Advanced

Att komponera konstmusik - Kompositionsstudenters lärande och arbetssätt ur ett hermeneutiskt perspektiv

Hagerman, Frans (2010)
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Föreliggande studie presenterar ämnen knutna till utbildning av kompositörer på professionell nivå på Musikhögskolan i Malmö. Studien har fokuserat på att belysa lärandet och arbetssätten inom komposition av västerländsk konstmusik. Teoretiskt ramverk för studien har varit Gadamers hermeneutik och texter av bland annat Platon, Aristoteles, Nietzsche, Diderot, Larsson och Bergson. Dessa texter behandlar skapandets teori och filosofi. Resultatet visar utifrån min empiri att skapandet av musik är en process som kännetecknas av olika faser där dessa kräver olika hög grad av reflektion. Vissa skeden av
kompositionsprocessen är mer känsliga för yttre påverkan som exempelvis diskussion, vilket genom att sätta igång analytiska tankeprocesser kan... (More)
Föreliggande studie presenterar ämnen knutna till utbildning av kompositörer på professionell nivå på Musikhögskolan i Malmö. Studien har fokuserat på att belysa lärandet och arbetssätten inom komposition av västerländsk konstmusik. Teoretiskt ramverk för studien har varit Gadamers hermeneutik och texter av bland annat Platon, Aristoteles, Nietzsche, Diderot, Larsson och Bergson. Dessa texter behandlar skapandets teori och filosofi. Resultatet visar utifrån min empiri att skapandet av musik är en process som kännetecknas av olika faser där dessa kräver olika hög grad av reflektion. Vissa skeden av
kompositionsprocessen är mer känsliga för yttre påverkan som exempelvis diskussion, vilket genom att sätta igång analytiska tankeprocesser kan bromsa den skapande kraften. I andra skeden av processen är diskussion och analys istället något som hjälper processen framåt. Vidare visar studien att olika studenter beskriver sina behov av undervisning på klart skilda sätt. Detta leder till slutsatsen att samma typ av undervisning och dess innehåll av olika studenter kan uppfattas på klart olika sätt. (Less)
Abstract
Title: Composing art music
The following study presents subjects related to the education of composers on a professional level at the Malmö Academy of Music. The focus of the study is to illustrate the learning processes and working methods involved in composing western art music. The theoretical framework for the study is Gadamer´s hermeneutics as well as texts by Plato, Aristotle, Nietzsche, Diderot, Larsson, Bergson and others. These texts deal with the theory and philosophy concerning the creative process.
The result of my empirical findings shows that the creation of music is a process, which is characterized by different phases, and that these require different levels of reflection. Some of these phases are more sensitive to outer... (More)
Title: Composing art music
The following study presents subjects related to the education of composers on a professional level at the Malmö Academy of Music. The focus of the study is to illustrate the learning processes and working methods involved in composing western art music. The theoretical framework for the study is Gadamer´s hermeneutics as well as texts by Plato, Aristotle, Nietzsche, Diderot, Larsson, Bergson and others. These texts deal with the theory and philosophy concerning the creative process.
The result of my empirical findings shows that the creation of music is a process, which is characterized by different phases, and that these require different levels of reflection. Some of these phases are more sensitive to outer influence such as discussion, which can trigger an
analytical train of thought and thus become a hindrance to the creative force. In other stages of the process however, discussion and analysis can help the process to move forward. Furthermore, this study shows that different students describe their educational needs differently. This leads to the conclusion that the same education and its content can be
interpreted differently by different persons. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1686749,
 abstract   = {Title: Composing art music
The following study presents subjects related to the education of composers on a professional level at the Malmö Academy of Music. The focus of the study is to illustrate the learning processes and working methods involved in composing western art music. The theoretical framework for the study is Gadamer´s hermeneutics as well as texts by Plato, Aristotle, Nietzsche, Diderot, Larsson, Bergson and others. These texts deal with the theory and philosophy concerning the creative process.
The result of my empirical findings shows that the creation of music is a process, which is characterized by different phases, and that these require different levels of reflection. Some of these phases are more sensitive to outer influence such as discussion, which can trigger an
analytical train of thought and thus become a hindrance to the creative force. In other stages of the process however, discussion and analysis can help the process to move forward. Furthermore, this study shows that different students describe their educational needs differently. This leads to the conclusion that the same education and its content can be
interpreted differently by different persons.},
 author    = {Hagerman, Frans},
 keyword   = {komponerande,imitationsinlärning,hermeneutik,harmonilära,gehör,estetik,efterbildning,automaieutik,analys,work of art,notation,music,learning,intuition,instrumentation,imitation learning,imitation,hermeneutics,harmony,ear training,aesthetics,creativity,creating,counterpoint,composition techniques,composition,composing,Analysis,automaieutics,kompositionstekniker,komposition,konstverk,kontrapunkt,kreativitet,lärande,musik,skapande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att komponera konstmusik - Kompositionsstudenters lärande och arbetssätt ur ett hermeneutiskt perspektiv},
 year     = {2010},
}