Advanced

Att bygga gemensam organisationskultur: Stadsbyggnadsförvaltningen Helsingborg

Heinrich, Madeleine LU and Stridh, Cecilia LU (2010) PSYK01 20101
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Denna studie har genomförts på uppdrag av Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg. Studien tog vid efter tidigare utvärderingar som gjordes till följd av en sammanslagning som skett mellan två förvaltningar år 2007. Det övergripande syftet var att undersöka och beskriva den nuvarande organisationskulturen på arbetsplatsen, utifrån frågeställningen om det finns en gemensam organisationskultur. Med hjälp av olika teoretiska teman såsom organisationskulturens uppbyggnad, organisationstillhörighet, organisationskultur och ledning samt organisationskulturell differentiering undersöktes medarbetares upplevelse av organisationskulturen. I undersökningen användes en kvalitativ metod bestående utav halvstrukturerade intervjuer med 14 medarbetare.... (More)
Denna studie har genomförts på uppdrag av Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg. Studien tog vid efter tidigare utvärderingar som gjordes till följd av en sammanslagning som skett mellan två förvaltningar år 2007. Det övergripande syftet var att undersöka och beskriva den nuvarande organisationskulturen på arbetsplatsen, utifrån frågeställningen om det finns en gemensam organisationskultur. Med hjälp av olika teoretiska teman såsom organisationskulturens uppbyggnad, organisationstillhörighet, organisationskultur och ledning samt organisationskulturell differentiering undersöktes medarbetares upplevelse av organisationskulturen. I undersökningen användes en kvalitativ metod bestående utav halvstrukturerade intervjuer med 14 medarbetare. Undersökningen kompletterades med fältstudier. Resultatet visade bland annat på ett genomgående mönster av värdesatt öppenhet gällande handlingar och beteende. Resultatet tydde också på att organisationen har subkulturer relaterade till bland annat avdelningar och generationer. Diskussionen lyfte fram komplexiteten med öppenhet och att skapa en gemensam kultur samt i vilken utsträckning ledningen kan utöva inflytande över kulturen i en stor och komplex organisation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Heinrich, Madeleine LU and Stridh, Cecilia LU
supervisor
organization
course
PSYK01 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
subkulturer, ledning, artefakter, organisation, kultur, värdegrund
language
Swedish
id
1635992
date added to LUP
2010-08-30 14:14:00
date last changed
2010-08-30 14:14:00
@misc{1635992,
 abstract   = {Denna studie har genomförts på uppdrag av Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg. Studien tog vid efter tidigare utvärderingar som gjordes till följd av en sammanslagning som skett mellan två förvaltningar år 2007. Det övergripande syftet var att undersöka och beskriva den nuvarande organisationskulturen på arbetsplatsen, utifrån frågeställningen om det finns en gemensam organisationskultur. Med hjälp av olika teoretiska teman såsom organisationskulturens uppbyggnad, organisationstillhörighet, organisationskultur och ledning samt organisationskulturell differentiering undersöktes medarbetares upplevelse av organisationskulturen. I undersökningen användes en kvalitativ metod bestående utav halvstrukturerade intervjuer med 14 medarbetare. Undersökningen kompletterades med fältstudier. Resultatet visade bland annat på ett genomgående mönster av värdesatt öppenhet gällande handlingar och beteende. Resultatet tydde också på att organisationen har subkulturer relaterade till bland annat avdelningar och generationer. Diskussionen lyfte fram komplexiteten med öppenhet och att skapa en gemensam kultur samt i vilken utsträckning ledningen kan utöva inflytande över kulturen i en stor och komplex organisation.},
 author    = {Heinrich, Madeleine and Stridh, Cecilia},
 keyword   = {subkulturer,ledning,artefakter,organisation,kultur,värdegrund},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att bygga gemensam organisationskultur: Stadsbyggnadsförvaltningen Helsingborg},
 year     = {2010},
}