Advanced

Rättvisa prioriteringar inom sjukvården - En studie av metoder för att mäta behov

Persson, Sofie (2008)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska prioriteringar inom sjukvården baseras på tre grundläggande etiska principer: människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen. Det har dock visat sig att dessa principer har upplevts som svåra att tillämpa. Detta gäller särskilt behovs- och solidaritetsprincipen där man har uppmärksammat att det finns stora svårigheter i att mäta behov eller ”angelägenhetsgrad” vid prioriteringar inom sjukvården. Man är överens om att betalningsviljan per kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) ska variera med patientens behov men man är osäker på vilken metod som ska användas för att fastställa detta. I denna uppsats har detta problem analyserats genom att granska litteratur och... (More)
Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska prioriteringar inom sjukvården baseras på tre grundläggande etiska principer: människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen. Det har dock visat sig att dessa principer har upplevts som svåra att tillämpa. Detta gäller särskilt behovs- och solidaritetsprincipen där man har uppmärksammat att det finns stora svårigheter i att mäta behov eller ”angelägenhetsgrad” vid prioriteringar inom sjukvården. Man är överens om att betalningsviljan per kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) ska variera med patientens behov men man är osäker på vilken metod som ska användas för att fastställa detta. I denna uppsats har detta problem analyserats genom att granska litteratur och forskning inom detta område och med hjälp av denna teori genomföra en enkätundersökning. Syftet med undersökningen var att ta reda på vilken metod att mäta behov som bäst överensstämde med målgruppens prioriteringspreferenser. Av de ”behovsjusteringsmetoder” som undersöktes visade sig rättvisekonceptet Fair innings stämma bäst överens med respondenternas preferenser. Detta ligger i linje med resultat från liknade studier och visar att det bland befolkningen finns en acceptans att prioritera på det sätt som förespråkas av rättvisekonceptet Fair innings. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Sofie
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
behov, Rättvisa, prioritera, Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy, Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik
language
Swedish
id
1644204
date added to LUP
2008-06-30
date last changed
2010-08-05 14:02:28
@misc{1644204,
 abstract   = {Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska prioriteringar inom sjukvården baseras på tre grundläggande etiska principer: människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen. Det har dock visat sig att dessa principer har upplevts som svåra att tillämpa. Detta gäller särskilt behovs- och solidaritetsprincipen där man har uppmärksammat att det finns stora svårigheter i att mäta behov eller ”angelägenhetsgrad” vid prioriteringar inom sjukvården. Man är överens om att betalningsviljan per kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) ska variera med patientens behov men man är osäker på vilken metod som ska användas för att fastställa detta. I denna uppsats har detta problem analyserats genom att granska litteratur och forskning inom detta område och med hjälp av denna teori genomföra en enkätundersökning. Syftet med undersökningen var att ta reda på vilken metod att mäta behov som bäst överensstämde med målgruppens prioriteringspreferenser. Av de ”behovsjusteringsmetoder” som undersöktes visade sig rättvisekonceptet Fair innings stämma bäst överens med respondenternas preferenser. Detta ligger i linje med resultat från liknade studier och visar att det bland befolkningen finns en acceptans att prioritera på det sätt som förespråkas av rättvisekonceptet Fair innings.},
 author    = {Persson, Sofie},
 keyword   = {behov,Rättvisa,prioritera,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Rättvisa prioriteringar inom sjukvården - En studie av metoder för att mäta behov},
 year     = {2008},
}