Advanced

Reflections on Women's Empowerment - A Minor Field Study Performed in Rwanda, April-May 2010

Pettersson, Ida LU (2010) GNVK01 20101
Department of Gender Studies
Abstract (Swedish)
Rwanda har den högsta andelen kvinnliga parlamentariker i världen. 2008 antogs en ny lag om genusbaserat våld in Rwandas parlament. Den här kandidatuppsatsen undersöker hur kvinnor i Rwanda upplever effekterna av lagen i relation till deras handlingsutrymme och politiska självbestämmande, empowerment. En fältstudie genomfördes under april- maj 2010 med syfte att samla material om kvinnors erfarenheter. Genom att använda feministisk teori tillsammans med metoderna deltagande observation och semistrukturerade intervjuer nådde jag slutsatsen att kvinnor har påverkats positivt av den nya lagen. Kvinnor berättade hur de kände sig uppskattade, erkända och beskyddade. Detta har lett till att kvinnor vidgat sitt handlingsutrymme och fortsatt... (More)
Rwanda har den högsta andelen kvinnliga parlamentariker i världen. 2008 antogs en ny lag om genusbaserat våld in Rwandas parlament. Den här kandidatuppsatsen undersöker hur kvinnor i Rwanda upplever effekterna av lagen i relation till deras handlingsutrymme och politiska självbestämmande, empowerment. En fältstudie genomfördes under april- maj 2010 med syfte att samla material om kvinnors erfarenheter. Genom att använda feministisk teori tillsammans med metoderna deltagande observation och semistrukturerade intervjuer nådde jag slutsatsen att kvinnor har påverkats positivt av den nya lagen. Kvinnor berättade hur de kände sig uppskattade, erkända och beskyddade. Detta har lett till att kvinnor vidgat sitt handlingsutrymme och fortsatt processen av politiskt självbestämmande, empowerment. Kvinnliga parlamentariker var ofta omtalade i termer av att hjälpa kvinnor och försvara deras rättigheter. Min slutsats inkluderar emellertid också en möjlig övertro till den nya lagen; lagen i sig hindrar inte människor från att begå brott. (Less)
Abstract
Rwanda has the highest representation of female parliamentarians in the world. In 2008, a law against gender based violence passed the floor in the Rwandan government. This bachelor’s thesis examines how women in Rwanda experience the effects of this law in terms of their own perceived acting space(s) and empowerment. A minor field study was carried out in Rwanda April-May 2010 in order to gather material concerning women’s experiences. Through the feminist theories along with the methods of participant observations and semi-structured interviews I reached the conclusion that the law has affected women in a positive way. Women spoke of how they felt valued, acknowledged and protected by the new law. This has led women to gain a wider... (More)
Rwanda has the highest representation of female parliamentarians in the world. In 2008, a law against gender based violence passed the floor in the Rwandan government. This bachelor’s thesis examines how women in Rwanda experience the effects of this law in terms of their own perceived acting space(s) and empowerment. A minor field study was carried out in Rwanda April-May 2010 in order to gather material concerning women’s experiences. Through the feminist theories along with the methods of participant observations and semi-structured interviews I reached the conclusion that the law has affected women in a positive way. Women spoke of how they felt valued, acknowledged and protected by the new law. This has led women to gain a wider acting space and continue the process of empowering themselves. The female parliamentarians were often referred to as helping women, and protecting their rights. However, my conclusion also includes that there is a possible overconfidence in the legal document; because the law is in place does not make the crime go away. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pettersson, Ida LU
supervisor
organization
course
GNVK01 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
empowerment, women, acting space, Rwanda
language
English
additional info
Minor field study funded by Sida
id
1658399
date added to LUP
2010-10-12 16:53:45
date last changed
2010-10-12 16:53:45
@misc{1658399,
 abstract   = {Rwanda has the highest representation of female parliamentarians in the world. In 2008, a law against gender based violence passed the floor in the Rwandan government. This bachelor’s thesis examines how women in Rwanda experience the effects of this law in terms of their own perceived acting space(s) and empowerment. A minor field study was carried out in Rwanda April-May 2010 in order to gather material concerning women’s experiences. Through the feminist theories along with the methods of participant observations and semi-structured interviews I reached the conclusion that the law has affected women in a positive way. Women spoke of how they felt valued, acknowledged and protected by the new law. This has led women to gain a wider acting space and continue the process of empowering themselves. The female parliamentarians were often referred to as helping women, and protecting their rights. However, my conclusion also includes that there is a possible overconfidence in the legal document; because the law is in place does not make the crime go away.},
 author    = {Pettersson, Ida},
 keyword   = {empowerment,women,acting space,Rwanda},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Reflections on Women's Empowerment - A Minor Field Study Performed in Rwanda, April-May 2010},
 year     = {2010},
}