Advanced

Folkmusikaliska influenser i svensk respektive grekisk populärmusik - en komparativ studie. Vilka folkmusikaliska influenser svenska och grekiska folkmusikstudenter finner i populärmusik och hur de resonerar kring dessa.

Sideridis, Michael (2010)
Malmö Academy of Music
Abstract
Title: Folk musical influences in Swedish and Greek popular music - a comparative study. What folk music influences Swedish and Greek folk music students can find in popular music and how they reason about them.
Author: Michael Sideridis The purpose of this study is to determine the possible influences of folk music in Swedish and Greek popular music and make a comparison between the two. It also aims to find similarities and differences in how the Swedish and Greek folk music students reason about folk music influences in popular music to illuminate the subject from different angles. Swedish and Greek popular music are different and similar in terms of the genre's development to date. Each country's geography has been crucial in terms of... (More)
Title: Folk musical influences in Swedish and Greek popular music - a comparative study. What folk music influences Swedish and Greek folk music students can find in popular music and how they reason about them.
Author: Michael Sideridis The purpose of this study is to determine the possible influences of folk music in Swedish and Greek popular music and make a comparison between the two. It also aims to find similarities and differences in how the Swedish and Greek folk music students reason about folk music influences in popular music to illuminate the subject from different angles. Swedish and Greek popular music are different and similar in terms of the genre's development to date. Each country's geography has been crucial in terms of outside influences. Greece unlike Sweden lies on the border between East and West, which to some extent has influenced the Greek music in a certain direction. Swedish popular music early got Anglo-American influences, which came to influence Swedish music for a long time to come. Eventually similar influences also found their way to Greece. My method of collecting data was to play music from the charts, ten Swedish songs and seven Greek songs to three Swedish informants and two Greek informants, and interview them about their experiences. The interviews have been analyzed by adopting a hermeneutic perspective. The result shows that folk music is not equally remembered in the Swedish music as in the Greek, but that it is difficult to determine in the Swedish case, what actually constitutes the concept of folk music. The result also shows how outside influences, particularly American ones, have much influence in the selected song collection for the study and that cultural imperialism "stands at the threshold", but has not yet taken over completely, neither in Sweden nor in particular in Greece. It has also been shown in my conversations with the informants in both countries how I can discuss my problem without being misunderstood since we share a common reference system. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att ta reda på de eventuella folkmusikaliska influenserna i svensk respektive grekisk populärmusik och göra en jämförelse mellan de båda. Syftet är också att finna likheter och skillnader i hur svenska respektive grekiska folkmusikstudenter resonerar kring folkmusikaliska influenser i populärmusik för att belysa ämnet ur olika perspektiv
Svensk och grekisk populärmusik har ett förflutet som både skiljer sig och inte skiljer sig åt vad gäller genrens utveckling fram till idag. Ländernas geografi har haft en stor betydelse i fråga om influenser utifrån då Grekland till skillnad från Sverige ligger vid gränsen mellan öst och väst, något som till viss del har påverkat den grekiska musiken i en viss riktning. Den... (More)
Syftet med denna studie är att ta reda på de eventuella folkmusikaliska influenserna i svensk respektive grekisk populärmusik och göra en jämförelse mellan de båda. Syftet är också att finna likheter och skillnader i hur svenska respektive grekiska folkmusikstudenter resonerar kring folkmusikaliska influenser i populärmusik för att belysa ämnet ur olika perspektiv
Svensk och grekisk populärmusik har ett förflutet som både skiljer sig och inte skiljer sig åt vad gäller genrens utveckling fram till idag. Ländernas geografi har haft en stor betydelse i fråga om influenser utifrån då Grekland till skillnad från Sverige ligger vid gränsen mellan öst och väst, något som till viss del har påverkat den grekiska musiken i en viss riktning. Den svenska populärmusiken fick tidigt angloamerikanska influenser, som kom att påverka svensk musik under lång tid framöver. Så småningom fann liknande influenser även sin väg in i Grekland.
Min metod att samla in data har varit att spela upp musik från topplistor, tio svenska sånger respektive sju grekiska sånger för tre svenska informanter respektive två grekiska informanter, och intervjua dem om deras upplevelser. Intervjuerna har analyserats genom antagandet av ett hermeneutiskt perspektiv.
Resultatet visar att folkmusiken inte gör sig lika påmind i den svenska musiken som i den grekiska, men att det samtidigt är svårt att avgöra i det svenska fallet vad som egentligen konstituerar begreppet folkmusik. Resultatet visar också på hur influenser utifrån, framför allt amerikanska sådana, har mycket inflytande i den utvalda sångsamlingen för studien, och att kulturimperialismen ”står vid tröskeln”, men att den ännu inte har tagit över helt och hållet, varken i Sverige eller i synnerhet inte i Grekland. Det har också visat sig hur jag i mina samtal med informanterna i båda länderna kan diskutera min frågeställning på ett friktionsfritt plan genom att vi delar ett gemensamt referenssystem. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sideridis, Michael
supervisor
organization
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
folk music, popular music, Swedish music, Greek music, svensk musik, populärmusik, folkmusik, grekisk musik
language
Swedish
id
1764412
date added to LUP
2011-01-19 13:35:53
date last changed
2011-01-20 15:54:14
@misc{1764412,
 abstract   = {Title: Folk musical influences in Swedish and Greek popular music - a comparative study. What folk music influences Swedish and Greek folk music students can find in popular music and how they reason about them.
Author: Michael Sideridis The purpose of this study is to determine the possible influences of folk music in Swedish and Greek popular music and make a comparison between the two. It also aims to find similarities and differences in how the Swedish and Greek folk music students reason about folk music influences in popular music to illuminate the subject from different angles. Swedish and Greek popular music are different and similar in terms of the genre's development to date. Each country's geography has been crucial in terms of outside influences. Greece unlike Sweden lies on the border between East and West, which to some extent has influenced the Greek music in a certain direction. Swedish popular music early got Anglo-American influences, which came to influence Swedish music for a long time to come. Eventually similar influences also found their way to Greece. My method of collecting data was to play music from the charts, ten Swedish songs and seven Greek songs to three Swedish informants and two Greek informants, and interview them about their experiences. The interviews have been analyzed by adopting a hermeneutic perspective. The result shows that folk music is not equally remembered in the Swedish music as in the Greek, but that it is difficult to determine in the Swedish case, what actually constitutes the concept of folk music. The result also shows how outside influences, particularly American ones, have much influence in the selected song collection for the study and that cultural imperialism "stands at the threshold", but has not yet taken over completely, neither in Sweden nor in particular in Greece. It has also been shown in my conversations with the informants in both countries how I can discuss my problem without being misunderstood since we share a common reference system.},
 author    = {Sideridis, Michael},
 keyword   = {folk music,popular music,Swedish music,Greek music,svensk musik,populärmusik,folkmusik,grekisk musik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Folkmusikaliska influenser i svensk respektive grekisk populärmusik - en komparativ studie. Vilka folkmusikaliska influenser svenska och grekiska folkmusikstudenter finner i populärmusik och hur de resonerar kring dessa.},
 year     = {2010},
}