Advanced

Nolltolerans eller Nollvision? -en studie av biståndsorganisationers syn på korruption

Stahre, Hedvig LU and Aldén, Sara LU (2010) STVA21 20102
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Korruption är ett problem som finns på alla nivåer överallt i hela världen. Speciellt utbrett är dock problemet i utvecklingsländer. Precis som att synen på bistånd ständigt förändras och förnyas, har biståndsorganisationernas syn på korruption genom åren förändrats mycket.
I den här uppsatsen undersöker vi vilka diskurser som fyra olika svenska biståndsorganisationer har om framförallt korruption, men även bistånd och utveckling, genom att intervjua representanter från organisationerna och analysera material som de publicerat. Vi använder oss av Laclau och Mouffes diskursanalytiska metod och socialkonstruktivistiska utgångspunkt i vår analys, och tar hjälp av tre olika kritiska teorier om utveckling från Duffield, Minogue och Moyo för... (More)
Korruption är ett problem som finns på alla nivåer överallt i hela världen. Speciellt utbrett är dock problemet i utvecklingsländer. Precis som att synen på bistånd ständigt förändras och förnyas, har biståndsorganisationernas syn på korruption genom åren förändrats mycket.
I den här uppsatsen undersöker vi vilka diskurser som fyra olika svenska biståndsorganisationer har om framförallt korruption, men även bistånd och utveckling, genom att intervjua representanter från organisationerna och analysera material som de publicerat. Vi använder oss av Laclau och Mouffes diskursanalytiska metod och socialkonstruktivistiska utgångspunkt i vår analys, och tar hjälp av tre olika kritiska teorier om utveckling från Duffield, Minogue och Moyo för att förklara de maktstrukturer som bestämmer vilka diskurser som är självklara och objektiva hos svenska biståndsorganisationer idag.
Vår slutsats är att svenska biståndsorganisationer idag har en hegemonisk diskurs om korruption som vi har kallat anti-korruptionsdiskursen. Denna hegemoniska diskurs är starkt influerad av liberala, västerländska värderingar och normer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stahre, Hedvig LU and Aldén, Sara LU
supervisor
organization
course
STVA21 20102
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Korruption, biståndsorganisationer, diskursanalys, utveckling, Laclau & Mouffe
language
Swedish
additional info
Vi vill tacka vår handledare Anna Sundell för bra diskussioner och goda råd, samt de personer som har ställt upp på intervjuer och gjort vårt arbete möjligt.
id
1759033
date added to LUP
2011-02-10 16:36:40
date last changed
2011-02-10 16:36:40
@misc{1759033,
 abstract   = {Korruption är ett problem som finns på alla nivåer överallt i hela världen. Speciellt utbrett är dock problemet i utvecklingsländer. Precis som att synen på bistånd ständigt förändras och förnyas, har biståndsorganisationernas syn på korruption genom åren förändrats mycket. 
I den här uppsatsen undersöker vi vilka diskurser som fyra olika svenska biståndsorganisationer har om framförallt korruption, men även bistånd och utveckling, genom att intervjua representanter från organisationerna och analysera material som de publicerat. Vi använder oss av Laclau och Mouffes diskursanalytiska metod och socialkonstruktivistiska utgångspunkt i vår analys, och tar hjälp av tre olika kritiska teorier om utveckling från Duffield, Minogue och Moyo för att förklara de maktstrukturer som bestämmer vilka diskurser som är självklara och objektiva hos svenska biståndsorganisationer idag. 
Vår slutsats är att svenska biståndsorganisationer idag har en hegemonisk diskurs om korruption som vi har kallat anti-korruptionsdiskursen. Denna hegemoniska diskurs är starkt influerad av liberala, västerländska värderingar och normer.},
 author    = {Stahre, Hedvig and Aldén, Sara},
 keyword   = {Korruption,biståndsorganisationer,diskursanalys,utveckling,Laclau & Mouffe},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nolltolerans eller Nollvision? -en studie av biståndsorganisationers syn på korruption},
 year     = {2010},
}