Advanced

Att lära hur man lär sig. En studie om övningsinstruktioner inom instrumentalundervisning på musik- och kulturskolor.

Socha, Anna (2010)
Malmö Academy of Music
Abstract
Title: To teach how to learn – A study of practice instructions in the field of music education.

The purpose of this study is to examine how instructions concerning practicing a musical instrument are conveyed during a lesson. The content of the instructions and the way they were presented during the lesson were examined, as well as the student's perception of these instructions. The study was conducted in Swedish schools of music. The participating teachers had cello as their main instrument. Twelve lessons were examined, six of which were conducted in groups. The students were aged between ten to eighteen years. The results of this
study show that both teachers and students focused on what is to be practiced but not on how it is to... (More)
Title: To teach how to learn – A study of practice instructions in the field of music education.

The purpose of this study is to examine how instructions concerning practicing a musical instrument are conveyed during a lesson. The content of the instructions and the way they were presented during the lesson were examined, as well as the student's perception of these instructions. The study was conducted in Swedish schools of music. The participating teachers had cello as their main instrument. Twelve lessons were examined, six of which were conducted in groups. The students were aged between ten to eighteen years. The results of this
study show that both teachers and students focused on what is to be practiced but not on how it is to be practiced. The lessons consisted mainly of applications of different practice strategies. However, the usage of these strategies during practice was not mentioned by the students. The majority of the written and verbal instructions contained information concerning what is to be practiced. Based on the results of this study the consequences for music education are discussed, as are implications for further research. (Less)
Abstract (Swedish)
Studiens syfte är att undersöka förmedlingen av övningsinstruktioner inom instrumentalundervisningen på musik- och kulturskolor. Med utgångspunkt i lektionstillfällen undersöks övningsinstruktionernas innehåll, förmedlingssätt samt elevens uppfattning av dessa instruktioner. I studien undersöktes det tre violoncellpedagogers undervisning, totalt tolv lektioner, varav hälften var gruppundervisning. Eleverna som deltog i studien var i åldrarna mellan tio och arton år. Resultatet av undersökningen visar att både lärare och elever lägger större vikt vid vad det är som ska övas än hur det ska övas. Lektionerna bestod till större delen av tillämpningar av olika övningssätt, men dessa nämndes oftast inte av eleverna som det arbetssätt de använder... (More)
Studiens syfte är att undersöka förmedlingen av övningsinstruktioner inom instrumentalundervisningen på musik- och kulturskolor. Med utgångspunkt i lektionstillfällen undersöks övningsinstruktionernas innehåll, förmedlingssätt samt elevens uppfattning av dessa instruktioner. I studien undersöktes det tre violoncellpedagogers undervisning, totalt tolv lektioner, varav hälften var gruppundervisning. Eleverna som deltog i studien var i åldrarna mellan tio och arton år. Resultatet av undersökningen visar att både lärare och elever lägger större vikt vid vad det är som ska övas än hur det ska övas. Lektionerna bestod till större delen av tillämpningar av olika övningssätt, men dessa nämndes oftast inte av eleverna som det arbetssätt de använder vid enskilt övning. De skriftliga och verbala övningsinstruktioner som gavs på lektionen innehöll i första hand information kring vad det är som ska övas. Utifrån resultaten
diskuteras konsekvenserna för instrumentalundervisningen samt vad som skulle vara relevant att undersöka vidare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Socha, Anna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
communicating practice instructions, music education, perception of practice instructions, practice strategies, förmedling av övningsinstruktioner, instrumentalundervisning, musikpedagogik, övning, övningsstrategier
language
Swedish
id
1765749
date added to LUP
2011-01-20 16:03:21
date last changed
2011-01-20 16:03:21
@misc{1765749,
 abstract   = {Title: To teach how to learn – A study of practice instructions in the field of music education.

The purpose of this study is to examine how instructions concerning practicing a musical instrument are conveyed during a lesson. The content of the instructions and the way they were presented during the lesson were examined, as well as the student's perception of these instructions. The study was conducted in Swedish schools of music. The participating teachers had cello as their main instrument. Twelve lessons were examined, six of which were conducted in groups. The students were aged between ten to eighteen years. The results of this
study show that both teachers and students focused on what is to be practiced but not on how it is to be practiced. The lessons consisted mainly of applications of different practice strategies. However, the usage of these strategies during practice was not mentioned by the students. The majority of the written and verbal instructions contained information concerning what is to be practiced. Based on the results of this study the consequences for music education are discussed, as are implications for further research.},
 author    = {Socha, Anna},
 keyword   = {communicating practice instructions,music education,perception of practice instructions,practice strategies,förmedling av övningsinstruktioner,instrumentalundervisning,musikpedagogik,övning,övningsstrategier},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att lära hur man lär sig. En studie om övningsinstruktioner inom instrumentalundervisning på musik- och kulturskolor.},
 year     = {2010},
}