Advanced

Bemanningsföretag i den svenska vården – med ett fokus på hyrläkare

Rydén, Linda LU (2010) NEKK01 20101
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Denna studie behandlar bemanningsföretag, och mer specifikt vilken roll de har i dagens vårdsektor i Sverige. Diskussionen har avgränsats till att främst behandla hyrläkare. Min ansats är att få en överblick över fenomenet, samt undersöka varför det vuxit fram:
<br>
• Var finns hyrläkarna och vilken eventuell problematik finns kring dem
<br>
• Varför använder sig de svenska landstingen av hyrläkare?
<br>
Vissa ser hyrläkarna som ett problem, medan andra anser att de är en nödvändig och bra hjälp för landstingen. Data både från landstingen, bemanningsföretagen och andra källor kommer att användas för att få en mer objektiv bild av hur det ser ut idag. Det visar sig att det för patienterna kan medföra risker att inte ha en kontinuerlig... (More)
Denna studie behandlar bemanningsföretag, och mer specifikt vilken roll de har i dagens vårdsektor i Sverige. Diskussionen har avgränsats till att främst behandla hyrläkare. Min ansats är att få en överblick över fenomenet, samt undersöka varför det vuxit fram:
<br>
• Var finns hyrläkarna och vilken eventuell problematik finns kring dem
<br>
• Varför använder sig de svenska landstingen av hyrläkare?
<br>
Vissa ser hyrläkarna som ett problem, medan andra anser att de är en nödvändig och bra hjälp för landstingen. Data både från landstingen, bemanningsföretagen och andra källor kommer att användas för att få en mer objektiv bild av hur det ser ut idag. Det visar sig att det för patienterna kan medföra risker att inte ha en kontinuerlig läkarkontakt, och att de inhyrda läkarna är dyrare än de fast anställda. Något annat som framträder tydligt är att det finns stora geografiska variationer. Det är framförallt de mindre orterna som har stora kostnader för inhyrd personal i vården. Ett stort problem är dock brist på data, och data som är motstridiga. Detta gör att resultaten många gånger är svårtolkade.
<br>
Men varför hyr man då in personal istället för att rekrytera. Detta kommer inledningsvis att analyseras med hjälp av teorin om fasta arbetskraftskostnader. Därefter används teorin om en monopsonistisk arbetsgivare för att se om det kan vara lönebildningseffekten av inhyrd personal som kan ligga bakom den ökade användningen av desamma. En allmän diskussion om fallspecifika orsaker kommer också att föras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rydén, Linda LU
supervisor
organization
course
NEKK01 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
bemanningsföretag, stafettläkare, Hyrläkare, arbetsmarknadsekonomi
language
Swedish
id
1668004
date added to LUP
2010-09-06 15:41:07
date last changed
2010-09-06 15:41:07
@misc{1668004,
 abstract   = {Denna studie behandlar bemanningsföretag, och mer specifikt vilken roll de har i dagens vårdsektor i Sverige. Diskussionen har avgränsats till att främst behandla hyrläkare. Min ansats är att få en överblick över fenomenet, samt undersöka varför det vuxit fram:
<br>
• Var finns hyrläkarna och vilken eventuell problematik finns kring dem
<br>
• Varför använder sig de svenska landstingen av hyrläkare?
<br>
Vissa ser hyrläkarna som ett problem, medan andra anser att de är en nödvändig och bra hjälp för landstingen. Data både från landstingen, bemanningsföretagen och andra källor kommer att användas för att få en mer objektiv bild av hur det ser ut idag. Det visar sig att det för patienterna kan medföra risker att inte ha en kontinuerlig läkarkontakt, och att de inhyrda läkarna är dyrare än de fast anställda. Något annat som framträder tydligt är att det finns stora geografiska variationer. Det är framförallt de mindre orterna som har stora kostnader för inhyrd personal i vården. Ett stort problem är dock brist på data, och data som är motstridiga. Detta gör att resultaten många gånger är svårtolkade.
<br>
Men varför hyr man då in personal istället för att rekrytera. Detta kommer inledningsvis att analyseras med hjälp av teorin om fasta arbetskraftskostnader. Därefter används teorin om en monopsonistisk arbetsgivare för att se om det kan vara lönebildningseffekten av inhyrd personal som kan ligga bakom den ökade användningen av desamma. En allmän diskussion om fallspecifika orsaker kommer också att föras.},
 author    = {Rydén, Linda},
 keyword   = {bemanningsföretag,stafettläkare,Hyrläkare,arbetsmarknadsekonomi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bemanningsföretag i den svenska vården – med ett fokus på hyrläkare},
 year     = {2010},
}