Advanced

"Ett handslag som håller politikerna borta?" - Framtidens reglering av anställningsskydd och turordning

Johansson, Frida LU (2010) HARK13 20102
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Vid en arbetsbristsituation har arbetsgivaren, genom 22 § LAS, en lagstadgad skyldighet att iaktta speciella turordningsregler. Lagregelns existens har ända sen dess tillkomst 1974 varit ett ämne för diskussion både mellan arbetsmarknadens parter och i den politiska sfären. Syftet med den här uppsatsen är att närmare granska regleringen av anställningsskydd och turordning ur ett kritiskt och framåtblickande perspektiv. Frågan om lagstiftad turordning har idag blivit utmanad av förslag till en återgång till den svenska modellen och en reglering via huvudavtal. Denna möjlighet har jag avsett att titta närmare på. Jag har ställt en reglering via lagstiftning mot en reglering via huvudavtal och funderat över huruvida det går att finna ett... (More)
Vid en arbetsbristsituation har arbetsgivaren, genom 22 § LAS, en lagstadgad skyldighet att iaktta speciella turordningsregler. Lagregelns existens har ända sen dess tillkomst 1974 varit ett ämne för diskussion både mellan arbetsmarknadens parter och i den politiska sfären. Syftet med den här uppsatsen är att närmare granska regleringen av anställningsskydd och turordning ur ett kritiskt och framåtblickande perspektiv. Frågan om lagstiftad turordning har idag blivit utmanad av förslag till en återgång till den svenska modellen och en reglering via huvudavtal. Denna möjlighet har jag avsett att titta närmare på. Jag har ställt en reglering via lagstiftning mot en reglering via huvudavtal och funderat över huruvida det går att finna ett ”bästa sätt” att reglera turordningen? Mitt material består av synpunkter som presenterats av dels arbetsmarknadens parter och dels av ”tyckare” inom ämnet. Materialet från parterna är främst hämtat från de förhandlingar mellan LO, PTK och SN om ett nytt huvudavtal som ägde rum under 2007-2009 och där turordningsfrågans reglering blev satt i fokus. Uppsatsen har visat att den kritik som riktas mot den nuvarande lagregleringen ofta handlar om dess brist på flexibilitet. En huvudavtalsreglering skulle kunna förbättra relationen och ansvartagandet mellan arbetsmarknadens parter och skapa en avjuridifiering av turordningsförfarandet där mer fokus läggs på en lösning i varje enskilt fall. Dock ställs frågan hur oorganiserade ska undvika att bli rättslösa vid en reglering via huvudavtal samt huruvida fackförbunden har nog med verktyg och kraft att stå emot arbetsgivarens krav utan lagregeln som en viktig förhandlingsgrund? (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Frida LU
supervisor
organization
course
HARK13 20102
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
labor law, employment protection, huvudavtal, 22 § LAS, turordning, anställningsskydd, arbetsrätt, rotation
language
Swedish
id
1713278
date added to LUP
2010-11-15 16:12:36
date last changed
2010-11-15 16:12:36
@misc{1713278,
 abstract   = {Vid en arbetsbristsituation har arbetsgivaren, genom 22 § LAS, en lagstadgad skyldighet att iaktta speciella turordningsregler. Lagregelns existens har ända sen dess tillkomst 1974 varit ett ämne för diskussion både mellan arbetsmarknadens parter och i den politiska sfären. Syftet med den här uppsatsen är att närmare granska regleringen av anställningsskydd och turordning ur ett kritiskt och framåtblickande perspektiv. Frågan om lagstiftad turordning har idag blivit utmanad av förslag till en återgång till den svenska modellen och en reglering via huvudavtal. Denna möjlighet har jag avsett att titta närmare på. Jag har ställt en reglering via lagstiftning mot en reglering via huvudavtal och funderat över huruvida det går att finna ett ”bästa sätt” att reglera turordningen? Mitt material består av synpunkter som presenterats av dels arbetsmarknadens parter och dels av ”tyckare” inom ämnet. Materialet från parterna är främst hämtat från de förhandlingar mellan LO, PTK och SN om ett nytt huvudavtal som ägde rum under 2007-2009 och där turordningsfrågans reglering blev satt i fokus. Uppsatsen har visat att den kritik som riktas mot den nuvarande lagregleringen ofta handlar om dess brist på flexibilitet. En huvudavtalsreglering skulle kunna förbättra relationen och ansvartagandet mellan arbetsmarknadens parter och skapa en avjuridifiering av turordningsförfarandet där mer fokus läggs på en lösning i varje enskilt fall. Dock ställs frågan hur oorganiserade ska undvika att bli rättslösa vid en reglering via huvudavtal samt huruvida fackförbunden har nog med verktyg och kraft att stå emot arbetsgivarens krav utan lagregeln som en viktig förhandlingsgrund?},
 author    = {Johansson, Frida},
 keyword   = {labor law,employment protection,huvudavtal,22 § LAS,turordning,anställningsskydd,arbetsrätt,rotation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Ett handslag som håller politikerna borta?" - Framtidens reglering av anställningsskydd och turordning},
 year     = {2010},
}