Advanced

Demografisk beskrivning av Nordmalings kommun

Wimhed, Malin (2009)
Department of Statistics
Abstract (Swedish)
Denna uppsats är skriven på uppdrag av Nordmalings kommun som önskade en djupgående studie av befolkningsminskningen i kommunen. Uppsatsens syfte var att göra en statistisk sammanställning och analys av befolkningen i Nordmalings kommun, för att på så sätt få en överblick på den demografiska utvecklingen. Studien visar att det den 31 december 2008 bodde 7 276 personer i Nordmalings kommun, varav 3 694 var män (50,8 %) och 3 582 var kvinnor (49,2 %). Folkmängden har minskat från drygt 8 400 invånare år 1968 till knappt 7 300 invånare år 2008. Med en befolkningsprojektion enligt komponentmetoden förutspås Nordmalings kommun ha en folkmängd på drygt 6 700 invånare år 2013. Umeåregionen, till vilken Nordmaling hör, kännetecknas generellt av... (More)
Denna uppsats är skriven på uppdrag av Nordmalings kommun som önskade en djupgående studie av befolkningsminskningen i kommunen. Uppsatsens syfte var att göra en statistisk sammanställning och analys av befolkningen i Nordmalings kommun, för att på så sätt få en överblick på den demografiska utvecklingen. Studien visar att det den 31 december 2008 bodde 7 276 personer i Nordmalings kommun, varav 3 694 var män (50,8 %) och 3 582 var kvinnor (49,2 %). Folkmängden har minskat från drygt 8 400 invånare år 1968 till knappt 7 300 invånare år 2008. Med en befolkningsprojektion enligt komponentmetoden förutspås Nordmalings kommun ha en folkmängd på drygt 6 700 invånare år 2013. Umeåregionen, till vilken Nordmaling hör, kännetecknas generellt av befolkningsminskning och ökad medelålder. Medelåldern i Nordmalings kommun har ökat från drygt 42 år för år 2000 till drygt 44 år under år 2008. Bland de utflyttade och inflyttade är de flesta i åldrarna runt 20 till 35 år. Studien visar att det är vanligast att flytta till/från övriga kommuner i Västerbottens län, följt av en kommun i Västernorrlands län. En säsongsanalys visar att det är vanligast att utflyttning sker under kvartal 3, det vill säga juli, augusti och september. Vid flyttningar över nationsgränsen är det vanligast att de invandrade och de utvandrade flyttar från/till ett annat land i den Europeiska unionen. En befolkningspyramid för år 2008 visar att många invånare i Nordmalings kommun är över 30 år gamla och desto mindre i åldrarna 20 till 30 år. De allmänna dödstalen under perioden 1998-2008 är högre än de allmänna födelsetalen, vilket i längden leder till en befolkningsminskning om inte tillräcklig inflyttning sker. De allmänna utflyttningstalen har generellt varit högre än de allmänna inflyttningstalen under åren 1969 till 2008, vilket i längden leder till befolkningsminskning om inte antalet födslar är tillräckligt många fler än antalet dödsfall. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wimhed, Malin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
migration, demografi, nativitet, mortalitet, Nordmaling, Umeåregionen, Statistics, operations research, programming, actuarial mathematics, Statistik, operationsanalys, programmering, aktuariematematik
language
Swedish
id
1644334
date added to LUP
2009-12-22 00:00:00
date last changed
2010-08-05 07:26:48
@misc{1644334,
 abstract   = {Denna uppsats är skriven på uppdrag av Nordmalings kommun som önskade en djupgående studie av befolkningsminskningen i kommunen. Uppsatsens syfte var att göra en statistisk sammanställning och analys av befolkningen i Nordmalings kommun, för att på så sätt få en överblick på den demografiska utvecklingen. Studien visar att det den 31 december 2008 bodde 7 276 personer i Nordmalings kommun, varav 3 694 var män (50,8 %) och 3 582 var kvinnor (49,2 %). Folkmängden har minskat från drygt 8 400 invånare år 1968 till knappt 7 300 invånare år 2008. Med en befolkningsprojektion enligt komponentmetoden förutspås Nordmalings kommun ha en folkmängd på drygt 6 700 invånare år 2013. Umeåregionen, till vilken Nordmaling hör, kännetecknas generellt av befolkningsminskning och ökad medelålder. Medelåldern i Nordmalings kommun har ökat från drygt 42 år för år 2000 till drygt 44 år under år 2008. Bland de utflyttade och inflyttade är de flesta i åldrarna runt 20 till 35 år. Studien visar att det är vanligast att flytta till/från övriga kommuner i Västerbottens län, följt av en kommun i Västernorrlands län. En säsongsanalys visar att det är vanligast att utflyttning sker under kvartal 3, det vill säga juli, augusti och september. Vid flyttningar över nationsgränsen är det vanligast att de invandrade och de utvandrade flyttar från/till ett annat land i den Europeiska unionen. En befolkningspyramid för år 2008 visar att många invånare i Nordmalings kommun är över 30 år gamla och desto mindre i åldrarna 20 till 30 år. De allmänna dödstalen under perioden 1998-2008 är högre än de allmänna födelsetalen, vilket i längden leder till en befolkningsminskning om inte tillräcklig inflyttning sker. De allmänna utflyttningstalen har generellt varit högre än de allmänna inflyttningstalen under åren 1969 till 2008, vilket i längden leder till befolkningsminskning om inte antalet födslar är tillräckligt många fler än antalet dödsfall.},
 author    = {Wimhed, Malin},
 keyword   = {migration,demografi,nativitet,mortalitet,Nordmaling,Umeåregionen,Statistics, operations research, programming, actuarial mathematics,Statistik, operationsanalys, programmering, aktuariematematik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Demografisk beskrivning av Nordmalings kommun},
 year     = {2009},
}