Advanced

Ålder & Bostad - Kopplingar mellan demografi och prisutvecklingen på Stockholms bostadsmarknad

Sandhaag Chrigström, Adam LU (2010) NEKK01 20102
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Denna uppsats behandlar kopplingen mellan prisutvecklingen på Stockholms bostadsmarknad och den demografiska åldersfördelningen. Den bygger på en kvantitativ analys av de utbuds- och efterfrågerelaterade faktorer som påverkar bostadspriserna. Uppsatsen ämnar att undersöka hur samspelet mellan dessa faktorer under de senaste 20 åren påverkat prisutvecklingen. Detta i syfte att försöka vikta dessa faktorer och sätta dem i relation till ålderssammansättningens betydelse för prisutvecklingen. Analysen bygger på en teoretisk grund vilken sedan testas mot insamlad empirisk data. I uppsatsens slutanalys dras flera slutsatser. Analysen visar att de faktorer som har störst påverkan på prisutvecklingen är den disponibla inkomsten, bostadsbyggandet... (More)
Denna uppsats behandlar kopplingen mellan prisutvecklingen på Stockholms bostadsmarknad och den demografiska åldersfördelningen. Den bygger på en kvantitativ analys av de utbuds- och efterfrågerelaterade faktorer som påverkar bostadspriserna. Uppsatsen ämnar att undersöka hur samspelet mellan dessa faktorer under de senaste 20 åren påverkat prisutvecklingen. Detta i syfte att försöka vikta dessa faktorer och sätta dem i relation till ålderssammansättningens betydelse för prisutvecklingen. Analysen bygger på en teoretisk grund vilken sedan testas mot insamlad empirisk data. I uppsatsens slutanalys dras flera slutsatser. Analysen visar att de faktorer som har störst påverkan på prisutvecklingen är den disponibla inkomsten, bostadsbyggandet samt befolkningstillväxten. Den visar att den starka prisutvecklingen under de senaste 20 åren till stor del varit ett resultat av en för låg nivå av byggande i kombination med hög befolkningstillväxt och stigande disponibel inkomst. Den finner även en tydlig koppling mellan årskullarnas storlek och köpkraften inom olika ålderssegment. Detta antas ha en klar påverkan på prisbildningen även om denna påverkan till stor del överskuggas av utvecklingen inom andra faktorer. I en spekulativ slutkommentar antas den positiva prisutvecklingen på Stockholms bostadsmarknad hålla i sig som ett resultat av fortsatt lågt byggande, hög befolkningstillväxt samt en konjunktur på bättringsvägen. Detta trots stigande räntor. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sandhaag Chrigström, Adam LU
supervisor
organization
course
NEKK01 20102
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Tobin's Q, Prisutveckling, Bostadsmarknad, Demografi
language
Swedish
id
1748954
date added to LUP
2010-12-22 16:14:36
date last changed
2010-12-22 16:14:36
@misc{1748954,
 abstract   = {Denna uppsats behandlar kopplingen mellan prisutvecklingen på Stockholms bostadsmarknad och den demografiska åldersfördelningen. Den bygger på en kvantitativ analys av de utbuds- och efterfrågerelaterade faktorer som påverkar bostadspriserna. Uppsatsen ämnar att undersöka hur samspelet mellan dessa faktorer under de senaste 20 åren påverkat prisutvecklingen. Detta i syfte att försöka vikta dessa faktorer och sätta dem i relation till ålderssammansättningens betydelse för prisutvecklingen. Analysen bygger på en teoretisk grund vilken sedan testas mot insamlad empirisk data. I uppsatsens slutanalys dras flera slutsatser. Analysen visar att de faktorer som har störst påverkan på prisutvecklingen är den disponibla inkomsten, bostadsbyggandet samt befolkningstillväxten. Den visar att den starka prisutvecklingen under de senaste 20 åren till stor del varit ett resultat av en för låg nivå av byggande i kombination med hög befolkningstillväxt och stigande disponibel inkomst. Den finner även en tydlig koppling mellan årskullarnas storlek och köpkraften inom olika ålderssegment. Detta antas ha en klar påverkan på prisbildningen även om denna påverkan till stor del överskuggas av utvecklingen inom andra faktorer. I en spekulativ slutkommentar antas den positiva prisutvecklingen på Stockholms bostadsmarknad hålla i sig som ett resultat av fortsatt lågt byggande, hög befolkningstillväxt samt en konjunktur på bättringsvägen. Detta trots stigande räntor.},
 author    = {Sandhaag Chrigström, Adam},
 keyword   = {Tobin's Q,Prisutveckling,Bostadsmarknad,Demografi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ålder & Bostad - Kopplingar mellan demografi och prisutvecklingen på Stockholms bostadsmarknad},
 year     = {2010},
}