Advanced

”Så det är nånting man bara inte kan sluta med” – En kvalitativ sociologisk studie av extraarbetande gymnasieelever

Arnoldsson, Jonas LU (2010) SOCK01 20102
Sociology
Abstract (Swedish)
Problem/Bakgrund: Många minderåriga förvärvsarbetar vid sidan av studier vid grundskola och gymnasium. Lagstiftaren tillåter i Sverige idag 13-16-åringar att arbeta bara i liten utsträckning emedan gruppen som fyllt 16 (samt uppfyllt skolplikten) men ännu inte 18 år omges av betydligt lösare regleringar. I praktiken är målsman den enda som kan förbjuda gymnasieeleven att skaffa sig ett extrajobb.
Syfte: Att skapa en djupare förståelse för några extraarbetande gymnasieungdomars handlingar, motiv och omständigheter.
Kortfattad beskrivning av uppsatsens utgångspunkter och undersökningens uppläggning: Studiens empiri är sprungen ur fyra semi-strukturerade intervjuer med extraarbetande gymnasieelever. En frågeställning är varför dessa... (More)
Problem/Bakgrund: Många minderåriga förvärvsarbetar vid sidan av studier vid grundskola och gymnasium. Lagstiftaren tillåter i Sverige idag 13-16-åringar att arbeta bara i liten utsträckning emedan gruppen som fyllt 16 (samt uppfyllt skolplikten) men ännu inte 18 år omges av betydligt lösare regleringar. I praktiken är målsman den enda som kan förbjuda gymnasieeleven att skaffa sig ett extrajobb.
Syfte: Att skapa en djupare förståelse för några extraarbetande gymnasieungdomars handlingar, motiv och omständigheter.
Kortfattad beskrivning av uppsatsens utgångspunkter och undersökningens uppläggning: Studiens empiri är sprungen ur fyra semi-strukturerade intervjuer med extraarbetande gymnasieelever. En frågeställning är varför dessa ungdomar valt att arbeta. En andra är hur omständigheterna ser ut för extraarbetande gymnasieelever, sett ur bl a statistiska, juridiska, politiska och vetenskapliga synvinklar. En tredje frågeställning är hur gymnasieelevers extrajobb kan förstås i förhållande till sociologisk teori om socialt vuxenblivande.
Slutsatser/resultat: Intervjupersonerna framhåller spontant pengar som den huvudsakliga anledningen till varför de arbetar. Intervjuerna utmynnar emellertid i nyanserade och sinsemellan varierade bilder av deras omständigheter och motiv. Två av intervjupersonerna visade sig nödgade att arbeta för att klara sin egen respektive familjens försörjning. För några av dem blev skola, fritid och/eller sömn lidande pga arbetet, vilket är i linje med tidigare forskning. Samtidigt vittnade flera av dem om arbetandets positiva aspekter. Det står klart att de extraarbetande gymnasieungdomarna hamnar före sina jämnåriga vad gäller övergången från ekonomiskt beroende till självförsörjning och genom de normer som idag är knutna till människors sociala vuxenblivande så revideras deras självbilder på så vis att de känner sig mer ”vuxna”. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Arnoldsson, Jonas LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20102
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
socialt vuxenblivande, ungdom, extraarbete, gymnasieelev
language
Swedish
id
1692340
date added to LUP
2010-10-14 14:06:55
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1692340,
 abstract   = {Problem/Bakgrund: Många minderåriga förvärvsarbetar vid sidan av studier vid grundskola och gymnasium. Lagstiftaren tillåter i Sverige idag 13-16-åringar att arbeta bara i liten utsträckning emedan gruppen som fyllt 16 (samt uppfyllt skolplikten) men ännu inte 18 år omges av betydligt lösare regleringar. I praktiken är målsman den enda som kan förbjuda gymnasieeleven att skaffa sig ett extrajobb. 
Syfte: Att skapa en djupare förståelse för några extraarbetande gymnasieungdomars handlingar, motiv och omständigheter.
Kortfattad beskrivning av uppsatsens utgångspunkter och undersökningens uppläggning: Studiens empiri är sprungen ur fyra semi-strukturerade intervjuer med extraarbetande gymnasieelever. En frågeställning är varför dessa ungdomar valt att arbeta. En andra är hur omständigheterna ser ut för extraarbetande gymnasieelever, sett ur bl a statistiska, juridiska, politiska och vetenskapliga synvinklar. En tredje frågeställning är hur gymnasieelevers extrajobb kan förstås i förhållande till sociologisk teori om socialt vuxenblivande.
Slutsatser/resultat: Intervjupersonerna framhåller spontant pengar som den huvudsakliga anledningen till varför de arbetar. Intervjuerna utmynnar emellertid i nyanserade och sinsemellan varierade bilder av deras omständigheter och motiv. Två av intervjupersonerna visade sig nödgade att arbeta för att klara sin egen respektive familjens försörjning. För några av dem blev skola, fritid och/eller sömn lidande pga arbetet, vilket är i linje med tidigare forskning. Samtidigt vittnade flera av dem om arbetandets positiva aspekter. Det står klart att de extraarbetande gymnasieungdomarna hamnar före sina jämnåriga vad gäller övergången från ekonomiskt beroende till självförsörjning och genom de normer som idag är knutna till människors sociala vuxenblivande så revideras deras självbilder på så vis att de känner sig mer ”vuxna”.},
 author    = {Arnoldsson, Jonas},
 keyword   = {socialt vuxenblivande,ungdom,extraarbete,gymnasieelev},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Så det är nånting man bara inte kan sluta med” – En kvalitativ sociologisk studie av extraarbetande gymnasieelever},
 year     = {2010},
}