Advanced

Hur kan vi förklara framväxten av utländska banker i Kina, samt dess inverkan på Kinas ekonomi?

Sandberg, Victor (2009)
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats var att kartlägga utländska bankers utveckling i Kina samt att studera dess effekter på den kinesiska ekonomin. Uppsatsen är kronologiskt indelad och börjar då de utlänska bankerna gjorde sina första inträden på den kinesiska marknaden under andra hälften av 1800-talet och forsätter in till mitten av 2000-talet. Beskrivningen sker med hjälp av en löpande diskussion av makroekonomisk och managementteori samt tidigare forskning om utländska banker utvecklingsländer. För att bättre förstå den kinesiska situationen har jämförelser med bland annat Östeuropa och Sydamerika gjorts. Det finns flera anledningar till att jag valde ämnet. För det första är utländska bankers närvaro i Kina för närvarande mycket dynamiskt och... (More)
Syftet med denna uppsats var att kartlägga utländska bankers utveckling i Kina samt att studera dess effekter på den kinesiska ekonomin. Uppsatsen är kronologiskt indelad och börjar då de utlänska bankerna gjorde sina första inträden på den kinesiska marknaden under andra hälften av 1800-talet och forsätter in till mitten av 2000-talet. Beskrivningen sker med hjälp av en löpande diskussion av makroekonomisk och managementteori samt tidigare forskning om utländska banker utvecklingsländer. För att bättre förstå den kinesiska situationen har jämförelser med bland annat Östeuropa och Sydamerika gjorts. Det finns flera anledningar till att jag valde ämnet. För det första är utländska bankers närvaro i Kina för närvarande mycket dynamiskt och genomgår viktiga förändringar då Kina i och med sitt WTO-inträde år 2000 förband sig att i högre grad tillåta utlänskt bankinträde. För det andra upplevde jag att en djupare analys av den historiska utvecklingen av utländska banker i Kina saknades. Den mesta forskning har år 1978 som utgångspunkt och händelserna innan, som fortfarande kan spela en viktig roll, förbises då. Vidare ansåg jag det anmärkningsvärt att utländska banker fortfarande hade så mycket mindre marknadsandelar i Kina jämfört med i Östeuropa och tyckte därför det var intressant att titta närmare på viktiga skillnader som möjliga förklaringar. Det visade sig att de utländska bankerna vid båda tillfällen, det vill säga under andra hälften av 1800-talet samt efter år 1978 gjorde sina inträden i Kina för att bistå kunder från sina respektive hemländer. Detta går i viss mån emot tidigare forskning, som visar att utländska banker generellt expanderar till utvecklingsländer för att försöka lägga beslag på inhemska kunder. En viktig orsak i fallet efter år 1978 kan vara att det i ett initialt skede fanns mycket restriktioner gentemot utländsk bankverksamhet. Vad gäller skillnader mellan Kina och andra regioner ser vi att jämfört med situationen i Sydamerika under andra hälften av 1800-talet, var de utländska bankerna betydligt mindre reglerade i Kina samt hade större fördelar i Kina där det, i motsats, till Sydamerika inte hade funnits några inhemska moderna banker innan de utländska bankernas inträde. Jag fann två huvudanledningar till att utländska banker idag har större marknadsandelar i Östeuropa än i Kina. Dels mindre restriktioner i Östeuropa, och dels ligger Östeuropa kulturellt och geografiskt nära Västeuropa, där många viktiga internationella banker är baserade. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1644279,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats var att kartlägga utländska bankers utveckling i Kina samt att studera dess effekter på den kinesiska ekonomin. Uppsatsen är kronologiskt indelad och börjar då de utlänska bankerna gjorde sina första inträden på den kinesiska marknaden under andra hälften av 1800-talet och forsätter in till mitten av 2000-talet. Beskrivningen sker med hjälp av en löpande diskussion av makroekonomisk och managementteori samt tidigare forskning om utländska banker utvecklingsländer. För att bättre förstå den kinesiska situationen har jämförelser med bland annat Östeuropa och Sydamerika gjorts. Det finns flera anledningar till att jag valde ämnet. För det första är utländska bankers närvaro i Kina för närvarande mycket dynamiskt och genomgår viktiga förändringar då Kina i och med sitt WTO-inträde år 2000 förband sig att i högre grad tillåta utlänskt bankinträde. För det andra upplevde jag att en djupare analys av den historiska utvecklingen av utländska banker i Kina saknades. Den mesta forskning har år 1978 som utgångspunkt och händelserna innan, som fortfarande kan spela en viktig roll, förbises då. Vidare ansåg jag det anmärkningsvärt att utländska banker fortfarande hade så mycket mindre marknadsandelar i Kina jämfört med i Östeuropa och tyckte därför det var intressant att titta närmare på viktiga skillnader som möjliga förklaringar. Det visade sig att de utländska bankerna vid båda tillfällen, det vill säga under andra hälften av 1800-talet samt efter år 1978 gjorde sina inträden i Kina för att bistå kunder från sina respektive hemländer. Detta går i viss mån emot tidigare forskning, som visar att utländska banker generellt expanderar till utvecklingsländer för att försöka lägga beslag på inhemska kunder. En viktig orsak i fallet efter år 1978 kan vara att det i ett initialt skede fanns mycket restriktioner gentemot utländsk bankverksamhet. Vad gäller skillnader mellan Kina och andra regioner ser vi att jämfört med situationen i Sydamerika under andra hälften av 1800-talet, var de utländska bankerna betydligt mindre reglerade i Kina samt hade större fördelar i Kina där det, i motsats, till Sydamerika inte hade funnits några inhemska moderna banker innan de utländska bankernas inträde. Jag fann två huvudanledningar till att utländska banker idag har större marknadsandelar i Östeuropa än i Kina. Dels mindre restriktioner i Östeuropa, och dels ligger Östeuropa kulturellt och geografiskt nära Västeuropa, där många viktiga internationella banker är baserade.},
 author    = {Sandberg, Victor},
 keyword   = {nationalekonomi,economic theory,Foreign Banks,Utländska banker,Economics,Ekonomisk Teori,Macroeconomics,Makroekonomi,Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy,Nationalekonomi, ekonometri, ekonomisk teori, ekonomiska system, ekonomisk politik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur kan vi förklara framväxten av utländska banker i Kina, samt dess inverkan på Kinas ekonomi?},
 year     = {2009},
}