Advanced

Om orsaker som villkorssatser och INUS-villkor

Mattsson, Anders LU (2009) FTEK01 20092
Theoretical Philosophy
Abstract (Swedish)
Jag har i denna uppsats beskrivit J. L. Mackies teori om orsaker så som villkorssatser, och jag har försökt utvärdera om hans förslag om orsaker som INUS-villkor är hållbart. Det är ingen tvekan om att ”INUS-villkor” är en mer precis och användbar term än ”orsak”. När det gäller de övriga delarna av Mackies teori finns det många tveksamheter. Kim kritiserar i första hand oklarheten i vilket samband som råder mellan faktiska händelser och de formaliseringar Mackie använder. Kim pekar också på ett problem med var de kausala faktorerna ska befinna sig rumsligt för att vara relevanta, och detta kan vara ett svårt problem för Mackie. Jag kan inte själv bedöma ifall Mackies förslag om kausala fält kan hantera detta problem. Ennis kritiserar... (More)
Jag har i denna uppsats beskrivit J. L. Mackies teori om orsaker så som villkorssatser, och jag har försökt utvärdera om hans förslag om orsaker som INUS-villkor är hållbart. Det är ingen tvekan om att ”INUS-villkor” är en mer precis och användbar term än ”orsak”. När det gäller de övriga delarna av Mackies teori finns det många tveksamheter. Kim kritiserar i första hand oklarheten i vilket samband som råder mellan faktiska händelser och de formaliseringar Mackie använder. Kim pekar också på ett problem med var de kausala faktorerna ska befinna sig rumsligt för att vara relevanta, och detta kan vara ett svårt problem för Mackie. Jag kan inte själv bedöma ifall Mackies förslag om kausala fält kan hantera detta problem. Ennis kritiserar Mackie när det gäller möjligheten att hantera kausal överdeterminering. Denna kritik verkar enligt min mening antyda att en kausal analys i form villkorssatser plus kausal prioritet inte är tillräckligt i alla situationer, utan man måste förmodligen också kräva någon kausal mekanism eller kontinuerlig process. Denise kritiserar Mackie för att hans definitioner skulle kunna göra kausalt irrelevanta faktorer till INUS-villkor. Det verkar dock som om Denises kritik bygger på att han (liksom F. Jackson) har missuppfattat Mackies definition av INUS-villkor. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mattsson, Anders LU
supervisor
organization
course
FTEK01 20092
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
INUS-villkor
language
Swedish
id
1693854
date added to LUP
2010-11-03 10:26:56
date last changed
2010-11-03 10:26:56
@misc{1693854,
 abstract   = {Jag har i denna uppsats beskrivit J. L. Mackies teori om orsaker så som villkorssatser, och jag har försökt utvärdera om hans förslag om orsaker som INUS-villkor är hållbart. Det är ingen tvekan om att ”INUS-villkor” är en mer precis och användbar term än ”orsak”. När det gäller de övriga delarna av Mackies teori finns det många tveksamheter. Kim kritiserar i första hand oklarheten i vilket samband som råder mellan faktiska händelser och de formaliseringar Mackie använder. Kim pekar också på ett problem med var de kausala faktorerna ska befinna sig rumsligt för att vara relevanta, och detta kan vara ett svårt problem för Mackie. Jag kan inte själv bedöma ifall Mackies förslag om kausala fält kan hantera detta problem. Ennis kritiserar Mackie när det gäller möjligheten att hantera kausal överdeterminering. Denna kritik verkar enligt min mening antyda att en kausal analys i form villkorssatser plus kausal prioritet inte är tillräckligt i alla situationer, utan man måste förmodligen också kräva någon kausal mekanism eller kontinuerlig process. Denise kritiserar Mackie för att hans definitioner skulle kunna göra kausalt irrelevanta faktorer till INUS-villkor. Det verkar dock som om Denises kritik bygger på att han (liksom F. Jackson) har missuppfattat Mackies definition av INUS-villkor.},
 author    = {Mattsson, Anders},
 keyword   = {INUS-villkor},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Om orsaker som villkorssatser och INUS-villkor},
 year     = {2009},
}