Advanced

Samverkan i decentraliseringens fotspår

Isaksson, Ola (2005)
Department of Economic History
Abstract (Swedish)
Målsättningen med uppsatsen är att ge en sammanfattande bild av möjligheter, problem och framtidsutsikter gällande samverkan som metod att bearbeta arbetslöshet och segregation. Detta utifrån fallstudier i form av så kallade jobbcenter som prövats under den svenska storstadssatsningen. Uppsatsen visar på behovet av gränsöverskridande arbete, inte minst gällande arbetsförmedlingen och försäkringskassan, för att förhindra rundgång mellan myndigheterna för brukarna samt för att rent ekonomiskt utifrån verksamheterna vinna effektivitet. Just samverkan var ett av honnörsorden inför storstadssatsningen som startades 1998. Storstadssatsningen har bidragit till att ett tusental insatser gjorts i syfte att förbättra levnadsförhållandena i Sveriges,... (More)
Målsättningen med uppsatsen är att ge en sammanfattande bild av möjligheter, problem och framtidsutsikter gällande samverkan som metod att bearbeta arbetslöshet och segregation. Detta utifrån fallstudier i form av så kallade jobbcenter som prövats under den svenska storstadssatsningen. Uppsatsen visar på behovet av gränsöverskridande arbete, inte minst gällande arbetsförmedlingen och försäkringskassan, för att förhindra rundgång mellan myndigheterna för brukarna samt för att rent ekonomiskt utifrån verksamheterna vinna effektivitet. Just samverkan var ett av honnörsorden inför storstadssatsningen som startades 1998. Storstadssatsningen har bidragit till att ett tusental insatser gjorts i syfte att förbättra levnadsförhållandena i Sveriges, av arbetslöshet och utanförskap, hårdast drabbade stadsdelar i Stockholm, Göteborg och Malmö. I denna uppsats jämförs lokala och nationella utvärderingar varvat med intervjuer för att utröna generella drag i samverkansprocesserna. Detta med fokus på projektverksamheter där myndigheter och lokala aktörer tagit nya grepp för att minska arbetslöshet och bidragsberoende. Dessutom ges en bild av hur framtiden för liknande verksamheter ser ut och om det är möjligt att implementera vunna erfarenheter från storstadssatsningen i de ordinarie verksamheterna. Även ges en bild av dagens mer teoretiska diskussion kring samverkan. Olika modeller och förklaringar till vad samverkan är analyseras och redogörs för i uppsatsen vilket sedan appliceras på exemplen från storstadssatsningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Isaksson, Ola
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
samverkan, storstadssatsningen, segregation, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, arbetslöshet, Social and economic history, Ekonomisk och social historia
language
Swedish
id
1643993
date added to LUP
2005-01-24 00:00:00
date last changed
2010-08-03 15:01:46
@misc{1643993,
 abstract   = {Målsättningen med uppsatsen är att ge en sammanfattande bild av möjligheter, problem och framtidsutsikter gällande samverkan som metod att bearbeta arbetslöshet och segregation. Detta utifrån fallstudier i form av så kallade jobbcenter som prövats under den svenska storstadssatsningen. Uppsatsen visar på behovet av gränsöverskridande arbete, inte minst gällande arbetsförmedlingen och försäkringskassan, för att förhindra rundgång mellan myndigheterna för brukarna samt för att rent ekonomiskt utifrån verksamheterna vinna effektivitet. Just samverkan var ett av honnörsorden inför storstadssatsningen som startades 1998. Storstadssatsningen har bidragit till att ett tusental insatser gjorts i syfte att förbättra levnadsförhållandena i Sveriges, av arbetslöshet och utanförskap, hårdast drabbade stadsdelar i Stockholm, Göteborg och Malmö. I denna uppsats jämförs lokala och nationella utvärderingar varvat med intervjuer för att utröna generella drag i samverkansprocesserna. Detta med fokus på projektverksamheter där myndigheter och lokala aktörer tagit nya grepp för att minska arbetslöshet och bidragsberoende. Dessutom ges en bild av hur framtiden för liknande verksamheter ser ut och om det är möjligt att implementera vunna erfarenheter från storstadssatsningen i de ordinarie verksamheterna. Även ges en bild av dagens mer teoretiska diskussion kring samverkan. Olika modeller och förklaringar till vad samverkan är analyseras och redogörs för i uppsatsen vilket sedan appliceras på exemplen från storstadssatsningen.},
 author    = {Isaksson, Ola},
 keyword   = {samverkan,storstadssatsningen,segregation,arbetsförmedlingen,försäkringskassan,arbetslöshet,Social and economic history,Ekonomisk och social historia},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Samverkan i decentraliseringens fotspår},
 year     = {2005},
}