Advanced

Exklusiv trygghet? - Förståelser av säkerhet och motdiskurser bland icke-vita kvinnor i Kapstaden

Lennerstad, My LU (2010) SOCK01 20101
Sociology
Abstract (Swedish)
Bakgrund:
Kriminalitet och säkerhet är ett ständigt diskuterat ämne i Sydafrika. Säkerhet har i Europa blivit ett genomgående politiskt tema, från lokal brottsprevention till det globala kriget mot terrorismen. Inför världscupen i fotboll i Sydafrika 2010 har staten satsat över en biljon rand (vilket är ungefär lika mycket i kronor) på poliser, säkerhetspersonal och övervakning av innerstaden och turistområden. Politiken kan kritiseras för att satsa på säkerhet för vissa (turister) och inte för alla sina medborgare. Säkerhet har omformulerats från att innebära social säkerhet för alla medborgare till frihet från brott för de övre klasserna.
Med detta som bakgrund har jag utforskat (alternativa) förståelser av säkerhet, rädsla och... (More)
Bakgrund:
Kriminalitet och säkerhet är ett ständigt diskuterat ämne i Sydafrika. Säkerhet har i Europa blivit ett genomgående politiskt tema, från lokal brottsprevention till det globala kriget mot terrorismen. Inför världscupen i fotboll i Sydafrika 2010 har staten satsat över en biljon rand (vilket är ungefär lika mycket i kronor) på poliser, säkerhetspersonal och övervakning av innerstaden och turistområden. Politiken kan kritiseras för att satsa på säkerhet för vissa (turister) och inte för alla sina medborgare. Säkerhet har omformulerats från att innebära social säkerhet för alla medborgare till frihet från brott för de övre klasserna.
Med detta som bakgrund har jag utforskat (alternativa) förståelser av säkerhet, rädsla och kriminalitet hos icke-vita kvinnor i olika åldrar och från olika bakgrunder i Kapstaden. Jag har tittat på hur rädsla och prat kring säkerhet förhåller sig till sociala kategorier som kön, sexualitet, ras och klass. Intervjuerna har även lyft fram motdiskurser och förändring.

Syfte:
Mitt syfte är att fördjupa förståelsen kring hur en exkluderande säkerhetspolitik kan verka och tolkas av icke-vita kvinnor i Sydafrika. Det är en explorativ studie där jag vill undersöka kopplingen mellan kvinnors egen förståelse av säkerhet och rädsla till köns- klass- och rasstrukturer samt till en global kontext av säkerhetspolitik.

Utgångspunkter:
I uppsatsen utgår jag ifrån att rädsla och förståelse av säkerhet formas socialt och diskursivt. Sociala identiteter och positioner så som kön, sexualitet, klass och ras inverkar i hur rädsla förstås och hur den hanteras.

Metod:
Uppsatsen bygger på semistrukturerade intervjuer med nio kvinnor. Intervjuerna har tagit mellan 45 minuter och två timmar, de har spelats in och transkriberats.
Med utgångspunkten att en intervju inte är ett “titthål till verkligheten” utan att kunskap skapas i den specifika kontexten, har jag analyserat intervjuerna med en diskursanalytisk ingång.

Slutsatser:
Säkerhet i form av säkerhetspersonal och polis på gatorna är en klassfråga i Sydafrika. Den diskurs kring säkerhet som formuleras av staten inför världscupen i fotboll handlar om säkerhet för turister. Andra förståelser av säkerhet tvingas att existera vid sidan av och eventuellt slåss om utrymme.
Säkerhet formuleras i stor utsträckning tillsammans med sociala identiteter, främst kön men också klass. Säkerhetsdiskurser framstår som regelverk, som kan följas eller brytas mot. När människor tvingas formulera alternativa strategier för trygghet, eller helt enkelt ”ta risker”, omformuleras sociala kategorier. Till exempel har andra sätt att ”vara kvinna” på, än att vara sårbar och beroende av andra, belysts. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lennerstad, My LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
säkerhet, rädsla, VM, diskursanalys, motdiskurs
language
Swedish
id
1633990
date added to LUP
2010-08-09 08:47:10
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1633990,
 abstract   = {Bakgrund: 
Kriminalitet och säkerhet är ett ständigt diskuterat ämne i Sydafrika. Säkerhet har i Europa blivit ett genomgående politiskt tema, från lokal brottsprevention till det globala kriget mot terrorismen. Inför världscupen i fotboll i Sydafrika 2010 har staten satsat över en biljon rand (vilket är ungefär lika mycket i kronor) på poliser, säkerhetspersonal och övervakning av innerstaden och turistområden. Politiken kan kritiseras för att satsa på säkerhet för vissa (turister) och inte för alla sina medborgare. Säkerhet har omformulerats från att innebära social säkerhet för alla medborgare till frihet från brott för de övre klasserna. 
Med detta som bakgrund har jag utforskat (alternativa) förståelser av säkerhet, rädsla och kriminalitet hos icke-vita kvinnor i olika åldrar och från olika bakgrunder i Kapstaden. Jag har tittat på hur rädsla och prat kring säkerhet förhåller sig till sociala kategorier som kön, sexualitet, ras och klass. Intervjuerna har även lyft fram motdiskurser och förändring. 

Syfte: 
Mitt syfte är att fördjupa förståelsen kring hur en exkluderande säkerhetspolitik kan verka och tolkas av icke-vita kvinnor i Sydafrika. Det är en explorativ studie där jag vill undersöka kopplingen mellan kvinnors egen förståelse av säkerhet och rädsla till köns- klass- och rasstrukturer samt till en global kontext av säkerhetspolitik. 

Utgångspunkter: 
I uppsatsen utgår jag ifrån att rädsla och förståelse av säkerhet formas socialt och diskursivt. Sociala identiteter och positioner så som kön, sexualitet, klass och ras inverkar i hur rädsla förstås och hur den hanteras. 

Metod: 
Uppsatsen bygger på semistrukturerade intervjuer med nio kvinnor. Intervjuerna har tagit mellan 45 minuter och två timmar, de har spelats in och transkriberats. 
Med utgångspunkten att en intervju inte är ett “titthål till verkligheten” utan att kunskap skapas i den specifika kontexten, har jag analyserat intervjuerna med en diskursanalytisk ingång. 

Slutsatser: 
Säkerhet i form av säkerhetspersonal och polis på gatorna är en klassfråga i Sydafrika. Den diskurs kring säkerhet som formuleras av staten inför världscupen i fotboll handlar om säkerhet för turister. Andra förståelser av säkerhet tvingas att existera vid sidan av och eventuellt slåss om utrymme. 
Säkerhet formuleras i stor utsträckning tillsammans med sociala identiteter, främst kön men också klass. Säkerhetsdiskurser framstår som regelverk, som kan följas eller brytas mot. När människor tvingas formulera alternativa strategier för trygghet, eller helt enkelt ”ta risker”, omformuleras sociala kategorier. Till exempel har andra sätt att ”vara kvinna” på, än att vara sårbar och beroende av andra, belysts.},
 author    = {Lennerstad, My},
 keyword   = {säkerhet,rädsla,VM,diskursanalys,motdiskurs},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Exklusiv trygghet? - Förståelser av säkerhet och motdiskurser bland icke-vita kvinnor i Kapstaden},
 year     = {2010},
}