Advanced

Särkullbarnets arvsrätt-från obefintlig till dominerande?

Hagg, Stefanie LU (2010) JUR092 20102
Department of Law
Abstract (Swedish)
Historiskt sett har barnens intresse att få del av sina föräldrars kvarlåtenskap haft det starkaste skyddet. Barnens intresse av att få del av sina föräldrars kvarlåtenskap fick så småningom ge vika för en arvlåtares intresse att själv bestämma vem som skall ärva dennes kvarlåtenskap. Efterlevande makes intresse av att få sitta kvar i orubbat bo när den andra maken avlider har dock under senare tid allt mer stått i fokus vid reformer i regelsystemet. Lagreglerna rörande arv och fördelning av kvarlåtenskap speglar i stort en blandning av alla dessa olika hänsyn. Arbetet tar upp hur särkullbarns och efterlevande makes arvsrätt har utvecklats historiskt och vad som har påverkat utvecklingen.

Idag är synen på särkullbarnet inte längre... (More)
Historiskt sett har barnens intresse att få del av sina föräldrars kvarlåtenskap haft det starkaste skyddet. Barnens intresse av att få del av sina föräldrars kvarlåtenskap fick så småningom ge vika för en arvlåtares intresse att själv bestämma vem som skall ärva dennes kvarlåtenskap. Efterlevande makes intresse av att få sitta kvar i orubbat bo när den andra maken avlider har dock under senare tid allt mer stått i fokus vid reformer i regelsystemet. Lagreglerna rörande arv och fördelning av kvarlåtenskap speglar i stort en blandning av alla dessa olika hänsyn. Arbetet tar upp hur särkullbarns och efterlevande makes arvsrätt har utvecklats historiskt och vad som har påverkat utvecklingen.

Idag är synen på särkullbarnet inte längre förknippat med den skam som det utomäktenskapliga barnet under de gångna århundradena var. Samhället har under 1900- talet blivit mer liberalt i och med att lagstiftningen i allt ökande takt godkänt skilsmässor. Kärnfamiljens normfunktion har försvagats och ersatts med ett flertal olika familjevarianter. Därmed har frågan uppkommit hos lagstiftaren vilken familj som är mest skyddsvärd. (Less)
Abstract
Historically seen the childs interest to inherit their parents had the strongest protection. The child´s interest to get a part of their parents' heredity gradually had to give in for the parents´ right to decide themself who should inherit them. The interest of the remaining spouses to remain in sole posession (“sitta i orubbat bo”) when the remaining spouse dies has however during later time been more in focus in reforms in the legal system. The law rules concerning inheritance and distribution of the inheritance are basically a mixture of these different considerations. The paper is about how the illegitimate child’s and the remaining spouses´ right to inherit has developed historically and what influenced this development.

Today,... (More)
Historically seen the childs interest to inherit their parents had the strongest protection. The child´s interest to get a part of their parents' heredity gradually had to give in for the parents´ right to decide themself who should inherit them. The interest of the remaining spouses to remain in sole posession (“sitta i orubbat bo”) when the remaining spouse dies has however during later time been more in focus in reforms in the legal system. The law rules concerning inheritance and distribution of the inheritance are basically a mixture of these different considerations. The paper is about how the illegitimate child’s and the remaining spouses´ right to inherit has developed historically and what influenced this development.

Today, the view on illegitimate children no longer is associated with the shame that rested on the illegitimate child during the past centuries. The society has during the 20th century become more liberal, much because the legislation in increased rate approved divorces. The standard family’s function has been weakened and been replaced with a variety of different family patterns. Thereby the question has arisen which family the legislation wants to protect the most. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hagg, Stefanie LU
supervisor
organization
alternative title
The illegitimate child and its right to inherit-from non-existent to protected?
course
JUR092 20102
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
familjerätt
language
Swedish
id
1686539
date added to LUP
2010-10-04 11:47:09
date last changed
2010-10-04 11:47:09
@misc{1686539,
 abstract   = {Historically seen the childs interest to inherit their parents had the strongest protection. The child´s interest to get a part of their parents' heredity gradually had to give in for the parents´ right to decide themself who should inherit them. The interest of the remaining spouses to remain in sole posession (“sitta i orubbat bo”) when the remaining spouse dies has however during later time been more in focus in reforms in the legal system. The law rules concerning inheritance and distribution of the inheritance are basically a mixture of these different considerations. The paper is about how the illegitimate child’s and the remaining spouses´ right to inherit has developed historically and what influenced this development.
 
Today, the view on illegitimate children no longer is associated with the shame that rested on the illegitimate child during the past centuries. The society has during the 20th century become more liberal, much because the legislation in increased rate approved divorces. The standard family’s function has been weakened and been replaced with a variety of different family patterns. Thereby the question has arisen which family the legislation wants to protect the most.},
 author    = {Hagg, Stefanie},
 keyword   = {familjerätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Särkullbarnets arvsrätt-från obefintlig till dominerande?},
 year     = {2010},
}