Advanced

Mjukvarutestning - En jämförande studie mellan testdriven utveckling (TDD) kontra det traditionella tillvägagångssättet

Djukic, Michel and Berlin, Martin (2006)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Tidigare var mjukvarutestning något som kom i andra hand. Mjukvaruprodukterna var små och okomplicerade. Antalet människor som arbetade med testning var begränsat. Detta gjorde att fel i program inte var ett lika stort problem som det är idag. De fel som uppkom kunde snabbt och enkelt åtgärdas. För mjukvarutestningen fanns inga speciella resurser tilldelade. Numera finns professionella mjukvarutestare och testningen är ett obligatoriskt och självklart inslag i utvecklingsarbetet. Vårt syfte med studien var att jämföra testdriven utveckling (TDD) kontra det traditionella tillvägagångssättet och se vilka för- respektive nackdelar införandet av TDD kan medföra samt hur TDD används i nuläget och hur det i framtiden kan användas. Datainsamling... (More)
Tidigare var mjukvarutestning något som kom i andra hand. Mjukvaruprodukterna var små och okomplicerade. Antalet människor som arbetade med testning var begränsat. Detta gjorde att fel i program inte var ett lika stort problem som det är idag. De fel som uppkom kunde snabbt och enkelt åtgärdas. För mjukvarutestningen fanns inga speciella resurser tilldelade. Numera finns professionella mjukvarutestare och testningen är ett obligatoriskt och självklart inslag i utvecklingsarbetet. Vårt syfte med studien var att jämföra testdriven utveckling (TDD) kontra det traditionella tillvägagångssättet och se vilka för- respektive nackdelar införandet av TDD kan medföra samt hur TDD används i nuläget och hur det i framtiden kan användas. Datainsamling har skett genom litteraturstudier samt ett antal intervjuer. I resultatet framkom det att användandet av TDD inte ännu är ett självklart val för utvecklarna. I diskussionen relateras studiens resultat till den teori vi tagit upp. Slutsatser som drogs var att TDD i dagsläget på grund av en rad faktorer inte använts i den utsträckning det kanske borde. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Djukic, Michel and Berlin, Martin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
SQA, testdriven utveckling, TDD, XP, testning, Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1644016
date added to LUP
2006-07-04
date last changed
2010-08-05 13:09:24
@misc{1644016,
 abstract   = {Tidigare var mjukvarutestning något som kom i andra hand. Mjukvaruprodukterna var små och okomplicerade. Antalet människor som arbetade med testning var begränsat. Detta gjorde att fel i program inte var ett lika stort problem som det är idag. De fel som uppkom kunde snabbt och enkelt åtgärdas. För mjukvarutestningen fanns inga speciella resurser tilldelade. Numera finns professionella mjukvarutestare och testningen är ett obligatoriskt och självklart inslag i utvecklingsarbetet. Vårt syfte med studien var att jämföra testdriven utveckling (TDD) kontra det traditionella tillvägagångssättet och se vilka för- respektive nackdelar införandet av TDD kan medföra samt hur TDD används i nuläget och hur det i framtiden kan användas. Datainsamling har skett genom litteraturstudier samt ett antal intervjuer. I resultatet framkom det att användandet av TDD inte ännu är ett självklart val för utvecklarna. I diskussionen relateras studiens resultat till den teori vi tagit upp. Slutsatser som drogs var att TDD i dagsläget på grund av en rad faktorer inte använts i den utsträckning det kanske borde.},
 author    = {Djukic, Michel and Berlin, Martin},
 keyword   = {SQA,testdriven utveckling,TDD,XP,testning,Informatics, systems theory,Informatik, systemteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mjukvarutestning - En jämförande studie mellan testdriven utveckling (TDD) kontra det traditionella tillvägagångssättet},
 year     = {2006},
}