Advanced

Sambandet mellan pris- och koncentrationsnivå och dess roll i kontrollen av företagskoncentrationer

Almhagen, Emily (2006)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
I uppsatsen undersöker författaren sambandet mellan pris- och koncentrationsnivå på marknaden och vilken roll detta samband spelar i den EG-rättsliga kontrollen av företagskoncentrationer. Sambandet mellan pris- och koncentration undersöks dels teoretiskt, genom en granskning av Cournots modell, dels empiriskt, genom en granskning av ett antal olika pris- och koncentrationsstudier genomförda på olika varumarknader. Härefter behandlas sambandets roll i kontrollen av företagskoncentrationer genom en granskning av i vilken utsträckning koncentrationsgrad och marknadsandelar beaktas i kontrollen. Analysen bekräftar att det finns ett tydligt samband mellan pris- och koncentrationsnivå även om detta samband inte nödvändigtvis är linjärt. I... (More)
I uppsatsen undersöker författaren sambandet mellan pris- och koncentrationsnivå på marknaden och vilken roll detta samband spelar i den EG-rättsliga kontrollen av företagskoncentrationer. Sambandet mellan pris- och koncentration undersöks dels teoretiskt, genom en granskning av Cournots modell, dels empiriskt, genom en granskning av ett antal olika pris- och koncentrationsstudier genomförda på olika varumarknader. Härefter behandlas sambandets roll i kontrollen av företagskoncentrationer genom en granskning av i vilken utsträckning koncentrationsgrad och marknadsandelar beaktas i kontrollen. Analysen bekräftar att det finns ett tydligt samband mellan pris- och koncentrationsnivå även om detta samband inte nödvändigtvis är linjärt. I kontrollen av företagskoncentrationer är marknadsandelar av mycket stor betydelse. Koncentrationsnivån, mätt med Herfindahl-Hirschman-Indexet, är däremot av underordnad betydelse och kan aldrig föranleda slutsatsen att en företagskoncentration ej bör bedömas som tillåten. Kommissionen beaktar i sin kontroll en rad andra faktorer varvid sambandet, såsom det beskrivs i Cournots modell, framförallt fungerar som en grundläggande och bakomliggande teori. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1644029,
 abstract   = {I uppsatsen undersöker författaren sambandet mellan pris- och koncentrationsnivå på marknaden och vilken roll detta samband spelar i den EG-rättsliga kontrollen av företagskoncentrationer. Sambandet mellan pris- och koncentration undersöks dels teoretiskt, genom en granskning av Cournots modell, dels empiriskt, genom en granskning av ett antal olika pris- och koncentrationsstudier genomförda på olika varumarknader. Härefter behandlas sambandets roll i kontrollen av företagskoncentrationer genom en granskning av i vilken utsträckning koncentrationsgrad och marknadsandelar beaktas i kontrollen. Analysen bekräftar att det finns ett tydligt samband mellan pris- och koncentrationsnivå även om detta samband inte nödvändigtvis är linjärt. I kontrollen av företagskoncentrationer är marknadsandelar av mycket stor betydelse. Koncentrationsnivån, mätt med Herfindahl-Hirschman-Indexet, är däremot av underordnad betydelse och kan aldrig föranleda slutsatsen att en företagskoncentration ej bör bedömas som tillåten. Kommissionen beaktar i sin kontroll en rad andra faktorer varvid sambandet, såsom det beskrivs i Cournots modell, framförallt fungerar som en grundläggande och bakomliggande teori.},
 author    = {Almhagen, Emily},
 keyword   = {företagskoncentration,koncentrationsnivå,Herfindahl-Hirschman-Index,Cournots modell,sambandet mellan pris- och koncentrationsnivå,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sambandet mellan pris- och koncentrationsnivå och dess roll i kontrollen av företagskoncentrationer},
 year     = {2006},
}