Advanced

Hur förhåller sig revisorns ansvarsförsäkring till en ökad konsultroll?

Weirum, Anders LU (2010) HARK11 20101
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att redogöra för hur revisorns lagstadgade ansvarsförsäkring enligt 27§ RL är utformad. Vidare studeras hur dess utformning är anpassningsbar till att revisorns rådgivande roll kan tänkas öka efter revisionspliktens avskaffande för mindre bolag den 1 november år 2010. För att kunna uppfylla syftet kommer följande problemformulering att besvaras:
Hur är revisorns ansvarsförsäkring utformad och hur förhåller sig ansvarsförsäkringen till den ökade rådgivningsrollen som kan förväntas uppkomma i samband med revisionspliktens avskaffande den 1 november år 2010?
Juridisk metod har använts i uppsatsen. De grundläggande rättskällorna i uppsatsen har varit ABL, RL, RevL, revisorsförordningen och särskilda föreskrifter från... (More)
Syftet med uppsatsen är att redogöra för hur revisorns lagstadgade ansvarsförsäkring enligt 27§ RL är utformad. Vidare studeras hur dess utformning är anpassningsbar till att revisorns rådgivande roll kan tänkas öka efter revisionspliktens avskaffande för mindre bolag den 1 november år 2010. För att kunna uppfylla syftet kommer följande problemformulering att besvaras:
Hur är revisorns ansvarsförsäkring utformad och hur förhåller sig ansvarsförsäkringen till den ökade rådgivningsrollen som kan förväntas uppkomma i samband med revisionspliktens avskaffande den 1 november år 2010?
Juridisk metod har använts i uppsatsen. De grundläggande rättskällorna i uppsatsen har varit ABL, RL, RevL, revisorsförordningen och särskilda föreskrifter från RN, samt förarbeten har studerats. För att se hur lagen och föreskrifterna har tolkats i praktiken har ett disciplinärende från RN undersökts. Doktrin har även fungerat som ett stöd till de övriga källorna och för att redogöra för olika uppfattningar av ämnesområdet. Telefonsamtal med personer på RN och FAR har gjorts, för att skapa en mer betydelsefull uppsats och för att få information från personer med mycket insikt i ämnet, även praktiskt.
I uppsatsen har det framgått att ansvarsförsäkringen i dagsläget är något otydligt utformad och det kommer troligtvis ske en förändring av dess utformning i och med avskaffandet av revisionsplikten för mindre bolag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Weirum, Anders LU
supervisor
organization
course
HARK11 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Revisor, Ansvarsförsäkring, Rådgivningsverksamhet, Revisionspliktens avskaffande, RN.
language
Swedish
id
1666741
date added to LUP
2010-09-13 15:33:28
date last changed
2010-09-13 15:33:28
@misc{1666741,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att redogöra för hur revisorns lagstadgade ansvarsförsäkring enligt 27§ RL är utformad. Vidare studeras hur dess utformning är anpassningsbar till att revisorns rådgivande roll kan tänkas öka efter revisionspliktens avskaffande för mindre bolag den 1 november år 2010. För att kunna uppfylla syftet kommer följande problemformulering att besvaras:
Hur är revisorns ansvarsförsäkring utformad och hur förhåller sig ansvarsförsäkringen till den ökade rådgivningsrollen som kan förväntas uppkomma i samband med revisionspliktens avskaffande den 1 november år 2010?
Juridisk metod har använts i uppsatsen. De grundläggande rättskällorna i uppsatsen har varit ABL, RL, RevL, revisorsförordningen och särskilda föreskrifter från RN, samt förarbeten har studerats. För att se hur lagen och föreskrifterna har tolkats i praktiken har ett disciplinärende från RN undersökts. Doktrin har även fungerat som ett stöd till de övriga källorna och för att redogöra för olika uppfattningar av ämnesområdet. Telefonsamtal med personer på RN och FAR har gjorts, för att skapa en mer betydelsefull uppsats och för att få information från personer med mycket insikt i ämnet, även praktiskt.
I uppsatsen har det framgått att ansvarsförsäkringen i dagsläget är något otydligt utformad och det kommer troligtvis ske en förändring av dess utformning i och med avskaffandet av revisionsplikten för mindre bolag.},
 author    = {Weirum, Anders},
 keyword   = {Revisor,Ansvarsförsäkring,Rådgivningsverksamhet,Revisionspliktens avskaffande,RN.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur förhåller sig revisorns ansvarsförsäkring till en ökad konsultroll?},
 year     = {2010},
}