Advanced

Ekonomisk tillväxt som väg till demokratisering? - En kvalitativ studie om sambandet mellan ekonomisk tillväxt och demokratisering i fyra afrikanska länder

Recht, Sebastian LU and Johansson, Kristoffer LU (2010) NEKK01 20101
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Inom demokratiforskningen finns det en mängd teorier om vilka faktorer det är som inom ett land initierar en demokratiseringsprocess. En av dessa teorier är moderniseringsteorin som pekar på det positiva sambandet mellan ekonomisk tillväxt och demokratisering. Syftet med studien är att utreda huruvida detta positiva samband mellan ekonomisk tillväxt och demokratisering existerar, samt att utreda vilka andra faktorer som inverkat positivt eller negativt på en eventuell demokratiseringsprocess. Studien inriktar sig på länderna Benin, Centralafrikanska republiken, Mali och Niger som alla är belägna i västra Afrika och har valts med utgångspunkt i att de vid studiens startpunkt var så lika som möjligt.

För att mäta graden av ekonomisk... (More)
Inom demokratiforskningen finns det en mängd teorier om vilka faktorer det är som inom ett land initierar en demokratiseringsprocess. En av dessa teorier är moderniseringsteorin som pekar på det positiva sambandet mellan ekonomisk tillväxt och demokratisering. Syftet med studien är att utreda huruvida detta positiva samband mellan ekonomisk tillväxt och demokratisering existerar, samt att utreda vilka andra faktorer som inverkat positivt eller negativt på en eventuell demokratiseringsprocess. Studien inriktar sig på länderna Benin, Centralafrikanska republiken, Mali och Niger som alla är belägna i västra Afrika och har valts med utgångspunkt i att de vid studiens startpunkt var så lika som möjligt.

För att mäta graden av ekonomisk tillväxt har vi i vår studie använt oss av en ekonomisk modell vid namn teknologispridningsmodellen. Denna utvidgar vi dessutom genom att föra in variablerna handel med omvärlden och utländska direktinvesteringar. Detta tror vi ger en mer rättvisande bild av den ekonomiska utvecklingen i fattiga länder som våra. Dessutom tror vi att dessa variabler kan påverka en eventuell demokratiseringsprocess. Resultaten av den ekonomiska utvecklingen jämförs sedan med den demokratiska utvecklingen som länderna haft mellan åren 1980-2005.

I vår studie finner vi ett positivt samband mellan ekonomisk tillväxt och demokratisering i två av länderna. I de fall vi inte har kunnat hitta ett samband mellan ekonomisk tillväxt och demokratisering har landet antingen saknat långsiktig ekonomisk tillväxt eller har bevisen varit för få för att vi säkert skulle kunna dra slutsatsen att det är den ekonomiska tillväxten som har lett till att landet demokratiserats. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Recht, Sebastian LU and Johansson, Kristoffer LU
supervisor
organization
course
NEKK01 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Ekonomisk tillväxt, teknologispridningsmodellen, moderniseringsteorin, demokratisering
language
Swedish
id
1628528
date added to LUP
2010-08-17 11:02:10
date last changed
2010-08-17 11:02:10
@misc{1628528,
 abstract   = {Inom demokratiforskningen finns det en mängd teorier om vilka faktorer det är som inom ett land initierar en demokratiseringsprocess. En av dessa teorier är moderniseringsteorin som pekar på det positiva sambandet mellan ekonomisk tillväxt och demokratisering. Syftet med studien är att utreda huruvida detta positiva samband mellan ekonomisk tillväxt och demokratisering existerar, samt att utreda vilka andra faktorer som inverkat positivt eller negativt på en eventuell demokratiseringsprocess. Studien inriktar sig på länderna Benin, Centralafrikanska republiken, Mali och Niger som alla är belägna i västra Afrika och har valts med utgångspunkt i att de vid studiens startpunkt var så lika som möjligt.

För att mäta graden av ekonomisk tillväxt har vi i vår studie använt oss av en ekonomisk modell vid namn teknologispridningsmodellen. Denna utvidgar vi dessutom genom att föra in variablerna handel med omvärlden och utländska direktinvesteringar. Detta tror vi ger en mer rättvisande bild av den ekonomiska utvecklingen i fattiga länder som våra. Dessutom tror vi att dessa variabler kan påverka en eventuell demokratiseringsprocess. Resultaten av den ekonomiska utvecklingen jämförs sedan med den demokratiska utvecklingen som länderna haft mellan åren 1980-2005. 

I vår studie finner vi ett positivt samband mellan ekonomisk tillväxt och demokratisering i två av länderna. I de fall vi inte har kunnat hitta ett samband mellan ekonomisk tillväxt och demokratisering har landet antingen saknat långsiktig ekonomisk tillväxt eller har bevisen varit för få för att vi säkert skulle kunna dra slutsatsen att det är den ekonomiska tillväxten som har lett till att landet demokratiserats.},
 author    = {Recht, Sebastian and Johansson, Kristoffer},
 keyword   = {Ekonomisk tillväxt,teknologispridningsmodellen,moderniseringsteorin,demokratisering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ekonomisk tillväxt som väg till demokratisering? - En kvalitativ studie om sambandet mellan ekonomisk tillväxt och demokratisering i fyra afrikanska länder},
 year     = {2010},
}