Advanced

Det europeiska utsläppshandelssystemet – en biljettprisprognos för den svenska flygmarknaden

Puurula, Tiina LU (2010) NEKK01 20102
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att utifrån ett nationalekonomiskt perspektiv göra en prognos för hur handel med utsläppsrätter kommer att påverka konsumentbiljettpriser inom den svenska flygmarknaden. Metoden är att med hjälp av statistisk data kategorisera flygsträckor i Sverige baserat på antal resenärer, distans samt andel privat- respektive affärsresenärer och dra slutsatser om hur en kostnadsökning kommer att påverka efterfrågan på flygresor längs dessa sträckor. Den teoretiska grunden bygger på teorier inom miljö- och mikroekonomi. Empirin kommer från utredningar och rapporter från Luftfartsverket, Swedavia, Naturvårdsverket och Transportstyrelsen samt från flygbolagens hemsidor. Resultaten visar att av de 14 flygsträckor jag har... (More)
Syftet med denna uppsats är att utifrån ett nationalekonomiskt perspektiv göra en prognos för hur handel med utsläppsrätter kommer att påverka konsumentbiljettpriser inom den svenska flygmarknaden. Metoden är att med hjälp av statistisk data kategorisera flygsträckor i Sverige baserat på antal resenärer, distans samt andel privat- respektive affärsresenärer och dra slutsatser om hur en kostnadsökning kommer att påverka efterfrågan på flygresor längs dessa sträckor. Den teoretiska grunden bygger på teorier inom miljö- och mikroekonomi. Empirin kommer från utredningar och rapporter från Luftfartsverket, Swedavia, Naturvårdsverket och Transportstyrelsen samt från flygbolagens hemsidor. Resultaten visar att av de 14 flygsträckor jag har studerat kommer den totala kostnaden per passagerare att öka med maximalt med 33 kr under högprisscenariot. Priselasticiteten för efterfrågan på flygtjänster på en viss sträcka kan inte fastställas till en viss nivå. Privatresenärer och resande på korta flygsträckor är mer priskänsliga än affärsresenärer och de som flyger långa sträckor men en blandning av olika typer av resenärer och avståndet på flygsträckan ger motstridiga effekter på priselasticiteten. Alla flygsträckor inom Sverige karakteriseras av monopolistisk eller duopolistisk konkurrens och graden av konkurrens kan därmed betecknas som låg för flygresenärer. Priset kommer att stiga mindre på monopol- än på duopolmarknader. Konkurrensen är dock hårdare om hänsyn tas till andra transportmedel och om olika flygsträckor kan anses tjäna samma marknad. Jag ser sannolikheten som stor att hela kostnaden överförs på biljettpriser då kostnadsökningen är så liten i förhållande till biljettpriset. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Puurula, Tiina LU
supervisor
organization
course
NEKK01 20102
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
miljöekonomi, utsläppshandel, EU ETS, flygindustrin
language
Swedish
id
1729613
date added to LUP
2010-11-26 10:03:29
date last changed
2010-11-26 10:03:29
@misc{1729613,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att utifrån ett nationalekonomiskt perspektiv göra en prognos för hur handel med utsläppsrätter kommer att påverka konsumentbiljettpriser inom den svenska flygmarknaden. Metoden är att med hjälp av statistisk data kategorisera flygsträckor i Sverige baserat på antal resenärer, distans samt andel privat- respektive affärsresenärer och dra slutsatser om hur en kostnadsökning kommer att påverka efterfrågan på flygresor längs dessa sträckor. Den teoretiska grunden bygger på teorier inom miljö- och mikroekonomi. Empirin kommer från utredningar och rapporter från Luftfartsverket, Swedavia, Naturvårdsverket och Transportstyrelsen samt från flygbolagens hemsidor. Resultaten visar att av de 14 flygsträckor jag har studerat kommer den totala kostnaden per passagerare att öka med maximalt med 33 kr under högprisscenariot. Priselasticiteten för efterfrågan på flygtjänster på en viss sträcka kan inte fastställas till en viss nivå. Privatresenärer och resande på korta flygsträckor är mer priskänsliga än affärsresenärer och de som flyger långa sträckor men en blandning av olika typer av resenärer och avståndet på flygsträckan ger motstridiga effekter på priselasticiteten. Alla flygsträckor inom Sverige karakteriseras av monopolistisk eller duopolistisk konkurrens och graden av konkurrens kan därmed betecknas som låg för flygresenärer. Priset kommer att stiga mindre på monopol- än på duopolmarknader. Konkurrensen är dock hårdare om hänsyn tas till andra transportmedel och om olika flygsträckor kan anses tjäna samma marknad. Jag ser sannolikheten som stor att hela kostnaden överförs på biljettpriser då kostnadsökningen är så liten i förhållande till biljettpriset.},
 author    = {Puurula, Tiina},
 keyword   = {miljöekonomi,utsläppshandel,EU ETS,flygindustrin},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det europeiska utsläppshandelssystemet – en biljettprisprognos för den svenska flygmarknaden},
 year     = {2010},
}