Advanced

Rättsförhållandens och sakförhållandens ontologi

Sevelin, Ellika LU (2010) JURM01 20101
Department of Law
Abstract
This essay concerns the ontology of law and fact and how to distinguish between them. The question is of big importance in civil as well as common law. Definition and distinguishing has caused problems for both the practical law and the jurisprudence.
I have critical reviewed literature on jurisprudence and procedural law. As to the jurisprudential I’ve found three different main positions; that law and fact are different, that law and fact are the same and that the differences of law and fact is a question of degree. To establish a difference between law and fact the fact has been considered to have a truth-value whereas the law lacks that. I will argue that this position is wrong and unfortunate. Those who consider law and fact to be... (More)
This essay concerns the ontology of law and fact and how to distinguish between them. The question is of big importance in civil as well as common law. Definition and distinguishing has caused problems for both the practical law and the jurisprudence.
I have critical reviewed literature on jurisprudence and procedural law. As to the jurisprudential I’ve found three different main positions; that law and fact are different, that law and fact are the same and that the differences of law and fact is a question of degree. To establish a difference between law and fact the fact has been considered to have a truth-value whereas the law lacks that. I will argue that this position is wrong and unfortunate. Those who consider law and fact to be the same will consider both or neither to be fact. I don’t mind viewing both law and fact as fact, but I have problems accepting this as meaning that there can’t be any other difference between the two. The position of neither being fact I consider wrong. Concerning those theories which view the difference as one of degree I have yet to find a sufficient analysis of what that would consist of. I reckon every distinction derived from the legal consequences of the definition to be a circular argument.
Finally, I account for the theory of institutional and brute fact by John Searle and the institutional theory of law by MacCormick and Weinberger and find those to be helpful for a better understanding between the distinction of fact and law in future jurisprudence. (Less)
Abstract (Swedish)
Uppsatsen rör frågan om rätts- och sakförhållandens ontologi och gränsdragningen mellan dessa. Frågan är av stor vikt för rättstillämpningen i såväl skandinavisk och kontinentaleuropeisk som anglosaxisk rätt. Definition och gränsdragning har vållat problem för både det praktiska rättslivet och den teoretiska förståelsen.

Jag har behandlat litteratur baserad på rättsfilosofiskt och processrättsligt motiverade undersökningar och granskat dessa kritiskt. I de rättsfilosofiskt motiverade undersökningarna har jag hittat tre olika huvudståndpunkter; rätts- och sakförhållanden är i grunden skilda, rätts- och sakförhållanden är i grunden detsamma samt mellan rätts- och sakförhållanden föreligger en gradskillnad. För att kunna etablera en... (More)
Uppsatsen rör frågan om rätts- och sakförhållandens ontologi och gränsdragningen mellan dessa. Frågan är av stor vikt för rättstillämpningen i såväl skandinavisk och kontinentaleuropeisk som anglosaxisk rätt. Definition och gränsdragning har vållat problem för både det praktiska rättslivet och den teoretiska förståelsen.

Jag har behandlat litteratur baserad på rättsfilosofiskt och processrättsligt motiverade undersökningar och granskat dessa kritiskt. I de rättsfilosofiskt motiverade undersökningarna har jag hittat tre olika huvudståndpunkter; rätts- och sakförhållanden är i grunden skilda, rätts- och sakförhållanden är i grunden detsamma samt mellan rätts- och sakförhållanden föreligger en gradskillnad. För att kunna etablera en skillnad i grunden har författarna utgått från att sakförhållanden men inte rättsförhållanden kan ha ett sanningsvärde. Jag argumenterar för att detta är en felaktig och olycklig ståndpunkt. De som menar att rätts- och sakförhållanden är i grunden lika gör detta antingen utifrån att båda eller inga utgör fakta. I det första fallet har jag svårt att se varför detta skulle hindra någon annan skillnad från att föreligga mellan de två. Ståndpunkten att varken rätts- eller sakförhållanden är fakta menar jag också är felaktig. För inga av de teorier som gör gällande att en gradskillnad existerar har jag funnit en tillfredsställande analys av vad denna utgörs av. Jag menar att en åtskillnad grundad på definitionernas rättsliga konsekvenser leder till cirkelbevis.

Slutligen redogör jag för Searles teori om institutionella och råa fakta samt MacCormick och Weinbergers institutionella rättslära och menar att dessa kan vara till hjälp för att bättre förstå skillnaden mellan rättsförhållanden och sakförhållanden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sevelin, Ellika LU
supervisor
organization
course
JURM01 20101
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Allmän rättslära
language
Swedish
id
1728269
date added to LUP
2010-11-22 14:11:59
date last changed
2010-11-22 14:11:59
@misc{1728269,
 abstract   = {This essay concerns the ontology of law and fact and how to distinguish between them. The question is of big importance in civil as well as common law. Definition and distinguishing has caused problems for both the practical law and the jurisprudence.
I have critical reviewed literature on jurisprudence and procedural law. As to the jurisprudential I’ve found three different main positions; that law and fact are different, that law and fact are the same and that the differences of law and fact is a question of degree. To establish a difference between law and fact the fact has been considered to have a truth-value whereas the law lacks that. I will argue that this position is wrong and unfortunate. Those who consider law and fact to be the same will consider both or neither to be fact. I don’t mind viewing both law and fact as fact, but I have problems accepting this as meaning that there can’t be any other difference between the two. The position of neither being fact I consider wrong. Concerning those theories which view the difference as one of degree I have yet to find a sufficient analysis of what that would consist of. I reckon every distinction derived from the legal consequences of the definition to be a circular argument.
Finally, I account for the theory of institutional and brute fact by John Searle and the institutional theory of law by MacCormick and Weinberger and find those to be helpful for a better understanding between the distinction of fact and law in future jurisprudence.},
 author    = {Sevelin, Ellika},
 keyword   = {Allmän rättslära},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Rättsförhållandens och sakförhållandens ontologi},
 year     = {2010},
}