contracting parties when assessing them. Furthermore, this thesis recognizes a number of aspects not included in the example clause in order to evaluate their importance, relevance to the agreement and the potential ramifications of parties’ negligence to address them when constructing their arbitration clause or agreement.

This thesis also focuses on the closely related aspect of the separability of the arbitration agreement. The widely discussed doctrines of separability and the principle of Kompetenz-Kompetenz must be considered to have had a large impact on the arbitral procedure and the abilities and limits of arbitrators versus the national courts. This thesis addresses the evolution of the doctrines, focusing on the most recent developments from a global view and their implications on reviews of arbitration agreement.},
 author    = {Mattsson, Erik},
 keyword   = {Internationell privaträtt},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {The dos and dont's of arbitration clauses},
 year     = {2010},
}