Advanced

Logistikindex för produktionsplatser

Höjer, Tobias (2010) MTT820
Engineering Logistics
Abstract (Swedish)
Problemställning: Vilka parametrar behöver mätas för att skapa ett logistikindex
som efter en given mall återspeglar en byggarbetsplats arbete
med logistik? Hur bör dessa parametrar mätas, implementeras
samt på vilka sätt kan resultaten redovisas?<br>
Syfte: Indexet är framtaget med syftet att genom ökad kunskap och
ständiga förbättringar sänka produktionskostnaden för ett
byggprojekt, förutsatt att projektet i övrigt bibehåller samma
kvalité och tidsplan.<br>
Metod: Det empiriska underlaget i studien består av en utförd
enkätundersökning med 138 svarande personer med olika roller
inom byggproduktionen i Sverige. Som komplement och
fördjupning av resultatet i enkätstudien har sju stycken
intervjuer genomförts med personer som... (More)
Problemställning: Vilka parametrar behöver mätas för att skapa ett logistikindex
som efter en given mall återspeglar en byggarbetsplats arbete
med logistik? Hur bör dessa parametrar mätas, implementeras
samt på vilka sätt kan resultaten redovisas?<br>
Syfte: Indexet är framtaget med syftet att genom ökad kunskap och
ständiga förbättringar sänka produktionskostnaden för ett
byggprojekt, förutsatt att projektet i övrigt bibehåller samma
kvalité och tidsplan.<br>
Metod: Det empiriska underlaget i studien består av en utförd
enkätundersökning med 138 svarande personer med olika roller
inom byggproduktionen i Sverige. Som komplement och
fördjupning av resultatet i enkätstudien har sju stycken
intervjuer genomförts med personer som har en stark
anknytning till logistiken på produktionsplatsen inom de olika
entreprenadföretagen. Studien ska ur ett normativt perspektiv
skapa ett fungerande mätsystem för arbetet med logistik på
produktionsplatsen. Arbetet är utfört med en abduktiv ansats
där resultatet främst är baserat på det empiriska underlaget.<br>
Slutsatser: Ett logistikindex för byggproduktionen bör i dagsläget bestå av
ett begränsat och konkret antal mätetal som enkelt kan hanteras
och förstås av samtlig personal på produktionsplatsen. Indexet
som har syftet att sänka produktionskostnaderna bör enligt
enkätundersökningen byggas upp av fyra olika områden,
planering, leveranser, ordning & reda samt APD-planen.
Huvudmätningarna för dessa områden kommer att bestå av ett
mätetal för hur väl produktionen följer sin planering.
Leveranserna mäts genom en uppföljning av antalet felaktiga
leveranser med tillhörande orsak. Ordning & reda mäts under
skyddsronden med hjälp av en fördefinierad skala och APDplanen
mäts genom rutinmässiga kontroller av utsatta
kontrollpunkter med förbestämda krav. Dessa kontrollpunkter
kan bestå av tillexempel ett område för lossning, en för lagring
osv.<br>
För att indexet skall vara praktiskt användbart och
resultatgivande krävs engagemang och förståelse bland samtlig
personal på produktionsplatsen. För att skapa detta utformas
systemet inledningsvis enkelt, överskådligt och tydligt.
Resultatet av indexet tas fram månadsvis och ledtiden mellan
mätningen och det visuella resultatet bör vara minimal för att
inte riskera att resultatet blir bortglömt. Stora och visuella
grafer över indexets utveckling ska finnas tillgängligt i bodarna
där personalen rör sig. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Höjer, Tobias
supervisor
organization
course
MTT820
year
type
M1 - University Diploma
subject
keywords
logistikindex, mätsystem, logistikmätning, arbetsplatslogistik
language
Swedish
additional info
ISRN LUTMDN/TMTP--5606--SE
id
1734528
date added to LUP
2010-12-02 09:03:25
date last changed
2010-12-02 09:03:25
@misc{1734528,
 abstract   = {Problemställning: Vilka parametrar behöver mätas för att skapa ett logistikindex
som efter en given mall återspeglar en byggarbetsplats arbete
med logistik? Hur bör dessa parametrar mätas, implementeras
samt på vilka sätt kan resultaten redovisas?<br>
Syfte: Indexet är framtaget med syftet att genom ökad kunskap och
ständiga förbättringar sänka produktionskostnaden för ett
byggprojekt, förutsatt att projektet i övrigt bibehåller samma
kvalité och tidsplan.<br>
Metod: Det empiriska underlaget i studien består av en utförd
enkätundersökning med 138 svarande personer med olika roller
inom byggproduktionen i Sverige. Som komplement och
fördjupning av resultatet i enkätstudien har sju stycken
intervjuer genomförts med personer som har en stark
anknytning till logistiken på produktionsplatsen inom de olika
entreprenadföretagen. Studien ska ur ett normativt perspektiv
skapa ett fungerande mätsystem för arbetet med logistik på
produktionsplatsen. Arbetet är utfört med en abduktiv ansats
där resultatet främst är baserat på det empiriska underlaget.<br>
Slutsatser: Ett logistikindex för byggproduktionen bör i dagsläget bestå av
ett begränsat och konkret antal mätetal som enkelt kan hanteras
och förstås av samtlig personal på produktionsplatsen. Indexet
som har syftet att sänka produktionskostnaderna bör enligt
enkätundersökningen byggas upp av fyra olika områden,
planering, leveranser, ordning & reda samt APD-planen.
Huvudmätningarna för dessa områden kommer att bestå av ett
mätetal för hur väl produktionen följer sin planering.
Leveranserna mäts genom en uppföljning av antalet felaktiga
leveranser med tillhörande orsak. Ordning & reda mäts under
skyddsronden med hjälp av en fördefinierad skala och APDplanen
mäts genom rutinmässiga kontroller av utsatta
kontrollpunkter med förbestämda krav. Dessa kontrollpunkter
kan bestå av tillexempel ett område för lossning, en för lagring
osv.<br>
För att indexet skall vara praktiskt användbart och
resultatgivande krävs engagemang och förståelse bland samtlig
personal på produktionsplatsen. För att skapa detta utformas
systemet inledningsvis enkelt, överskådligt och tydligt.
Resultatet av indexet tas fram månadsvis och ledtiden mellan
mätningen och det visuella resultatet bör vara minimal för att
inte riskera att resultatet blir bortglömt. Stora och visuella
grafer över indexets utveckling ska finnas tillgängligt i bodarna
där personalen rör sig.},
 author    = {Höjer, Tobias},
 keyword   = {logistikindex,mätsystem,logistikmätning,arbetsplatslogistik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Logistikindex för produktionsplatser},
 year     = {2010},
}