Advanced

Den kvalitetssäkrade skolan; om pedagoger och deras yrkesroller i det Qualiscertifierade rektorsområdet Annebro

Johnsson, Klara LU (2010) SOCM02 20102
Sociology
Abstract (Swedish)
Problemformulering/Bakgrund: Det svenska skolväsendet har de senaste åren genomgått stora förändringar och sedan 1991 är det landets kommuner som har ansvaret för verksamheten på grund- och gymnasieskolorna. Staten ska idag inte styra skolans dagliga verksamhet utan istället sätta upp mål som varje enskild skola ska uppnå, mål som senare ska kunna kontrolleras och utvärderas grundligt. Kravet på kvalitetsredovisningar (SFS 1997: 702) har medfört många debatter kring kvalitet på såväl verksamhet som pedagoger och har också medfört en djungel av kvalitetssäkringsmodeller där företag skapar standardiserade koncept som ska säkra kvalitén på undervisningen på de skolor som väljer att anlita dem. Syftet med undersökningen var att undersöka hur... (More)
Problemformulering/Bakgrund: Det svenska skolväsendet har de senaste åren genomgått stora förändringar och sedan 1991 är det landets kommuner som har ansvaret för verksamheten på grund- och gymnasieskolorna. Staten ska idag inte styra skolans dagliga verksamhet utan istället sätta upp mål som varje enskild skola ska uppnå, mål som senare ska kunna kontrolleras och utvärderas grundligt. Kravet på kvalitetsredovisningar (SFS 1997: 702) har medfört många debatter kring kvalitet på såväl verksamhet som pedagoger och har också medfört en djungel av kvalitetssäkringsmodeller där företag skapar standardiserade koncept som ska säkra kvalitén på undervisningen på de skolor som väljer att anlita dem. Syftet med undersökningen var att undersöka hur yrkesverksamma pedagoger vid Annebro rektorsområde (som genomgåt certifieringsarbetet för Qualis) upplever att deras yrkesroller förändrats över tid; alltså att lyfta fram förändringar som följer med den moderna skolutvecklingen och den standardiserade kvalitetssäkringsmodellen Qualis;
- Hur har yrkessituationen för verksamma pedagoger förändrats i ett rektorsområde där Qualis har införts? - Och hur har dessa förändringar påverkat deras yrkesroller som pedagoger?

Teoretiska utgångspunkter: De teoretiska utgångspunkter som använts i undersökningen sträcker sig från nyinstitutionell teori med diskussioner kring isomorfism (att organisationer tenderar att bli allt mer lika vandandra) och institutionaliserade framgångsrecept, till professionsteori och postmodern teori kring flexibilitet och tillit.

Metodologisk ansats: Till grund för studiens empiriska del ligger 9 intervjuer med personal från Annebro rektorsområde. Både lärare, speciallärare, fritidspedagoger, förskollärare och barnskötare har deltagit i intervjuer av semistrukturerad karaktär där de fått möjlighet att i en relativt fri form få diskutera den yrkessituation de idag befinner sig i.

Resultat/slutsatser: Läraryrket, liksom de andra pedagogiska yrkena, har genomgått stora förändringar under de senaste åren och det ställs idag allt högre krav på skol- och förskolepersonal. Samtidigt som lärarna känner att deras status i allmänhetens ögon sjunker så känner förskolepersonalen att deras status höjs och målstyrningen påverkar således yrkesgrupperna olika. Det står dock klart att kvalitet är något man idag i allt högre utsträckning talar om, och strävar efter, och att dokumentering och kvalitetsredovisning idag är en större del i deras yrkesroll. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johnsson, Klara LU
supervisor
organization
course
SOCM02 20102
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
nyinstitutionalism, yrkesroller, NPM, Skolväsendet, kvalitetssäkring, profession, postmodernism
language
Swedish
id
1719936
date added to LUP
2011-02-02 07:47:13
date last changed
2011-05-12 15:48:37
@misc{1719936,
 abstract   = {Problemformulering/Bakgrund: Det svenska skolväsendet har de senaste åren genomgått stora förändringar och sedan 1991 är det landets kommuner som har ansvaret för verksamheten på grund- och gymnasieskolorna. Staten ska idag inte styra skolans dagliga verksamhet utan istället sätta upp mål som varje enskild skola ska uppnå, mål som senare ska kunna kontrolleras och utvärderas grundligt. Kravet på kvalitetsredovisningar (SFS 1997: 702) har medfört många debatter kring kvalitet på såväl verksamhet som pedagoger och har också medfört en djungel av kvalitetssäkringsmodeller där företag skapar standardiserade koncept som ska säkra kvalitén på undervisningen på de skolor som väljer att anlita dem. Syftet med undersökningen var att undersöka hur yrkesverksamma pedagoger vid Annebro rektorsområde (som genomgåt certifieringsarbetet för Qualis) upplever att deras yrkesroller förändrats över tid; alltså att lyfta fram förändringar som följer med den moderna skolutvecklingen och den standardiserade kvalitetssäkringsmodellen Qualis;
- Hur har yrkessituationen för verksamma pedagoger förändrats i ett rektorsområde där Qualis har införts? - Och hur har dessa förändringar påverkat deras yrkesroller som pedagoger?

Teoretiska utgångspunkter: De teoretiska utgångspunkter som använts i undersökningen sträcker sig från nyinstitutionell teori med diskussioner kring isomorfism (att organisationer tenderar att bli allt mer lika vandandra) och institutionaliserade framgångsrecept, till professionsteori och postmodern teori kring flexibilitet och tillit.

Metodologisk ansats: Till grund för studiens empiriska del ligger 9 intervjuer med personal från Annebro rektorsområde. Både lärare, speciallärare, fritidspedagoger, förskollärare och barnskötare har deltagit i intervjuer av semistrukturerad karaktär där de fått möjlighet att i en relativt fri form få diskutera den yrkessituation de idag befinner sig i.

Resultat/slutsatser: Läraryrket, liksom de andra pedagogiska yrkena, har genomgått stora förändringar under de senaste åren och det ställs idag allt högre krav på skol- och förskolepersonal. Samtidigt som lärarna känner att deras status i allmänhetens ögon sjunker så känner förskolepersonalen att deras status höjs och målstyrningen påverkar således yrkesgrupperna olika. Det står dock klart att kvalitet är något man idag i allt högre utsträckning talar om, och strävar efter, och att dokumentering och kvalitetsredovisning idag är en större del i deras yrkesroll.},
 author    = {Johnsson, Klara},
 keyword   = {nyinstitutionalism,yrkesroller,NPM,Skolväsendet,kvalitetssäkring,profession,postmodernism},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den kvalitetssäkrade skolan; om pedagoger och deras yrkesroller i det Qualiscertifierade rektorsområdet Annebro},
 year     = {2010},
}