Advanced

Upplevelse av psalmsång : en fenomenografisk studie

Gårder Forss, Margareta (2009) MUV203 19951
Division of Musicology
Abstract (Swedish)
Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka hur upplevelsen av psalmsång hos vana kyrkobesökare kan förstås och beskrivas. Jag har velat undersöka den långa tradition av församlingens gemensamma sång som är en självklar del av den kristna gudstjänsten. Berör psalmsången? Är man som deltagare entusiastisk eller kan det t.o.m. vara otrevligt att sjunga?
Syftet är att öka kunskapen om psalmsång och då utifrån den vane gudstjänstdeltagarens perspektiv. Vad har psalmsången för betydelse? Hur upplever gudstjänstdeltagare psalmsång?

Undersökningen sker med hjälp av kvalitativ metod. Den är inspirerad av och görs i ett fenomenografiskt perspektiv vilket bygger på intervju och kategorisering av utsagor från intervjun.

Vid en gudstjänst valde... (More)
Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka hur upplevelsen av psalmsång hos vana kyrkobesökare kan förstås och beskrivas. Jag har velat undersöka den långa tradition av församlingens gemensamma sång som är en självklar del av den kristna gudstjänsten. Berör psalmsången? Är man som deltagare entusiastisk eller kan det t.o.m. vara otrevligt att sjunga?
Syftet är att öka kunskapen om psalmsång och då utifrån den vane gudstjänstdeltagarens perspektiv. Vad har psalmsången för betydelse? Hur upplever gudstjänstdeltagare psalmsång?

Undersökningen sker med hjälp av kvalitativ metod. Den är inspirerad av och görs i ett fenomenografiskt perspektiv vilket bygger på intervju och kategorisering av utsagor från intervjun.

Vid en gudstjänst valde jag spontant ut 5 kvinnor och 5 män till en intervju om psalmsång. Allt eftersom intervjun avlöpte blev ett fåtal teman återkommande. De gällde gudstjänst och psalmsång i allmänhet. De gällde relationen mellan text och melodi, det egna sjungandet och ackompanjemanget. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gårder Forss, Margareta
supervisor
organization
course
MUV203 19951
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
1693418
date added to LUP
2010-10-18 18:44:41
date last changed
2010-11-16 15:05:47
@misc{1693418,
 abstract   = {Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka hur upplevelsen av psalmsång hos vana kyrkobesökare kan förstås och beskrivas. Jag har velat undersöka den långa tradition av församlingens gemensamma sång som är en självklar del av den kristna gudstjänsten. Berör psalmsången? Är man som deltagare entusiastisk eller kan det t.o.m. vara otrevligt att sjunga?
Syftet är att öka kunskapen om psalmsång och då utifrån den vane gudstjänstdeltagarens perspektiv. Vad har psalmsången för betydelse? Hur upplever gudstjänstdeltagare psalmsång?

Undersökningen sker med hjälp av kvalitativ metod. Den är inspirerad av och görs i ett fenomenografiskt perspektiv vilket bygger på intervju och kategorisering av utsagor från intervjun.

Vid en gudstjänst valde jag spontant ut 5 kvinnor och 5 män till en intervju om psalmsång. Allt eftersom intervjun avlöpte blev ett fåtal teman återkommande. De gällde gudstjänst och psalmsång i allmänhet. De gällde relationen mellan text och melodi, det egna sjungandet och ackompanjemanget.},
 author    = {Gårder Forss, Margareta},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Upplevelse av psalmsång : en fenomenografisk studie},
 year     = {2009},
}