Advanced

Självbärande fasadkonstruktion - alternativ tilläggsisolering av miljonprogrammet

Tordeby, Erik and Tjörnestig, Fredrik (2010)
Civil Engineering - Architecture (BSc)
Division of Building Materials
Structural Mechanics
Abstract (Swedish)
Detta examensarbete har gjorts i syfte att undersöka om det är möjligt att
konstruera en självbärande fasad som alternativ tilläggsisolering för
miljonprogrammets bostäder. Fördelarna med en självbärande fasad är att
antalet infästningar, och därmed köldbryggor, kan minimeras. Därtill ställs färre krav på befintlig vägg samt att de boende kan bo kvar under renoveringsskedet, då rivning av ytterväggar uteblir. Frågeställningar som behandlas är om fasadkonstruktionen klarar att stå utan infästningar i befintlig byggnad och i annat fall hur många som krävs, samt om energibesparingen är tillräckligt stor för att en självbärande konstruktion skall vara försvarbar. Två olika konstruktioner har undersökts. Den första är en modifiering av ett... (More)
Detta examensarbete har gjorts i syfte att undersöka om det är möjligt att
konstruera en självbärande fasad som alternativ tilläggsisolering för
miljonprogrammets bostäder. Fördelarna med en självbärande fasad är att
antalet infästningar, och därmed köldbryggor, kan minimeras. Därtill ställs färre krav på befintlig vägg samt att de boende kan bo kvar under renoveringsskedet, då rivning av ytterväggar uteblir. Frågeställningar som behandlas är om fasadkonstruktionen klarar att stå utan infästningar i befintlig byggnad och i annat fall hur många som krävs, samt om energibesparingen är tillräckligt stor för att en självbärande konstruktion skall vara försvarbar. Två olika konstruktioner har undersökts. Den första är en modifiering av ett befintligt system vid namn Dorotherm 350, som egentligen är avsett att användas till enfamiljshus i maximalt två plan och är ett byggblock av cellplast som fylls med betong. Då denna konstruktion krävde infästningar samt led av brister gällande brandsäkerhet, konstruerades en ny konstruktion; en stålkonstruktion som är uppbyggd av stålbalkar och stålpelare med mellanliggande stålreglar och mineralull. Studentlyckan i Lund har valts som referensobjekt under konstruktionsprocessen. Beräkningar har utförts för att undersöka om fasaden kan utföras infästningsfritt samt för att dimensionera konstruktionerna och eventuella infästningar. En mindre energistudie har även utförts för att åskådliggöra effekter av köldbryggor vid infästningar. Därtill har förslag på
detaljutformning av utvalda kritiska möten utarbetats. Resultatet från beräkningarna visar att Dorothermkonstruktionen kräver infästningar i varje våningsbjälklag för att reducera utböjning av fasaden. Väggkonstruktionen inklusive befintlig vägg uppgår till totalt 565 mm. Stålkonstruktionen behöver endast vara infäst i grunden samt takbjälklaget. Totalt blir väggtjockleken 566 mm. Arbetet visar att det går att utforma en fasadkonstruktion med endast ett fåtal infästningar. För att erhålla en helt infästningsfri och självbärande fasadkonstruktion med dagens material krävs en konstruktion med betydligt större tvärsnittshöjd än de rapporten behandlar. Det avslutande energikapitlet visar att energibesparingar kan göras genom att eliminera infästningar. För att se hur stor besparingen är och utreda huruvida det är en realistisk lösning att satsa på i byggbranschen, behöver vidare energi- och täthetsstudier utföras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tordeby, Erik and Tjörnestig, Fredrik
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
självbärande, fasad, studentlyckan, tilläggsisolering, dorotherm
language
Swedish
additional info
Detta examensarbete har utförts med stöd från Avd Byggnadsmaterial och Byggnadsmekanik vid Lunds Tekniska Högskola.
id
1632641
date added to LUP
2010-07-21 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:13:34
@misc{1632641,
 abstract   = {Detta examensarbete har gjorts i syfte att undersöka om det är möjligt att
konstruera en självbärande fasad som alternativ tilläggsisolering för
miljonprogrammets bostäder. Fördelarna med en självbärande fasad är att
antalet infästningar, och därmed köldbryggor, kan minimeras. Därtill ställs färre krav på befintlig vägg samt att de boende kan bo kvar under renoveringsskedet, då rivning av ytterväggar uteblir. Frågeställningar som behandlas är om fasadkonstruktionen klarar att stå utan infästningar i befintlig byggnad och i annat fall hur många som krävs, samt om energibesparingen är tillräckligt stor för att en självbärande konstruktion skall vara försvarbar. Två olika konstruktioner har undersökts. Den första är en modifiering av ett befintligt system vid namn Dorotherm 350, som egentligen är avsett att användas till enfamiljshus i maximalt två plan och är ett byggblock av cellplast som fylls med betong. Då denna konstruktion krävde infästningar samt led av brister gällande brandsäkerhet, konstruerades en ny konstruktion; en stålkonstruktion som är uppbyggd av stålbalkar och stålpelare med mellanliggande stålreglar och mineralull. Studentlyckan i Lund har valts som referensobjekt under konstruktionsprocessen. Beräkningar har utförts för att undersöka om fasaden kan utföras infästningsfritt samt för att dimensionera konstruktionerna och eventuella infästningar. En mindre energistudie har även utförts för att åskådliggöra effekter av köldbryggor vid infästningar. Därtill har förslag på
detaljutformning av utvalda kritiska möten utarbetats. Resultatet från beräkningarna visar att Dorothermkonstruktionen kräver infästningar i varje våningsbjälklag för att reducera utböjning av fasaden. Väggkonstruktionen inklusive befintlig vägg uppgår till totalt 565 mm. Stålkonstruktionen behöver endast vara infäst i grunden samt takbjälklaget. Totalt blir väggtjockleken 566 mm. Arbetet visar att det går att utforma en fasadkonstruktion med endast ett fåtal infästningar. För att erhålla en helt infästningsfri och självbärande fasadkonstruktion med dagens material krävs en konstruktion med betydligt större tvärsnittshöjd än de rapporten behandlar. Det avslutande energikapitlet visar att energibesparingar kan göras genom att eliminera infästningar. För att se hur stor besparingen är och utreda huruvida det är en realistisk lösning att satsa på i byggbranschen, behöver vidare energi- och täthetsstudier utföras.},
 author    = {Tordeby, Erik and Tjörnestig, Fredrik},
 keyword   = {självbärande,fasad,studentlyckan,tilläggsisolering,dorotherm},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Självbärande fasadkonstruktion - alternativ tilläggsisolering av miljonprogrammet},
 year     = {2010},
}