Advanced

24-timmarsmyndigheten Finns eller finns inte en handlingsplan? – Det är frågan

Svahn, Hanna and Dunér, Pernilla (2005)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Regeringen lade 1999 fram en proposition om att Sveriges förvaltningar skulle införa 24-timmarsmyndigheten i sina verksamheter. Deras vision var att förvaltningarnas tjänster och service skulle vara tillgängligt för medborgarna dygnet runt oavsett geografiskt läge. Tanken var att det skulle bli ett informationssamhälle för alla. Visionen skapar problem som digitala klyftor och osäkerhet kring säkerheten. För att det ska vara möjligt för förvaltningarna att uppfylla regeringens vision måste de ha åtgärder för att förebygga problemen som uppstår. Syftet med studien är att beskriva vilken handlingsplan statliga och kommunala verksamheter tagit fram för att hantera problemen som uppstår. Dagens informations- och kommunikationsteknologier har... (More)
Regeringen lade 1999 fram en proposition om att Sveriges förvaltningar skulle införa 24-timmarsmyndigheten i sina verksamheter. Deras vision var att förvaltningarnas tjänster och service skulle vara tillgängligt för medborgarna dygnet runt oavsett geografiskt läge. Tanken var att det skulle bli ett informationssamhälle för alla. Visionen skapar problem som digitala klyftor och osäkerhet kring säkerheten. För att det ska vara möjligt för förvaltningarna att uppfylla regeringens vision måste de ha åtgärder för att förebygga problemen som uppstår. Syftet med studien är att beskriva vilken handlingsplan statliga och kommunala verksamheter tagit fram för att hantera problemen som uppstår. Dagens informations- och kommunikationsteknologier har både enande och splittrande krafter. Den splittrande kraften är mer känt under namnet den digitala klyftan. Begreppet digitala klyftor beskrivs som skillnaden mellan de medborgare som har tillgång till datorer och Internet, och de som inte har det. Det råder stor osäkerhet bland Sveriges befolkning kring säkerheten på Internet. För många medborgare är tanken att lämna ut sina personliga uppgifter på Internet skrämmande. Det är upp till förvaltningarna att skapa den tillit och säkerhet som krävs för att få medborgarna att börja lita till deras system. Studien har visat att våra respondenter inte har tagit fram någon egen eller generell handlingsplan för att hantera problemen. Anledningen till att regeringen inte satt upp en generell handlingsplan beror på att regeringen och riksdag inte kan gå in med full kraft och bestämma över förvaltningarna. Förvaltningarnas anledningar har med hur pass lång de har kommit i sin 24-timmarsmyndighetsutveckling att göra. Avsaknaden av en handlingsplan, för våra respondenter, har medfört att den digitala klyftan uppstått och att osäkerheten kring säkerheten kvarstår. En del av de konsekvenser som framkommit lyder som följande:
-Medborgare ställs utanför på grund av att de inte besitter den basala kunskapen som krävs för att hantera datorer och Internet. -Alla medborgare inte har tillgång till begriplig och tillgänglig information på Internet. -24-timmarstjänsterna inte används i den mån som är önskvärt på grund av osäkerhet kring säkerheten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svahn, Hanna and Dunér, Pernilla
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
handlingsplan, 24-timmarmyndigheten, digitala klyftor, tillit och säkerhet, medborgare, förvaltningar., Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1644352
date added to LUP
2005-07-06 00:00:00
date last changed
2010-08-03 10:53:09
@misc{1644352,
 abstract   = {Regeringen lade 1999 fram en proposition om att Sveriges förvaltningar skulle införa 24-timmarsmyndigheten i sina verksamheter. Deras vision var att förvaltningarnas tjänster och service skulle vara tillgängligt för medborgarna dygnet runt oavsett geografiskt läge. Tanken var att det skulle bli ett informationssamhälle för alla. Visionen skapar problem som digitala klyftor och osäkerhet kring säkerheten. För att det ska vara möjligt för förvaltningarna att uppfylla regeringens vision måste de ha åtgärder för att förebygga problemen som uppstår. Syftet med studien är att beskriva vilken handlingsplan statliga och kommunala verksamheter tagit fram för att hantera problemen som uppstår. Dagens informations- och kommunikationsteknologier har både enande och splittrande krafter. Den splittrande kraften är mer känt under namnet den digitala klyftan. Begreppet digitala klyftor beskrivs som skillnaden mellan de medborgare som har tillgång till datorer och Internet, och de som inte har det. Det råder stor osäkerhet bland Sveriges befolkning kring säkerheten på Internet. För många medborgare är tanken att lämna ut sina personliga uppgifter på Internet skrämmande. Det är upp till förvaltningarna att skapa den tillit och säkerhet som krävs för att få medborgarna att börja lita till deras system. Studien har visat att våra respondenter inte har tagit fram någon egen eller generell handlingsplan för att hantera problemen. Anledningen till att regeringen inte satt upp en generell handlingsplan beror på att regeringen och riksdag inte kan gå in med full kraft och bestämma över förvaltningarna. Förvaltningarnas anledningar har med hur pass lång de har kommit i sin 24-timmarsmyndighetsutveckling att göra. Avsaknaden av en handlingsplan, för våra respondenter, har medfört att den digitala klyftan uppstått och att osäkerheten kring säkerheten kvarstår. En del av de konsekvenser som framkommit lyder som följande:
-Medborgare ställs utanför på grund av att de inte besitter den basala kunskapen som krävs för att hantera datorer och Internet. -Alla medborgare inte har tillgång till begriplig och tillgänglig information på Internet. -24-timmarstjänsterna inte används i den mån som är önskvärt på grund av osäkerhet kring säkerheten.},
 author    = {Svahn, Hanna and Dunér, Pernilla},
 keyword   = {handlingsplan,24-timmarmyndigheten,digitala klyftor,tillit och säkerhet,medborgare,förvaltningar.,Informatics, systems theory,Informatik, systemteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {24-timmarsmyndigheten Finns eller finns inte en handlingsplan? – Det är frågan},
 year     = {2005},
}