Advanced

EU:s Import av Frukter och Grönsaker

Karlsson, Kristofer LU (2010) NEKK01 20101
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Syftet med studien är att undersöka EU:s import av frukter och grönsaker från länder utanför unionen. EU:s import styrs av den egna handelspolitiken, WTO:s regelverk och utvecklingsmotivet. Den egna handelspolitiken styrs av inre intressen och i synnerhet utav EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP), WTO:s regelverk är under omförhandlingar i Doharundan och utvecklingsmotivet förverkligas till viss del genom EU:s preferenssystem; CAP, Doha och preferenssystemet får således en stor betydelse i uppsatsen. Teoretiskt sett ger preferenssystemet ökade exportförtjänster för mottagarna och detta förväntades att framkomma i den empiriska undersökningen. Genom insamlad data från UN Comtrade har en sammanställning av EU:s import gjorts. Analysen av... (More)
Syftet med studien är att undersöka EU:s import av frukter och grönsaker från länder utanför unionen. EU:s import styrs av den egna handelspolitiken, WTO:s regelverk och utvecklingsmotivet. Den egna handelspolitiken styrs av inre intressen och i synnerhet utav EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP), WTO:s regelverk är under omförhandlingar i Doharundan och utvecklingsmotivet förverkligas till viss del genom EU:s preferenssystem; CAP, Doha och preferenssystemet får således en stor betydelse i uppsatsen. Teoretiskt sett ger preferenssystemet ökade exportförtjänster för mottagarna och detta förväntades att framkomma i den empiriska undersökningen. Genom insamlad data från UN Comtrade har en sammanställning av EU:s import gjorts. Analysen av fördelning och koncentration på både preferensgrupp och landnivå visar att importen är stark fördelad till länder med relativt låg preferensmarginal och samtidigt är importen koncentrerad till ett fåtal länder, i synnerhet när det gäller bearbetade frukter och grönsaker. Studien finner inga tydliga tecken på att preferenssystemet har gynnat länder som åtnjuter de mest gynnsamma preferenserna.

Uppsatsen avslutas med en diskussion kring hur Doharundan förväntas sluta och vilka implikationer detta ger för EU:s import av frukt och grönsaker, för preferenssystemet och för utvecklingsländerna. Studien kommer fram till att multilateral liberalisering efter Doha leder till erodering av preferenssystemet, att import av frukt och grönsaker ökar och att ett multilateralt handelsavtal påverkar EU:s yttre och inre politik. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Kristofer LU
supervisor
organization
course
NEKK01 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
import av frukt och grönsaker, preferenssystem, handelspolitik, erodering av preferenser, multilateral liberalisering.
language
Swedish
id
1669909
date added to LUP
2010-09-13 08:14:26
date last changed
2010-09-13 08:14:26
@misc{1669909,
 abstract   = {Syftet med studien är att undersöka EU:s import av frukter och grönsaker från länder utanför unionen. EU:s import styrs av den egna handelspolitiken, WTO:s regelverk och utvecklingsmotivet. Den egna handelspolitiken styrs av inre intressen och i synnerhet utav EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP), WTO:s regelverk är under omförhandlingar i Doharundan och utvecklingsmotivet förverkligas till viss del genom EU:s preferenssystem; CAP, Doha och preferenssystemet får således en stor betydelse i uppsatsen. Teoretiskt sett ger preferenssystemet ökade exportförtjänster för mottagarna och detta förväntades att framkomma i den empiriska undersökningen. Genom insamlad data från UN Comtrade har en sammanställning av EU:s import gjorts. Analysen av fördelning och koncentration på både preferensgrupp och landnivå visar att importen är stark fördelad till länder med relativt låg preferensmarginal och samtidigt är importen koncentrerad till ett fåtal länder, i synnerhet när det gäller bearbetade frukter och grönsaker. Studien finner inga tydliga tecken på att preferenssystemet har gynnat länder som åtnjuter de mest gynnsamma preferenserna.

Uppsatsen avslutas med en diskussion kring hur Doharundan förväntas sluta och vilka implikationer detta ger för EU:s import av frukt och grönsaker, för preferenssystemet och för utvecklingsländerna. Studien kommer fram till att multilateral liberalisering efter Doha leder till erodering av preferenssystemet, att import av frukt och grönsaker ökar och att ett multilateralt handelsavtal påverkar EU:s yttre och inre politik.},
 author    = {Karlsson, Kristofer},
 keyword   = {import av frukt och grönsaker,preferenssystem,handelspolitik,erodering av preferenser,multilateral liberalisering.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {EU:s Import av Frukter och Grönsaker},
 year     = {2010},
}