Advanced

Digital distribution av musik - Framgångsfaktorer för internetbaserade musiktjänster

Linderup, Gustav LU ; Lidholt, Fredrik and Ogrodowczyk, Jan (2010) SYSK01 20101
Department of Informatics
Lund University School of Economics and Management, LUSEM
Abstract (Swedish)
I samband med att tekniken och användartraditionen rör sig mer mot musik via internet uppstår det nya musiktjänster, ofta använder de sig av olika affärsmodeller som ger spridda resultat. Vi ville undersöka de olika framgångsfaktorerna som finns bakom de etablerade musiktjänsterna. Denna studie undersöker de olika faktorerna för framgång bakom de etablerade tjänsterna och har sin utgångspunkt i användarens ekonomiska förutsättningar,ålder, upplevda nytta samt tjänstens användarvänlighet.
Externa faktorer som pris och utbudär även av vikt.

Genom en kvantitativ undersökning och kvalitativa intervjuer har empirisk data samlats in för att sedan analyseras och tolkas. Användarna av tjänsterna är konsumenter och delas in efter ekonomisk... (More)
I samband med att tekniken och användartraditionen rör sig mer mot musik via internet uppstår det nya musiktjänster, ofta använder de sig av olika affärsmodeller som ger spridda resultat. Vi ville undersöka de olika framgångsfaktorerna som finns bakom de etablerade musiktjänsterna. Denna studie undersöker de olika faktorerna för framgång bakom de etablerade tjänsterna och har sin utgångspunkt i användarens ekonomiska förutsättningar,ålder, upplevda nytta samt tjänstens användarvänlighet.
Externa faktorer som pris och utbudär även av vikt.

Genom en kvantitativ undersökning och kvalitativa intervjuer har empirisk data samlats in för att sedan analyseras och tolkas. Användarna av tjänsterna är konsumenter och delas in efter ekonomisk förutsättning och ålder. Vi finner genom studien att individens ekonomiska förutsättningar har betydelse när det kommer till val av affärsmodell. Vidare ser vi att åldern inte verkar spela någon större roll för vilken musiktjänst man väljer.

Den upplevda användbarheten och användarvänligheten spelar
en central roll för vilken tjänst man använder sig av och om konsumenten anser sig vara nöjd med sin tjänst. Det är även tydligt att externa faktorer som pris och utbud påverkar konsumentens upplevda användbarhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Linderup, Gustav LU ; Lidholt, Fredrik and Ogrodowczyk, Jan
supervisor
organization
course
SYSK01 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
SCOT, TAM, TPB, internetbaserade musiktjänster. Upplevd nytta och användarvänlighet med modern teknik. Sociala faktorer som påverkar val av musiktjänst.
report number
INF10-046
language
Swedish
id
1658537
date added to LUP
2010-08-25 13:24:41
date last changed
2010-08-25 13:24:41
@misc{1658537,
 abstract   = {I samband med att tekniken och användartraditionen rör sig mer mot musik via internet uppstår det nya musiktjänster, ofta använder de sig av olika affärsmodeller som ger spridda resultat. Vi ville undersöka de olika framgångsfaktorerna som finns bakom de etablerade musiktjänsterna. Denna studie undersöker de olika faktorerna för framgång bakom de etablerade tjänsterna och har sin utgångspunkt i användarens ekonomiska förutsättningar,ålder, upplevda nytta samt tjänstens användarvänlighet. 
Externa faktorer som pris och utbudär även av vikt.

Genom en kvantitativ undersökning och kvalitativa intervjuer har empirisk data samlats in för att sedan analyseras och tolkas. Användarna av tjänsterna är konsumenter och delas in efter ekonomisk förutsättning och ålder. Vi finner genom studien att individens ekonomiska förutsättningar har betydelse när det kommer till val av affärsmodell. Vidare ser vi att åldern inte verkar spela någon större roll för vilken musiktjänst man väljer. 

Den upplevda användbarheten och användarvänligheten spelar
en central roll för vilken tjänst man använder sig av och om konsumenten anser sig vara nöjd med sin tjänst. Det är även tydligt att externa faktorer som pris och utbud påverkar konsumentens upplevda användbarhet.},
 author    = {Linderup, Gustav and Lidholt, Fredrik and Ogrodowczyk, Jan},
 keyword   = {SCOT,TAM,TPB,internetbaserade musiktjänster. Upplevd nytta och användarvänlighet med modern teknik. Sociala faktorer som påverkar val av musiktjänst.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Digital distribution av musik - Framgångsfaktorer för internetbaserade musiktjänster},
 year     = {2010},
}