Advanced

Yrkesförbud eller yrkesfrihet? Sverige kontra Kalifornien

Johansson, Elin LU (2010) HARK13 20102
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att göra en komparativ belysning av de svenska och kaliforniska regleringarna av tillåtligheten av konkurrensklausuler i anställningsavtal inom den privata sektorn. Utvecklingen visar tendenser på att konkurrensklausuler i anställningsavtal har blivit en allt vanligare företeelse. Om det bör ses som positivt råder det dock delade meningar, då synen på konkurrensklausulers tillåtlighet varierar stort. En konkurrensklausul är en avtalsbestämmelse som förhindrar arbetstagaren att efter avslutad anställning övergå i tjänst inom konkurrerande verksamhet eller själv starta sådan verksamhet. Utgångspunkten för konkurrensbegränsande avtal är att det råder avtalsfrihet. Den allmänna synen på sådana avtal är dock, både i Sverige... (More)
Uppsatsens syfte är att göra en komparativ belysning av de svenska och kaliforniska regleringarna av tillåtligheten av konkurrensklausuler i anställningsavtal inom den privata sektorn. Utvecklingen visar tendenser på att konkurrensklausuler i anställningsavtal har blivit en allt vanligare företeelse. Om det bör ses som positivt råder det dock delade meningar, då synen på konkurrensklausulers tillåtlighet varierar stort. En konkurrensklausul är en avtalsbestämmelse som förhindrar arbetstagaren att efter avslutad anställning övergå i tjänst inom konkurrerande verksamhet eller själv starta sådan verksamhet. Utgångspunkten för konkurrensbegränsande avtal är att det råder avtalsfrihet. Den allmänna synen på sådana avtal är dock, både i Sverige och USA, restriktiv. I Sverige finns endast en mycket begränsad del av konkurrensförbudet reglerat i lag. I Avtalslagen finns två paragrafer som reglerar giltigheten av konkurrensklausuler samt ger en möjlighet att jämka oskäliga avtal. För övrigt regleras konkurrensklausuler framförallt i 1969-års överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter. Överenskommelsens syfte är att begränsa användningsområdet för och innehållet i konkurrensklausuler i tjänstemannaavtal. Kollektivavtalet har genom rättspraxis kommit att bli en norm för hur domstolen bedömer tillåtligheten av konkurrensklausuler i anställningsavtal i praktiken. I USA är synen på konkurrensklausuler mer restriktiv än i Sverige, dessutom varierar tillämpningen av konkurrensklausuler mellan olika stater. I Kalifornien, som tillhör en av de mer restriktiva staterna, syftar den offentliga politiken till att främja fri konkurrens samt anställdas rätt att fritt röra sig mellan olika arbeten. Därför är konkurrensklausuler enligt lag helt förbjudna där. Uppsatsen avslutas med en diskussion angående de skillnader rörande synen på konkurrensklausulers tillåtlighet, som råder mellan Sverige och Kalifornien. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Elin LU
supervisor
organization
course
HARK13 20102
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
1713659
date added to LUP
2010-11-15 16:12:53
date last changed
2010-11-15 16:12:53
@misc{1713659,
 abstract   = {Uppsatsens syfte är att göra en komparativ belysning av de svenska och kaliforniska regleringarna av tillåtligheten av konkurrensklausuler i anställningsavtal inom den privata sektorn. Utvecklingen visar tendenser på att konkurrensklausuler i anställningsavtal har blivit en allt vanligare företeelse. Om det bör ses som positivt råder det dock delade meningar, då synen på konkurrensklausulers tillåtlighet varierar stort. En konkurrensklausul är en avtalsbestämmelse som förhindrar arbetstagaren att efter avslutad anställning övergå i tjänst inom konkurrerande verksamhet eller själv starta sådan verksamhet. Utgångspunkten för konkurrensbegränsande avtal är att det råder avtalsfrihet. Den allmänna synen på sådana avtal är dock, både i Sverige och USA, restriktiv. I Sverige finns endast en mycket begränsad del av konkurrensförbudet reglerat i lag. I Avtalslagen finns två paragrafer som reglerar giltigheten av konkurrensklausuler samt ger en möjlighet att jämka oskäliga avtal. För övrigt regleras konkurrensklausuler framförallt i 1969-års överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter. Överenskommelsens syfte är att begränsa användningsområdet för och innehållet i konkurrensklausuler i tjänstemannaavtal. Kollektivavtalet har genom rättspraxis kommit att bli en norm för hur domstolen bedömer tillåtligheten av konkurrensklausuler i anställningsavtal i praktiken. I USA är synen på konkurrensklausuler mer restriktiv än i Sverige, dessutom varierar tillämpningen av konkurrensklausuler mellan olika stater. I Kalifornien, som tillhör en av de mer restriktiva staterna, syftar den offentliga politiken till att främja fri konkurrens samt anställdas rätt att fritt röra sig mellan olika arbeten. Därför är konkurrensklausuler enligt lag helt förbjudna där. Uppsatsen avslutas med en diskussion angående de skillnader rörande synen på konkurrensklausulers tillåtlighet, som råder mellan Sverige och Kalifornien.},
 author    = {Johansson, Elin},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Yrkesförbud eller yrkesfrihet? Sverige kontra Kalifornien},
 year     = {2010},
}