Advanced

Psykisk hälsa och emotionsreglering hos ensamkommande flyktingbarn: En enkätundersökning på 95 ensamkommande flyktingpojkar angående psykisk hälsa, emotionsreglering samt framtidstro

Havelius, Axel LU and Liu, Bonnie Yue LU (2010) PSPT01 20101
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Denna studie undersöker psykisk hälsa samt emotionsregleringsstrategier hos ensamkommande flyktingbarn. En enkätundersökning har genomförts, där frågeformulären också har behandlat frågor om framtidstro. Totalt 95 pojkar i åldrarna 13-17 år på sju transitboenden för ensamkommande flyktingbarn besvarade ett frågeformulär som mäter psykisk hälsa - ”The
Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)” och en modifierad version av ett frågeformulär som mäter emotionsreglering - ”The Emotional Regulation Questionnaire for Adolescents”.

Resultaten visar att 42 % av pojkarna får ett resultat på totala svårigheter på SDQ som anses vara
av klinisk art eller i gränszonen. Pojkarna rapporterar särskilt höga värden av emotionella symtom. Vi ser i... (More)
Denna studie undersöker psykisk hälsa samt emotionsregleringsstrategier hos ensamkommande flyktingbarn. En enkätundersökning har genomförts, där frågeformulären också har behandlat frågor om framtidstro. Totalt 95 pojkar i åldrarna 13-17 år på sju transitboenden för ensamkommande flyktingbarn besvarade ett frågeformulär som mäter psykisk hälsa - ”The
Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)” och en modifierad version av ett frågeformulär som mäter emotionsreglering - ”The Emotional Regulation Questionnaire for Adolescents”.

Resultaten visar att 42 % av pojkarna får ett resultat på totala svårigheter på SDQ som anses vara
av klinisk art eller i gränszonen. Pojkarna rapporterar särskilt höga värden av emotionella symtom. Vi ser i samma material låga nivåer av uppförandeproblem och hyperaktivitet, samt en hög grad av prosocialt beteende. De pojkar som använder sig av en emotionsreglering präglad av
ruminering och negativa tankar, uppvisar sämre psykisk hälsa. Social emotionsreglering och distraktion uppvisar ett positivt samband med en bättre psykisk hälsa. Sammanlagt 29,3 % uppger att de har skadat sig själva med flit. De pojkar som rapporterar att de ber i högre grad när
de känner sig ledsna, uppvisar i studien mindre uppförandeproblem. En stor andel av de ensamkommande flyktingbarnen rapporterar en stark tro på framtiden vilket visar på samband med en bättre psykisk hälsa.

Sammanfattningsvis bekräftar denna studie tidigare forskning kring
ensamkommande flyktingbarn, och ger dessutom en mer nyanserad bild av denna grupps psykiska hälsa. (Less)
Abstract (Swedish)
The aim of this study was to investigate mental health and emotion regulation strategies of unaccompanied asylum-seeking children and adolescents. A survey was conducted, using questionnaires that also contained queries regarding the participants’ belief of the future. A total of 95 boys in the ages of 13 to 17 years old, living in seven refugee housing facilities, answered the questionnaire “The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)” and a modified version of “The Emotion Regulation Questionnaire for Adolescents”.

The results indicated that 42 % of the boys had a total difficulties score on the SDQ considered to be in either the clinical or the
borderline clinical range. The boys’ results showed particularly high levels of... (More)
The aim of this study was to investigate mental health and emotion regulation strategies of unaccompanied asylum-seeking children and adolescents. A survey was conducted, using questionnaires that also contained queries regarding the participants’ belief of the future. A total of 95 boys in the ages of 13 to 17 years old, living in seven refugee housing facilities, answered the questionnaire “The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)” and a modified version of “The Emotion Regulation Questionnaire for Adolescents”.

The results indicated that 42 % of the boys had a total difficulties score on the SDQ considered to be in either the clinical or the
borderline clinical range. The boys’ results showed particularly high levels of emotional symptoms, but also low levels of conduct problems and hyperactivity, as well as a high degree of prosocial behaviour. Boys using emotion regulation characterized by rumination and negative
thinking showed poorer mental health. Social emotion regulation and distraction showed a positive correlation with higher mental health functioning. A total of 29.3 % of the boys stated that they had purposely hurt themselves. Boys stating that they used prayers to higher extent when feeling sad, showed fewer conduct problems. Many of the unaccompanied refugee children stated a strong belief in the future, which correlated positively with higher mental health functioning.

To sum up, this study confirmed results from previous researches on unaccompanied
asylum-seeking children and adolescents, and also provided a more nuanced picture of the mental
health of this group. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Havelius, Axel LU and Liu, Bonnie Yue LU
supervisor
organization
course
PSPT01 20101
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Självskadebeteende, Psykisk hälsa, Ensamkommande flyktingbarn, Flyktingbarn, Bön, Framtidstro, Emotionsreglering
language
Swedish
id
1652967
date added to LUP
2010-09-23 13:08:45
date last changed
2010-09-23 13:08:45
@misc{1652967,
 abstract   = {The aim of this study was to investigate mental health and emotion regulation strategies of unaccompanied asylum-seeking children and adolescents. A survey was conducted, using questionnaires that also contained queries regarding the participants’ belief of the future. A total of 95 boys in the ages of 13 to 17 years old, living in seven refugee housing facilities, answered the questionnaire “The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)” and a modified version of “The Emotion Regulation Questionnaire for Adolescents”. 

The results indicated that 42 % of the boys had a total difficulties score on the SDQ considered to be in either the clinical or the
borderline clinical range. The boys’ results showed particularly high levels of emotional symptoms, but also low levels of conduct problems and hyperactivity, as well as a high degree of prosocial behaviour. Boys using emotion regulation characterized by rumination and negative
thinking showed poorer mental health. Social emotion regulation and distraction showed a positive correlation with higher mental health functioning. A total of 29.3 % of the boys stated that they had purposely hurt themselves. Boys stating that they used prayers to higher extent when feeling sad, showed fewer conduct problems. Many of the unaccompanied refugee children stated a strong belief in the future, which correlated positively with higher mental health functioning. 

To sum up, this study confirmed results from previous researches on unaccompanied
asylum-seeking children and adolescents, and also provided a more nuanced picture of the mental
health of this group.},
 author    = {Havelius, Axel and Liu, Bonnie Yue},
 keyword   = {Självskadebeteende,Psykisk hälsa,Ensamkommande flyktingbarn,Flyktingbarn,Bön,Framtidstro,Emotionsreglering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Psykisk hälsa och emotionsreglering hos ensamkommande flyktingbarn: En enkätundersökning på 95 ensamkommande flyktingpojkar angående psykisk hälsa, emotionsreglering samt framtidstro},
 year     = {2010},
}