Advanced

Att dekonstruera terapi: Om möjligheter att öppna upp diskursen för terapi utifrån Judith Becks kognitiva metod

Andersson, Andreas LU (2010) PSP111 20051
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Uppsatsen ämnar granska relationen mellan kognitiv terapi, här representerad av Judith S Becks texter, och samhället utifrån en poststrukturell förklaringsmodell. Motivet är att påvisa psykologins och i synnerhet kognitiv terapis position och inverkan inom samhällsdiskursen. I uppsatsen ämnas eventuella sanningsregimer undergrävas samt möjligheter för dekonstruktion inom kognitiv terapi att diskuteras. Metoden har formulerats utifrån Norman Faircloughs kritiska diskursanalys och Carla Willigs foucauldianska diskursanalys. Jämte Becks texter utgörs uppsatsens material av granskande poststrukturell teori som på olika sätt relaterats till Derridas dekonstruktiva ansats. Analysen av materialet visar att det föreligger möjligheter att använda... (More)
Uppsatsen ämnar granska relationen mellan kognitiv terapi, här representerad av Judith S Becks texter, och samhället utifrån en poststrukturell förklaringsmodell. Motivet är att påvisa psykologins och i synnerhet kognitiv terapis position och inverkan inom samhällsdiskursen. I uppsatsen ämnas eventuella sanningsregimer undergrävas samt möjligheter för dekonstruktion inom kognitiv terapi att diskuteras. Metoden har formulerats utifrån Norman Faircloughs kritiska diskursanalys och Carla Willigs foucauldianska diskursanalys. Jämte Becks texter utgörs uppsatsens material av granskande poststrukturell teori som på olika sätt relaterats till Derridas dekonstruktiva ansats. Analysen av materialet visar att det föreligger möjligheter att använda sig av kognitiva tekniker samtidigt som man införlivat samhälleliga faktorer. Huruvida detta är eftersträvansvärt eller inte har lämnats därhän. (Less)
Abstract
The essay intends to examine the relationship between cognitive therapy, represented by Judith S Beck's texts, and society from a poststructural viewpoint. The motive is to demonstrate psychologies, in particular cognitive therapies, position and influence within social discourse. I intend to undermine possible truthregimes and to discuss the potential for deconstruction within cognitive therapy. The method has been formulated from Norman Fairclough's critical discourse analysis and Carla Willig's foucauldian discourse analysis. Besides Beck's texts the essay material is derived from examining poststructural theory in different ways recounted to Derrida's deconstructive approach. The analysis of the material shows that there are... (More)
The essay intends to examine the relationship between cognitive therapy, represented by Judith S Beck's texts, and society from a poststructural viewpoint. The motive is to demonstrate psychologies, in particular cognitive therapies, position and influence within social discourse. I intend to undermine possible truthregimes and to discuss the potential for deconstruction within cognitive therapy. The method has been formulated from Norman Fairclough's critical discourse analysis and Carla Willig's foucauldian discourse analysis. Besides Beck's texts the essay material is derived from examining poststructural theory in different ways recounted to Derrida's deconstructive approach. The analysis of the material shows that there are opportunities to use cognitive techniques while incorporating societal factors. Whether this is desirable or not has been left open. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Andreas LU
supervisor
organization
course
PSP111 20051
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Kunskap, Makt, Språk, Socialkonstruktionism, Samhällsdiskurs, Cognitive therapy, Deconstruction, Civic Discourse, Psy-complex, Social constructionism, Power, Language, Knowledge, Kognitiv terapi, ”Psy-komplex”, Dekonstruktion
language
Swedish
id
1679542
date added to LUP
2010-09-21 15:02:43
date last changed
2010-09-21 15:02:43
@misc{1679542,
 abstract   = {The essay intends to examine the relationship between cognitive therapy, represented by Judith S Beck's texts, and society from a poststructural viewpoint. The motive is to demonstrate psychologies, in particular cognitive therapies, position and influence within social discourse. I intend to undermine possible truthregimes and to discuss the potential for deconstruction within cognitive therapy. The method has been formulated from Norman Fairclough's critical discourse analysis and Carla Willig's foucauldian discourse analysis. Besides Beck's texts the essay material is derived from examining poststructural theory in different ways recounted to Derrida's deconstructive approach. The analysis of the material shows that there are opportunities to use cognitive techniques while incorporating societal factors. Whether this is desirable or not has been left open.},
 author    = {Andersson, Andreas},
 keyword   = {Kunskap,Makt,Språk,Socialkonstruktionism,Samhällsdiskurs,Cognitive therapy,Deconstruction,Civic Discourse,Psy-complex,Social constructionism,Power,Language,Knowledge,Kognitiv terapi,”Psy-komplex”,Dekonstruktion},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att dekonstruera terapi: Om möjligheter att öppna upp diskursen för terapi utifrån Judith Becks kognitiva metod},
 year     = {2010},
}