Advanced

Kunskap är makt - En kvalitativ studie om det preventiva arbetet med ungdomars alkohol- och drogvanor ur ett föräldraperspektiv

Farkas, Terese LU (2010) SOPA63 20102
School of Social Work
Abstract (Swedish)
I redogörelser över effektiva åtgärder i arbetet att begränsa ungdomars användande av alkohol och droger hänvisas till forskning som pekar på familjen som den enskilt viktigaste faktorn. Dock lämnas ingen närmre förklaring till varför föräldrarna är det mest lämpade ”verktyget” och ingenstans urskiljs föräldrarnas åsikter om sin medverkan i det preventiva arbetet med barns alkohol- och drogvanor. Syftet med studien har varit att åskådliggöra föräldrars uppfattningar om hur drogförebyggande arbete bedrivs när föräldrar som deltagit i föräldrautbildningen ”Absolut förälder” fungerar som ”verktyg”, med uppdrag att påverka sina barns attityder till alkohol och andra droger. En kvalitativ forskningsmetod har använts och det empiriska materialet... (More)
I redogörelser över effektiva åtgärder i arbetet att begränsa ungdomars användande av alkohol och droger hänvisas till forskning som pekar på familjen som den enskilt viktigaste faktorn. Dock lämnas ingen närmre förklaring till varför föräldrarna är det mest lämpade ”verktyget” och ingenstans urskiljs föräldrarnas åsikter om sin medverkan i det preventiva arbetet med barns alkohol- och drogvanor. Syftet med studien har varit att åskådliggöra föräldrars uppfattningar om hur drogförebyggande arbete bedrivs när föräldrar som deltagit i föräldrautbildningen ”Absolut förälder” fungerar som ”verktyg”, med uppdrag att påverka sina barns attityder till alkohol och andra droger. En kvalitativ forskningsmetod har använts och det empiriska materialet i studien bygger på fem intervjuer av föräldrar som redogjort för sina upplevelser och erfarenheter av hur det drogförebyggande arbetet tar sig uttryck. Den teoretiska tolkningsramen utgörs av ”social inlärningsteori” som bidrar till att förklara hur människor lär sig, dels genom egna erfarenheter och dels genom att imitera. Studiens resultat visar att föräldrarna ser sig som det viktigaste verktyget i ett framgångsrikt drogförebyggande arbete och efterfrågar utbildningar som ”Absolut förälder” för att tillgodose sig ny kunskap i ämnet och för att bygga nätverk. Föräldrarna uppger att det är de som bäst kan kontrollera att hemmets uppsatta regler kring alkohol och droger efterlevs. Vidare framkommer att föräldrautbildningens innehåll kommuniceras till ungdomarna på olika sätt, exempelvis genom bra kommunikation med barnen där tydliga gränser och förhållningssätt har en given plats. (Less)
Abstract
The aim of this study was to illustrate the parents' perceptions of how the drug prevention work is done when parents participated in parent education "Absolut förälder” and afterwards functioning as "tools", with the mission to influence their children's attitudes to alcohol and other drugs. A qualitative research method was used. The empirical material in the study is based on five interviews of parents who reported their experiences of the drug prevention work. The theoretical framework of the study is "social learning theory" that helps to explain how people learn, partly through his own experience and partly by imitation. The result of this study shows that parents see themselves as the primary tool of successful drug prevention and... (More)
The aim of this study was to illustrate the parents' perceptions of how the drug prevention work is done when parents participated in parent education "Absolut förälder” and afterwards functioning as "tools", with the mission to influence their children's attitudes to alcohol and other drugs. A qualitative research method was used. The empirical material in the study is based on five interviews of parents who reported their experiences of the drug prevention work. The theoretical framework of the study is "social learning theory" that helps to explain how people learn, partly through his own experience and partly by imitation. The result of this study shows that parents see themselves as the primary tool of successful drug prevention and demand courses such as "Absolut förälder" to get new knowledge on the topic, and to build networks. Parents say that, they are the ones that best can monitor that established rules, regarding alcohol and drug, are respected. Furthermore, it appears that parents communicate on the subject of alcohol and drugs to the children in slightly different ways, for example through good communication with clear limits but also with an authoritarian attitude with sharp admonitions, and the threat of reprimands. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Farkas, Terese LU
supervisor
organization
course
SOPA63 20102
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ungdomar, Föräldrautbildning, prevention, alkohol, droger
language
Swedish
id
1768165
date added to LUP
2011-01-25 10:49:28
date last changed
2011-01-25 10:49:28
@misc{1768165,
 abstract   = {The aim of this study was to illustrate the parents' perceptions of how the drug prevention work is done when parents participated in parent education "Absolut förälder” and afterwards functioning as "tools", with the mission to influence their children's attitudes to alcohol and other drugs. A qualitative research method was used. The empirical material in the study is based on five interviews of parents who reported their experiences of the drug prevention work. The theoretical framework of the study is "social learning theory" that helps to explain how people learn, partly through his own experience and partly by imitation. The result of this study shows that parents see themselves as the primary tool of successful drug prevention and demand courses such as "Absolut förälder" to get new knowledge on the topic, and to build networks. Parents say that, they are the ones that best can monitor that established rules, regarding alcohol and drug, are respected. Furthermore, it appears that parents communicate on the subject of alcohol and drugs to the children in slightly different ways, for example through good communication with clear limits but also with an authoritarian attitude with sharp admonitions, and the threat of reprimands.},
 author    = {Farkas, Terese},
 keyword   = {ungdomar,Föräldrautbildning,prevention,alkohol,droger},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kunskap är makt - En kvalitativ studie om det preventiva arbetet med ungdomars alkohol- och drogvanor ur ett föräldraperspektiv},
 year     = {2010},
}