Advanced

Den effektiva marknadshypotesen ur ett finansiellt beteendevetenskapligt perspektiv

Andreevski, Jonce (2006)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Uppsatsen diskuterar den effektiva marknadshypotesen ur ett finansiellt beteendevetenskapligt perspektiv. Ny forskning har visat att den effektiva marknadshypotesen inte är fullständig i sitt teoretiska resonemang. Studier visar att aktörerna inte alltid är rationella i sitt agerande vilket medför att ny marknadsinformation inte korrekt tas upp av marknadspriset. Den finansiella beteendevetenskapen hävdar att man skall ta i beaktande att marknadens aktör till viss del styrs av subjektiva psykologiska egenheter. De kan överreagera pa ny information och i andra fall underreagera, de tror sig se mönster i kursutvecklingen och de har svart för att ändra en initial uppfattning. Det flockpsykologiska trycket, d.v.s. att följa majoritetens... (More)
Uppsatsen diskuterar den effektiva marknadshypotesen ur ett finansiellt beteendevetenskapligt perspektiv. Ny forskning har visat att den effektiva marknadshypotesen inte är fullständig i sitt teoretiska resonemang. Studier visar att aktörerna inte alltid är rationella i sitt agerande vilket medför att ny marknadsinformation inte korrekt tas upp av marknadspriset. Den finansiella beteendevetenskapen hävdar att man skall ta i beaktande att marknadens aktör till viss del styrs av subjektiva psykologiska egenheter. De kan överreagera pa ny information och i andra fall underreagera, de tror sig se mönster i kursutvecklingen och de har svart för att ändra en initial uppfattning. Det flockpsykologiska trycket, d.v.s. att följa majoritetens agerande, styr till viss del ocksa aktörernas agerande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1644002,
 abstract   = {Uppsatsen diskuterar den effektiva marknadshypotesen ur ett finansiellt beteendevetenskapligt perspektiv. Ny forskning har visat att den effektiva marknadshypotesen inte är fullständig i sitt teoretiska resonemang. Studier visar att aktörerna inte alltid är rationella i sitt agerande vilket medför att ny marknadsinformation inte korrekt tas upp av marknadspriset. Den finansiella beteendevetenskapen hävdar att man skall ta i beaktande att marknadens aktör till viss del styrs av subjektiva psykologiska egenheter. De kan överreagera pa ny information och i andra fall underreagera, de tror sig se mönster i kursutvecklingen och de har svart för att ändra en initial uppfattning. Det flockpsykologiska trycket, d.v.s. att följa majoritetens agerande, styr till viss del ocksa aktörernas agerande.},
 author    = {Andreevski, Jonce},
 keyword   = {den effektiva marknadshypotesen,flockpsykologi,överreaktioner,konservatism,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den effektiva marknadshypotesen ur ett finansiellt beteendevetenskapligt perspektiv},
 year     = {2006},
}