Advanced

Konkurrensrättens sanktionsmöjligheter vid kartellöverträdelser

Larsson, Marie LU (2010) HARK11 20092
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
För att konkurrensreglerna skall vara effektiva och uppnå sitt syfte att bekämpa överträdelser krävs fungerande sanktionssystem. Inom konkurrensrätten finns det både offentliga och civila sanktioner där böter, näringsförbud och kriminalisering hör till de offentliga och skadestånd hör till de civila.
Under de senaste åren har konkurrensmyndigheternas arbete för att bekämpa överträdelser, i synnerhet karteller, intensifierats. Exempelvis införde Sverige vid införandet av den nya konkurrenslagen en helt ny sanktion, näringsförbud, som innebär att enskilda kan meddelas näringsförbud vid överträdelser av konkurrensreglerna.
Trots de befintliga sanktionerna avslöjas ständigt nya karteller. Frågan huruvida en kriminalisering bör införas på... (More)
För att konkurrensreglerna skall vara effektiva och uppnå sitt syfte att bekämpa överträdelser krävs fungerande sanktionssystem. Inom konkurrensrätten finns det både offentliga och civila sanktioner där böter, näringsförbud och kriminalisering hör till de offentliga och skadestånd hör till de civila.
Under de senaste åren har konkurrensmyndigheternas arbete för att bekämpa överträdelser, i synnerhet karteller, intensifierats. Exempelvis införde Sverige vid införandet av den nya konkurrenslagen en helt ny sanktion, näringsförbud, som innebär att enskilda kan meddelas näringsförbud vid överträdelser av konkurrensreglerna.
Trots de befintliga sanktionerna avslöjas ständigt nya karteller. Frågan huruvida en kriminalisering bör införas på konkurrensrättens område för att ytterligare effektivisera bekämpningen är således flitigt diskuterad.
I en del länder finns redan straffsanktioner att tillgå vid konkurrensöverträdelser. I ursprungslandet USA har kriminalisering sedan länge haft en framträdande roll och varit ett framgångsrikt kartellbekämpningsmedel och Storbritannien blev uppmärksammade då de genom The Enterprise Act 2002 införde straffsanktioner som innebär att enskilda kan drabbas av böter och/eller fängelsestraff. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Marie LU
supervisor
organization
course
HARK11 20092
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
konkurrensrätt – kartellöverträdelser – sanktioner – kriminalisering
language
Swedish
id
1652800
date added to LUP
2010-09-01 14:47:38
date last changed
2010-09-01 14:47:38
@misc{1652800,
 abstract   = {För att konkurrensreglerna skall vara effektiva och uppnå sitt syfte att bekämpa överträdelser krävs fungerande sanktionssystem. Inom konkurrensrätten finns det både offentliga och civila sanktioner där böter, näringsförbud och kriminalisering hör till de offentliga och skadestånd hör till de civila.
Under de senaste åren har konkurrensmyndigheternas arbete för att bekämpa överträdelser, i synnerhet karteller, intensifierats. Exempelvis införde Sverige vid införandet av den nya konkurrenslagen en helt ny sanktion, näringsförbud, som innebär att enskilda kan meddelas näringsförbud vid överträdelser av konkurrensreglerna.
Trots de befintliga sanktionerna avslöjas ständigt nya karteller. Frågan huruvida en kriminalisering bör införas på konkurrensrättens område för att ytterligare effektivisera bekämpningen är således flitigt diskuterad.
I en del länder finns redan straffsanktioner att tillgå vid konkurrensöverträdelser. I ursprungslandet USA har kriminalisering sedan länge haft en framträdande roll och varit ett framgångsrikt kartellbekämpningsmedel och Storbritannien blev uppmärksammade då de genom The Enterprise Act 2002 införde straffsanktioner som innebär att enskilda kan drabbas av böter och/eller fängelsestraff.},
 author    = {Larsson, Marie},
 keyword   = {konkurrensrätt – kartellöverträdelser – sanktioner – kriminalisering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Konkurrensrättens sanktionsmöjligheter vid kartellöverträdelser},
 year     = {2010},
}