Advanced

Prognostisering av hedgefonders avkastning - en studie av åtta svenska hedgefonder

Laurin, Magnus and Hammer, Olle (2008)
Department of Economics
Abstract (Spanish)
Genom att skapa ett prognosverktyg försökte vi prognostisera 8 svenska hedgefonders avkastning med två olika modeller. Prognostiseringsperioden var 6 månader framåt i tiden. Vi använde oss av två olika modeller (multi-indexmodellen och genomsnittsmodellen). Multi-indexmodellen innefattade ett antal olika index som antogs påverka hedgefonders avkastning vilket analyserades genom en multipel regression. Genomsnittsmodellen byggde på de inkluderade hedgefondernas historiska avkastningar. De båda modellerna jämfördes med utfallet ex-post. Genomsnittsmodellen visade sig generera minsta variansportföljer som låg närmast den minsta variansportföljen ex-post. Multi-indexmodellen med tolv inkluderade variabler visade sig inte vara lika effektiv. Vi... (More)
Genom att skapa ett prognosverktyg försökte vi prognostisera 8 svenska hedgefonders avkastning med två olika modeller. Prognostiseringsperioden var 6 månader framåt i tiden. Vi använde oss av två olika modeller (multi-indexmodellen och genomsnittsmodellen). Multi-indexmodellen innefattade ett antal olika index som antogs påverka hedgefonders avkastning vilket analyserades genom en multipel regression. Genomsnittsmodellen byggde på de inkluderade hedgefondernas historiska avkastningar. De båda modellerna jämfördes med utfallet ex-post. Genomsnittsmodellen visade sig generera minsta variansportföljer som låg närmast den minsta variansportföljen ex-post. Multi-indexmodellen med tolv inkluderade variabler visade sig inte vara lika effektiv. Vi konstaterade att Handelsbanken Treasury Index (HB TR), Statsskuldsväxelräntan på 90 dagar (SSVX90) och Lehman Brothers 50 % Euro / 50 % US Treasury index (LEH 50/50) hade störst påverkan på avkastningen på de inkluderade hedgefonderna då de uppvisade de högsta parametervärdena. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1644162,
 abstract   = {Genom att skapa ett prognosverktyg försökte vi prognostisera 8 svenska hedgefonders avkastning med två olika modeller. Prognostiseringsperioden var 6 månader framåt i tiden. Vi använde oss av två olika modeller (multi-indexmodellen och genomsnittsmodellen). Multi-indexmodellen innefattade ett antal olika index som antogs påverka hedgefonders avkastning vilket analyserades genom en multipel regression. Genomsnittsmodellen byggde på de inkluderade hedgefondernas historiska avkastningar. De båda modellerna jämfördes med utfallet ex-post. Genomsnittsmodellen visade sig generera minsta variansportföljer som låg närmast den minsta variansportföljen ex-post. Multi-indexmodellen med tolv inkluderade variabler visade sig inte vara lika effektiv. Vi konstaterade att Handelsbanken Treasury Index (HB TR), Statsskuldsväxelräntan på 90 dagar (SSVX90) och Lehman Brothers 50 % Euro / 50 % US Treasury index (LEH 50/50) hade störst påverkan på avkastningen på de inkluderade hedgefonderna då de uppvisade de högsta parametervärdena.},
 author    = {Laurin, Magnus and Hammer, Olle},
 keyword   = {risk,minsta variansportfölj,hedgefond,Multi-indexmodell,multipel regressionsmodell,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Prognostisering av hedgefonders avkastning - en studie av åtta svenska hedgefonder},
 year     = {2008},
}