Advanced

Coaching i folkhemmet – Bli en stjärna i ditt eget liv!

Rokka, Sara (2008)
Sociology
Abstract (Swedish)
Samhället går mot en tid av individualisering och jag ser coaching som ett resultat av det individualiserade samhället Coaching är en metod som används för vägledning, genom att coachen hjälper sin klient att sätta upp mål och sedan följa en struktur för att nå till dessa mål. Coaching är på frammarsch i det svenska samhället. Syfte med studien är att undersöka den diskursen kring coaching med fokus på hur förstärkandet av individualiteten och identiteter genom att belysa den roll självförverkligandet spelar på trygghet och flexibilitet. Studiens koncentration ligger i synen på identitet, hur behovet av coaching skapas och upprätthålls genom anspelningar på trygghet och flexibilitet samt ett ekonomiskt perspektiv på coaching.
Jag... (More)
Samhället går mot en tid av individualisering och jag ser coaching som ett resultat av det individualiserade samhället Coaching är en metod som används för vägledning, genom att coachen hjälper sin klient att sätta upp mål och sedan följa en struktur för att nå till dessa mål. Coaching är på frammarsch i det svenska samhället. Syfte med studien är att undersöka den diskursen kring coaching med fokus på hur förstärkandet av individualiteten och identiteter genom att belysa den roll självförverkligandet spelar på trygghet och flexibilitet. Studiens koncentration ligger i synen på identitet, hur behovet av coaching skapas och upprätthålls genom anspelningar på trygghet och flexibilitet samt ett ekonomiskt perspektiv på coaching.
Jag använder mig av en diskursanalys för att skapa en förståelse för hur coaching som praktik och fenomen interagerar med de traditionella svenska idealen. Det empiriska materialet består av tidningsartiklar och elektroniska skrifter; dels Sydsvenska Dagbladets tredelade artikelserie Ett coachat liv, dels artikeln Coacher för allt – men vad gör de egentligen? ur tidningen Kupé. Den teoretiska utgångspunkten i studien finns hos sociologerna Zygmunt Bauman och Richard Sennett, och deras teoretiska ansatser rörande individualisering, identitet, flexibilitet och trygghet. I förståelsen av coaching är det viktigt att veta att den rådande synen på identitet är att den är formbar och kan omskapas utefter aktuella önskemål. I analysen framkom det att diskursen kring coaching förstärker individualiseringen genom att framställa individen som fristående och isolera denne från sin omgivning. Den empiriska studien visar på att diskursen betonar behovet av coaching genom att sätta coachens funktion framför klientens omgivning, vilket resulterar i att individens naturliga gemenskap förringas. Stärkandet av identiteten sker således i en riktning från gemenskap, vilket förstärker individualiseringen. De ekonomiska aspekterna på coaching är viktigt att belysa genom att de flesta av coachernas egenskaper skulle kunna tillskrivas goda medmänniskor. I diskursen framhävs den goda viljan och faktumet att det kostar pengar att besöka en coach tonas ner. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rokka, Sara
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Individualisering, Coaching, Identitet
language
Swedish
id
1698076
date added to LUP
2010-10-26 14:30:23
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1698076,
 abstract   = {Samhället går mot en tid av individualisering och jag ser coaching som ett resultat av det individualiserade samhället Coaching är en metod som används för vägledning, genom att coachen hjälper sin klient att sätta upp mål och sedan följa en struktur för att nå till dessa mål. Coaching är på frammarsch i det svenska samhället. Syfte med studien är att undersöka den diskursen kring coaching med fokus på hur förstärkandet av individualiteten och identiteter genom att belysa den roll självförverkligandet spelar på trygghet och flexibilitet. Studiens koncentration ligger i synen på identitet, hur behovet av coaching skapas och upprätthålls genom anspelningar på trygghet och flexibilitet samt ett ekonomiskt perspektiv på coaching. 
Jag använder mig av en diskursanalys för att skapa en förståelse för hur coaching som praktik och fenomen interagerar med de traditionella svenska idealen. Det empiriska materialet består av tidningsartiklar och elektroniska skrifter; dels Sydsvenska Dagbladets tredelade artikelserie Ett coachat liv, dels artikeln Coacher för allt – men vad gör de egentligen? ur tidningen Kupé. Den teoretiska utgångspunkten i studien finns hos sociologerna Zygmunt Bauman och Richard Sennett, och deras teoretiska ansatser rörande individualisering, identitet, flexibilitet och trygghet. I förståelsen av coaching är det viktigt att veta att den rådande synen på identitet är att den är formbar och kan omskapas utefter aktuella önskemål. I analysen framkom det att diskursen kring coaching förstärker individualiseringen genom att framställa individen som fristående och isolera denne från sin omgivning. Den empiriska studien visar på att diskursen betonar behovet av coaching genom att sätta coachens funktion framför klientens omgivning, vilket resulterar i att individens naturliga gemenskap förringas. Stärkandet av identiteten sker således i en riktning från gemenskap, vilket förstärker individualiseringen. De ekonomiska aspekterna på coaching är viktigt att belysa genom att de flesta av coachernas egenskaper skulle kunna tillskrivas goda medmänniskor. I diskursen framhävs den goda viljan och faktumet att det kostar pengar att besöka en coach tonas ner.},
 author    = {Rokka, Sara},
 keyword   = {Individualisering,Coaching,Identitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Coaching i folkhemmet – Bli en stjärna i ditt eget liv!},
 year     = {2008},
}