Advanced

Vapenfokuseringseffektens påverkan på det auditiva och det visuella minnet samt arbetsminnet

Nowotny, Paul LU (2010) PSYK01 20101
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studiens syfte är att undersöka om vapenfokuseringseffekten påverkar det visuella minnet allena eller om den även påverkar det auditiva minnet. Ett teoretiskt resonemang förs även huruvida vapenfokuseringseffekten påverkar arbetsminnets system selektivt. Efter bekvämlighetsurval utfördes experiment där den ena gruppen (30 personer) fick se en film på ett rån (experimentgruppen) och den andra gruppen (30 personer) fick se en nästan identisk film där rånscenen ersatts av en icke-våldsam scen (kontrollgruppen). Grupperna svarade på frågor och jämfördes sedan med Mann-Whitney U test samt Chi-square test for independence. Resultaten tyder på att en klassisk vapenfokuseringseffekt uppstod, d.v.s. försökspersonerna i vapengruppen hade både... (More)
Studiens syfte är att undersöka om vapenfokuseringseffekten påverkar det visuella minnet allena eller om den även påverkar det auditiva minnet. Ett teoretiskt resonemang förs även huruvida vapenfokuseringseffekten påverkar arbetsminnets system selektivt. Efter bekvämlighetsurval utfördes experiment där den ena gruppen (30 personer) fick se en film på ett rån (experimentgruppen) och den andra gruppen (30 personer) fick se en nästan identisk film där rånscenen ersatts av en icke-våldsam scen (kontrollgruppen). Grupperna svarade på frågor och jämfördes sedan med Mann-Whitney U test samt Chi-square test for independence. Resultaten tyder på att en klassisk vapenfokuseringseffekt uppstod, d.v.s. försökspersonerna i vapengruppen hade både svårare för att visuellt identifiera gärningsmannen och svårare för att återge detaljer. Generellt var frekvensen försökspersoner som klarade av att auditivt identifiera personen mycket låg. Den var dock högre i gruppen som ej såg rånet. Om man strikt utgår från undersökningens resultat så påverkar vapenfokuseringseffekten arbetsminnet som en helhet eftersom även den auditiva identifieringsförmågan var sämre i vapengruppen. P.g.a. olika röstlägen på personen i filmen kan man dock ej uttala sig om detta med denna undersökning som grund. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nowotny, Paul LU
supervisor
organization
course
PSYK01 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
vapenfokuseringeffekt, arbetsminne, auditivt minne, visuellt minne
language
Swedish
id
1664273
date added to LUP
2011-01-17 10:55:56
date last changed
2011-01-17 10:55:56
@misc{1664273,
 abstract   = {Studiens syfte är att undersöka om vapenfokuseringseffekten påverkar det visuella minnet allena eller om den även påverkar det auditiva minnet. Ett teoretiskt resonemang förs även huruvida vapenfokuseringseffekten påverkar arbetsminnets system selektivt. Efter bekvämlighetsurval utfördes experiment där den ena gruppen (30 personer) fick se en film på ett rån (experimentgruppen) och den andra gruppen (30 personer) fick se en nästan identisk film där rånscenen ersatts av en icke-våldsam scen (kontrollgruppen). Grupperna svarade på frågor och jämfördes sedan med Mann-Whitney U test samt Chi-square test for independence. Resultaten tyder på att en klassisk vapenfokuseringseffekt uppstod, d.v.s. försökspersonerna i vapengruppen hade både svårare för att visuellt identifiera gärningsmannen och svårare för att återge detaljer. Generellt var frekvensen försökspersoner som klarade av att auditivt identifiera personen mycket låg. Den var dock högre i gruppen som ej såg rånet. Om man strikt utgår från undersökningens resultat så påverkar vapenfokuseringseffekten arbetsminnet som en helhet eftersom även den auditiva identifieringsförmågan var sämre i vapengruppen. P.g.a. olika röstlägen på personen i filmen kan man dock ej uttala sig om detta med denna undersökning som grund.},
 author    = {Nowotny, Paul},
 keyword   = {vapenfokuseringeffekt,arbetsminne,auditivt minne,visuellt minne},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vapenfokuseringseffektens påverkan på det auditiva och det visuella minnet samt arbetsminnet},
 year     = {2010},
}