Advanced

Livsmedelshandel i EU15 - En studie över den inre marknadens handelseffekter

Molin, Maria (2009)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
EU:s inre marknad skapades 1993 och det var väntat att avskaffandet av icketariffera handelshinder skulle leda till bl.a. ökad handel mellan medlemsländerna. Genom att undersöka om andelen intern export av total export har ökat söker den här studien besvara om den inre marknaden har lett till ökad handel i livsmedel inom EU15. Resultaten tyder på att handelseffekterna för EU15 som helhet har varit begränsade. Ingen handelsalstring tycks ha uppstått för livsmedelsbranschen som helhet och sett till enskilda sektorer tycks ingen av de som hade låga icketariffera handelshinder ha påverkats. Av de sektorer som har produkter som hade höga icketariffera handelshinder är det bara en som upplevt en egentlig ökning i andelen intern export, men det... (More)
EU:s inre marknad skapades 1993 och det var väntat att avskaffandet av icketariffera handelshinder skulle leda till bl.a. ökad handel mellan medlemsländerna. Genom att undersöka om andelen intern export av total export har ökat söker den här studien besvara om den inre marknaden har lett till ökad handel i livsmedel inom EU15. Resultaten tyder på att handelseffekterna för EU15 som helhet har varit begränsade. Ingen handelsalstring tycks ha uppstått för livsmedelsbranschen som helhet och sett till enskilda sektorer tycks ingen av de som hade låga icketariffera handelshinder ha påverkats. Av de sektorer som har produkter som hade höga icketariffera handelshinder är det bara en som upplevt en egentlig ökning i andelen intern export, men det är oklart hur stor del av uppgången som kan förklaras av skapandet av den inre marknaden. Sett på länder-nivå tycks det ha uppstått handelsalstring i alla sektorer. Tvärtemot vad som väntas utifrån teorin om komparativa fördelar är det dock oftare länder som uppvisade komparativa nackdelar som sett en ökning i andelen intern export. Undersökningen har gjorts på en hög aggregeringsnivå och det är möjligt att handelsutvecklingen har sett annorlunda ut på mer disaggregerad nivå. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1644238,
 abstract   = {EU:s inre marknad skapades 1993 och det var väntat att avskaffandet av icketariffera handelshinder skulle leda till bl.a. ökad handel mellan medlemsländerna. Genom att undersöka om andelen intern export av total export har ökat söker den här studien besvara om den inre marknaden har lett till ökad handel i livsmedel inom EU15. Resultaten tyder på att handelseffekterna för EU15 som helhet har varit begränsade. Ingen handelsalstring tycks ha uppstått för livsmedelsbranschen som helhet och sett till enskilda sektorer tycks ingen av de som hade låga icketariffera handelshinder ha påverkats. Av de sektorer som har produkter som hade höga icketariffera handelshinder är det bara en som upplevt en egentlig ökning i andelen intern export, men det är oklart hur stor del av uppgången som kan förklaras av skapandet av den inre marknaden. Sett på länder-nivå tycks det ha uppstått handelsalstring i alla sektorer. Tvärtemot vad som väntas utifrån teorin om komparativa fördelar är det dock oftare länder som uppvisade komparativa nackdelar som sett en ökning i andelen intern export. Undersökningen har gjorts på en hög aggregeringsnivå och det är möjligt att handelsutvecklingen har sett annorlunda ut på mer disaggregerad nivå.},
 author    = {Molin, Maria},
 keyword   = {EU,handelsalstring,Livsmedel,den inre marknaden,livsmedelshandel,icketariffera handelshinder,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Livsmedelshandel i EU15 - En studie över den inre marknadens handelseffekter},
 year     = {2009},
}