Advanced

Behöver anställningsskyddslagen ny reglering rörande visstidsanställningar?

Bechtel, Elin LU (2010) HARK13 20102
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats redogör för den senaste ändringen rörande tidsbegränsade anställningar i Lagen (1982:80) om anställningsskydd, samt undersöker huruvida syftet med den har uppnåtts. Dessutom undersöks huruvida den nuvarande regleringen behöver ändras ytterligare på grund av den kritik den fått beträffande att den enligt TCO och EU-kommissionen inte skulle uppfylla Visstidsdirektivets syfte. Resultatet från statistik och intervjuer visar att konsekvenserna med den nämnda lagändringen inte tydligt går att skönja ännu, dels på grund av den korta tid som hunnit förlöpa sedan den trädde i kraft, dels med tanke på finanskrisens påverkan på arbetssysselsättningen i landet och dels på grund av möjligheten för arbetsmarknadens parter att själva... (More)
Denna uppsats redogör för den senaste ändringen rörande tidsbegränsade anställningar i Lagen (1982:80) om anställningsskydd, samt undersöker huruvida syftet med den har uppnåtts. Dessutom undersöks huruvida den nuvarande regleringen behöver ändras ytterligare på grund av den kritik den fått beträffande att den enligt TCO och EU-kommissionen inte skulle uppfylla Visstidsdirektivets syfte. Resultatet från statistik och intervjuer visar att konsekvenserna med den nämnda lagändringen inte tydligt går att skönja ännu, dels på grund av den korta tid som hunnit förlöpa sedan den trädde i kraft, dels med tanke på finanskrisens påverkan på arbetssysselsättningen i landet och dels på grund av möjligheten för arbetsmarknadens parter att själva anpassa regleringen av tidsbegränsade anställningar genom kollektivavtal. Dock görs ändå slutsatsen att en lagändring är nödvändig då TCO och EU-kommissionen påpekat brister i den nuvarande regleringen vad gäller det skydd mot missbruk av på varandra följande visstidsanställningar som lagen bör ha. Slutligen ges förslag på möjliga ändringar som i så fall skulle kunna göras. (Less)
Abstract
This thesis gives an account of the latest change regarding fixed term employment in the Swedish Employment Protection Act (Lagen (1982:80) om anställningsskydd) and whether the purpose of it has been fulfilled. Furthermore, an investigation is made regarding whether this regulation needs further change due to accusations from TCO (The Swedish Confederation for Professional Employees) and the European Commission stating that the regulation does not fulfill the purpose of the Council Directive 1999/70/EC concerning the framework agreement on fixed-term work. The results from statistics and interviews show that the effects of the change of regulation regarding fixed term work are not yet apparent. This is partly due to the short time that... (More)
This thesis gives an account of the latest change regarding fixed term employment in the Swedish Employment Protection Act (Lagen (1982:80) om anställningsskydd) and whether the purpose of it has been fulfilled. Furthermore, an investigation is made regarding whether this regulation needs further change due to accusations from TCO (The Swedish Confederation for Professional Employees) and the European Commission stating that the regulation does not fulfill the purpose of the Council Directive 1999/70/EC concerning the framework agreement on fixed-term work. The results from statistics and interviews show that the effects of the change of regulation regarding fixed term work are not yet apparent. This is partly due to the short time that has passed since the change of regulation came into effect, partly to the financial crisis’s influence on employment rates and, partly to the possibility to adjust the regulation regarding fixed term employment through collective labor agreements. Nevertheless, the conclusion of this thesis is that further changes in the Swedish Employment Protection Act regarding fixed-term employment need to be made due to the inadequacy in the current regulation to prevent abuse arising from successive fixed-term employment contracts, which TCO and the European Commission have called attention to. In conclusion suggestions regarding possible changes to the legislation are made. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bechtel, Elin LU
supervisor
organization
course
HARK13 20102
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
tidsbegränsade anställningar, Visstidsdirektivet, rullande visstidsanställningar, TCO
language
Swedish
id
1714333
date added to LUP
2010-11-15 16:13:29
date last changed
2010-11-15 16:13:29
@misc{1714333,
 abstract   = {This thesis gives an account of the latest change regarding fixed term employment in the Swedish Employment Protection Act (Lagen (1982:80) om anställningsskydd) and whether the purpose of it has been fulfilled. Furthermore, an investigation is made regarding whether this regulation needs further change due to accusations from TCO (The Swedish Confederation for Professional Employees) and the European Commission stating that the regulation does not fulfill the purpose of the Council Directive 1999/70/EC concerning the framework agreement on fixed-term work. The results from statistics and interviews show that the effects of the change of regulation regarding fixed term work are not yet apparent. This is partly due to the short time that has passed since the change of regulation came into effect, partly to the financial crisis’s influence on employment rates and, partly to the possibility to adjust the regulation regarding fixed term employment through collective labor agreements. Nevertheless, the conclusion of this thesis is that further changes in the Swedish Employment Protection Act	 regarding fixed-term employment need to be made due to the inadequacy in the current regulation to prevent abuse arising from successive fixed-term employment contracts, which TCO and the European Commission have called attention to. In conclusion suggestions regarding possible changes to the legislation are made.},
 author    = {Bechtel, Elin},
 keyword   = {tidsbegränsade anställningar,Visstidsdirektivet,rullande visstidsanställningar,TCO},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Behöver anställningsskyddslagen ny reglering rörande visstidsanställningar?},
 year     = {2010},
}