Advanced

Meningens betydelse - Paul Grice och Edmund Husserl om språkliga och utomspråkliga tecken

Blomqvist, Daniel LU (2008) FTEK01 20082
Theoretical Philosophy
Abstract (Swedish)
I artikeln ”Meaning” diskuterade Grice två betydelser hos ordet ”meaning”; den naturliga och den ickenaturliga bemärkelsen. De naturliga tecknen uppfattas som objektivt förbundna med sin betydelse. På ett paradoxalt sätt ligger det i linje med detta att Grice i sina analyser av ickenaturlig mening redogör för sina föranalytiska exempel, där något betyder någonting, genom att förklara vad det innebär att någon menar någonting. Detta mynnar dock ut i analysen att någon vill åstadkomma en viss effekt hos någon annan genom att få den andre att förstå denna intention och därmed frivilligt ge en viss respons. D.v.s. förutom en kausal koppling mellan intentioner och beteende, krävs att talaren avser att bli förstådd. I ”Meaning Revisited” står... (More)
I artikeln ”Meaning” diskuterade Grice två betydelser hos ordet ”meaning”; den naturliga och den ickenaturliga bemärkelsen. De naturliga tecknen uppfattas som objektivt förbundna med sin betydelse. På ett paradoxalt sätt ligger det i linje med detta att Grice i sina analyser av ickenaturlig mening redogör för sina föranalytiska exempel, där något betyder någonting, genom att förklara vad det innebär att någon menar någonting. Detta mynnar dock ut i analysen att någon vill åstadkomma en viss effekt hos någon annan genom att få den andre att förstå denna intention och därmed frivilligt ge en viss respons. D.v.s. förutom en kausal koppling mellan intentioner och beteende, krävs att talaren avser att bli förstådd. I ”Meaning Revisited” står Grice fast vid att det vardagliga engelska språkbrukets tvetydighet har filosofisk giltighet; ”betyda” sammanfaller med ”mena”. En viktig skillnad gentemot ”Meaning” är dock att ”Meaning Revisited” ger så stort utrymme för åhöraren eller åskådaren. I och med detta uppmärksammar Grice tydligare att mening förutsätter möjligheten till förståelse. Utifrån detta gör Grice en ansats till att sammanföra de två begreppen i det som vi kallat ”den semiotiska myten”. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Blomqvist, Daniel LU
supervisor
organization
course
FTEK01 20082
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
1693857
date added to LUP
2010-11-16 14:33:03
date last changed
2010-11-16 14:33:03
@misc{1693857,
 abstract   = {I artikeln ”Meaning” diskuterade Grice två betydelser hos ordet ”meaning”; den naturliga och den ickenaturliga bemärkelsen. De naturliga tecknen uppfattas som objektivt förbundna med sin betydelse. På ett paradoxalt sätt ligger det i linje med detta att Grice i sina analyser av ickenaturlig mening redogör för sina föranalytiska exempel, där något betyder någonting, genom att förklara vad det innebär att någon menar någonting. Detta mynnar dock ut i analysen att någon vill åstadkomma en viss effekt hos någon annan genom att få den andre att förstå denna intention och därmed frivilligt ge en viss respons. D.v.s. förutom en kausal koppling mellan intentioner och beteende, krävs att talaren avser att bli förstådd. I ”Meaning Revisited” står Grice fast vid att det vardagliga engelska språkbrukets tvetydighet har filosofisk giltighet; ”betyda” sammanfaller med ”mena”. En viktig skillnad gentemot ”Meaning” är dock att ”Meaning Revisited” ger så stort utrymme för åhöraren eller åskådaren. I och med detta uppmärksammar Grice tydligare att mening förutsätter möjligheten till förståelse. Utifrån detta gör Grice en ansats till att sammanföra de två begreppen i det som vi kallat ”den semiotiska myten”.},
 author    = {Blomqvist, Daniel},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Meningens betydelse - Paul Grice och Edmund Husserl om språkliga och utomspråkliga tecken},
 year     = {2008},
}