Advanced

Samtal om hälsa - En utvärdering av ersättningsmodellen för samtal om hälsas effekt på läkares beteende

Sprinchorn, Annica LU (2010) NEKM01 20101
Department of Economics
Abstract (Swedish)
I dagens samhälle är bristen på fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor, tobaksbruk och bruk av alkohol de största orsakerna till ohälsa. Livsstilsrelaterad ohälsa förorsakar stora kostnader för hälso- och sjukvården och är en stor belastning för sjukvårdspersonal. Genom att röra på sig, äta nyttig mat, undvika tobak och stora mängder alkohol skulle alla individer bli mer hälsosamma. Hälsosamt levande är också viktigt för att förbättra individernas välbefinnande och livskvalitet. Att öka folkhälsan är därför en viktig uppgift både för individerna i samhället och för att spara onödiga resurser.
Region Skåne har sedan 2008 introducerat en ersättningsmodell för samtal om hälsa till sjukhusvården och psykiatrin. Syftet med ersättningsmodellen... (More)
I dagens samhälle är bristen på fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor, tobaksbruk och bruk av alkohol de största orsakerna till ohälsa. Livsstilsrelaterad ohälsa förorsakar stora kostnader för hälso- och sjukvården och är en stor belastning för sjukvårdspersonal. Genom att röra på sig, äta nyttig mat, undvika tobak och stora mängder alkohol skulle alla individer bli mer hälsosamma. Hälsosamt levande är också viktigt för att förbättra individernas välbefinnande och livskvalitet. Att öka folkhälsan är därför en viktig uppgift både för individerna i samhället och för att spara onödiga resurser.
Region Skåne har sedan 2008 introducerat en ersättningsmodell för samtal om hälsa till sjukhusvården och psykiatrin. Syftet med ersättningsmodellen är att fler läkare ska hålla så kallade hälsosamtal med sina patienter. På så sätt kommer regionen, samtidigt som de får stora besparingar, öka folkhälsan. Frågeställningen i denna uppsats är att svara på hur effektiv ersättningsmodellens incitament är till att påverka läkarna till att ställa hälsorelaterade frågor samt att klargöra några viktiga aspekter Region Skåne bör reflektera över vid en utvärdering. Utifrån intervjuer och teori menar jag att ersättningsmodellen för samtal om hälsa är bra. Läkarna i regionen anser att det genom ersättningsmodellen har blivit mer engagemang och uppmärksamhet på hälsoinriktad och förebyggande sjukvård än tidigare och statistik visar att alltfler hälsosamtal hålls. Viktiga aspekter att överväga vid en hälsoekonomisk utvärdering är att resultatet av ersättningsmodellens effekt på folkhälsan påverkas av individers vilja att förändra sig. För att hälsosamtalet ska nå önskad effekt är således riktlinjer inom motiverande samtal samt fler aktiviteter att remittera till viktigt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sprinchorn, Annica LU
supervisor
organization
course
NEKM01 20101
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Ersättningssystem, Samtal om hälsa, Hälsoinriktad sjukvård, Preventiv sjukvård, Region Skåne, Physician induced demand, Alternativkostnader
language
Swedish
id
1672046
date added to LUP
2010-09-27 14:10:21
date last changed
2010-09-27 14:10:21
@misc{1672046,
 abstract   = {I dagens samhälle är bristen på fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor, tobaksbruk och bruk av alkohol de största orsakerna till ohälsa. Livsstilsrelaterad ohälsa förorsakar stora kostnader för hälso- och sjukvården och är en stor belastning för sjukvårdspersonal. Genom att röra på sig, äta nyttig mat, undvika tobak och stora mängder alkohol skulle alla individer bli mer hälsosamma. Hälsosamt levande är också viktigt för att förbättra individernas välbefinnande och livskvalitet. Att öka folkhälsan är därför en viktig uppgift både för individerna i samhället och för att spara onödiga resurser.
Region Skåne har sedan 2008 introducerat en ersättningsmodell för samtal om hälsa till sjukhusvården och psykiatrin. Syftet med ersättningsmodellen är att fler läkare ska hålla så kallade hälsosamtal med sina patienter. På så sätt kommer regionen, samtidigt som de får stora besparingar, öka folkhälsan. Frågeställningen i denna uppsats är att svara på hur effektiv ersättningsmodellens incitament är till att påverka läkarna till att ställa hälsorelaterade frågor samt att klargöra några viktiga aspekter Region Skåne bör reflektera över vid en utvärdering. Utifrån intervjuer och teori menar jag att ersättningsmodellen för samtal om hälsa är bra. Läkarna i regionen anser att det genom ersättningsmodellen har blivit mer engagemang och uppmärksamhet på hälsoinriktad och förebyggande sjukvård än tidigare och statistik visar att alltfler hälsosamtal hålls. Viktiga aspekter att överväga vid en hälsoekonomisk utvärdering är att resultatet av ersättningsmodellens effekt på folkhälsan påverkas av individers vilja att förändra sig. För att hälsosamtalet ska nå önskad effekt är således riktlinjer inom motiverande samtal samt fler aktiviteter att remittera till viktigt.},
 author    = {Sprinchorn, Annica},
 keyword   = {Ersättningssystem,Samtal om hälsa,Hälsoinriktad sjukvård,Preventiv sjukvård,Region Skåne,Physician induced demand,Alternativkostnader},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Samtal om hälsa - En utvärdering av ersättningsmodellen för samtal om hälsas effekt på läkares beteende},
 year     = {2010},
}