Advanced

Vågsurfing ett sätt att leva

Bergelin, Johan LU (2010) SOCK01 20101
Sociology
Abstract (Swedish)
Föreliggande uppsats behandlar ämnet vågsurfing. Utgångspunkten för uppsatsen är frågeställningen: Vad motiverar personer till att vågsurfa och vad har aktiviteten för funktion i deras liv?
Syftet med uppsatsen är att påvisa ett relevant sociologisk fenomen som tidigare är outforskat i Sverige. Uppsatsen förklarar fyra svenska surfares motivation till att de surfar och förklarar vad surfingen har för funktion i deras liv. Därmed beskrivs aktiviteten utifrån ett individperspektiv såväl som ett strukturperspektiv genom att fenomenet sätts i ett samhälleligt perspektiv.
Uppsatsen bygger på några centrala teman som framkom vid analyserandet av de intervjuer som genomförts i anledning av undersökningen. Det är teman som beskriver känslor... (More)
Föreliggande uppsats behandlar ämnet vågsurfing. Utgångspunkten för uppsatsen är frågeställningen: Vad motiverar personer till att vågsurfa och vad har aktiviteten för funktion i deras liv?
Syftet med uppsatsen är att påvisa ett relevant sociologisk fenomen som tidigare är outforskat i Sverige. Uppsatsen förklarar fyra svenska surfares motivation till att de surfar och förklarar vad surfingen har för funktion i deras liv. Därmed beskrivs aktiviteten utifrån ett individperspektiv såväl som ett strukturperspektiv genom att fenomenet sätts i ett samhälleligt perspektiv.
Uppsatsen bygger på några centrala teman som framkom vid analyserandet av de intervjuer som genomförts i anledning av undersökningen. Det är teman som beskriver känslor och tankar kring fenomenet vågsurfing. Vidare har jag använt mig av tre huvudteorier för att problematisera och diskutera de olika tematiska delarna.
Slutsatserna och resultaten av uppsatsen visar på den viktiga funktion vågsurfing har i dagens Sverige. De visar vidare på den mångfacetterade funktion som aktiviteten har för utövare av den. Slutsatserna visar också på de olika motivationsfaktorer intervjupersonerna har för att vågsurfa. Vågsurfing har bl.a. funktionen av att skapa känslor och avkoppling för utövarna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bergelin, Johan LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
risk, flow, civilisationsteorin, Vågsurfing, Sverige
language
Swedish
id
1661251
date added to LUP
2010-08-26 14:46:49
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1661251,
 abstract   = {Föreliggande uppsats behandlar ämnet vågsurfing. Utgångspunkten för uppsatsen är frågeställningen: Vad motiverar personer till att vågsurfa och vad har aktiviteten för funktion i deras liv? 
	Syftet med uppsatsen är att påvisa ett relevant sociologisk fenomen som tidigare är outforskat i Sverige. Uppsatsen förklarar fyra svenska surfares motivation till att de surfar och förklarar vad surfingen har för funktion i deras liv. Därmed beskrivs aktiviteten utifrån ett individperspektiv såväl som ett strukturperspektiv genom att fenomenet sätts i ett samhälleligt perspektiv. 
	Uppsatsen bygger på några centrala teman som framkom vid analyserandet av de intervjuer som genomförts i anledning av undersökningen. Det är teman som beskriver känslor och tankar kring fenomenet vågsurfing. Vidare har jag använt mig av tre huvudteorier för att problematisera och diskutera de olika tematiska delarna. 
	Slutsatserna och resultaten av uppsatsen visar på den viktiga funktion vågsurfing har i dagens Sverige. De visar vidare på den mångfacetterade funktion som aktiviteten har för utövare av den. Slutsatserna visar också på de olika motivationsfaktorer intervjupersonerna har för att vågsurfa. Vågsurfing har bl.a. funktionen av att skapa känslor och avkoppling för utövarna.},
 author    = {Bergelin, Johan},
 keyword   = {risk,flow,civilisationsteorin,Vågsurfing,Sverige},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vågsurfing ett sätt att leva},
 year     = {2010},
}