Advanced

Vad kostar narkotikamissbruket? En studie av samhällets kostnader för narkotikamissbruk i Skåne 2006

Sjöholm, Kristin (2008)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Följderna av narkotikamissbruk kostar samhället stora summor pengar varje år. Att beräkna
den exakta storleken på dessa summor är omöjligt, eftersom stora delar av den
narkotikarelaterade verksamheten är olaglig. De kostnadsberäkningar man kan göra blir
ungefärliga uppskattningar. Ändå är det viktigt att försöka, eftersom den kunskap man har om
kostnaderna för narkotikamissbrukets konsekvenser utgör grunden för politiska beslut om
resursfördelning.
Cost-of-illness-studier beräknar endast kostnader, och inte utfall. Därför kan man inte med
hjälp av en COI-studie utröna vilket av två olika alternativ som är det bästa. Däremot kan
COI-studier vara en hjälp vid budgetering och beslutsfattning.
Min uppsats är en prevalensbaserad... (More)
Följderna av narkotikamissbruk kostar samhället stora summor pengar varje år. Att beräkna
den exakta storleken på dessa summor är omöjligt, eftersom stora delar av den
narkotikarelaterade verksamheten är olaglig. De kostnadsberäkningar man kan göra blir
ungefärliga uppskattningar. Ändå är det viktigt att försöka, eftersom den kunskap man har om
kostnaderna för narkotikamissbrukets konsekvenser utgör grunden för politiska beslut om
resursfördelning.
Cost-of-illness-studier beräknar endast kostnader, och inte utfall. Därför kan man inte med
hjälp av en COI-studie utröna vilket av två olika alternativ som är det bästa. Däremot kan
COI-studier vara en hjälp vid budgetering och beslutsfattning.
Min uppsats är en prevalensbaserad cost-of-illness-studie över narkotikamissbrukets
kostnader i Skåne 2006. De kostnadsposter som beräknas i uppsatsen är kostnader för hälsooch
sjukvård, socialtjänst, polis, tull, åklagare och domstol, kriminalvård, och för värdet av
förlorad produktion på grund av missbruk. Den totala summan uppgår till ungefär två
miljarder kronor för 2006. Den största kostnaden utgörs av produktionsbortfall, följt av
socialtjänst och polis. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1644229,
 abstract   = {Följderna av narkotikamissbruk kostar samhället stora summor pengar varje år. Att beräkna
den exakta storleken på dessa summor är omöjligt, eftersom stora delar av den
narkotikarelaterade verksamheten är olaglig. De kostnadsberäkningar man kan göra blir
ungefärliga uppskattningar. Ändå är det viktigt att försöka, eftersom den kunskap man har om
kostnaderna för narkotikamissbrukets konsekvenser utgör grunden för politiska beslut om
resursfördelning.
Cost-of-illness-studier beräknar endast kostnader, och inte utfall. Därför kan man inte med
hjälp av en COI-studie utröna vilket av två olika alternativ som är det bästa. Däremot kan
COI-studier vara en hjälp vid budgetering och beslutsfattning.
Min uppsats är en prevalensbaserad cost-of-illness-studie över narkotikamissbrukets
kostnader i Skåne 2006. De kostnadsposter som beräknas i uppsatsen är kostnader för hälsooch
sjukvård, socialtjänst, polis, tull, åklagare och domstol, kriminalvård, och för värdet av
förlorad produktion på grund av missbruk. Den totala summan uppgår till ungefär två
miljarder kronor för 2006. Den största kostnaden utgörs av produktionsbortfall, följt av
socialtjänst och polis.},
 author    = {Sjöholm, Kristin},
 keyword   = {Cost-of-illness,hälso- och sjukvård,narkotikamissbruk,produktionsbortfall,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad kostar narkotikamissbruket? En studie av samhällets kostnader för narkotikamissbruk i Skåne 2006},
 year     = {2008},
}